Meny

Vanliga frågor

Hur vet vi att våra användare är de som de utger sig för att vara?

 • Verifiering av personnummer och kontaktuppgifter
 • Krav på betalkort eller svenskt bankkonto
 • Facebook-koppling synlig
 • (Snart) utdrag ur brottsregistret, Bank-ID, fotografering av ID etc.

Hur ser vi till att vi har rätt användare?

 • Antal tidigare uppdrag samt utvärderingar visas
 • Övervakad kommunikation genom Yepstr
 • Kontaktpunkter som gemensam idrottsförening eller skola framgår
 • (Snart) Ni har X gemensamma kontakter (Facebook, Linkedin etc.)

Vad gör vi när uppdraget är bokat?

 • Uppdragstagarens föräldrar får all information via email och uppmanas ta kontakt/komma förbi och säga hej
 • Ta med en vän på uppdrag för en ny uppdragsgivare
 • (Snart) Lokal ambassadör träffar alla på sitt första uppdrag

Vad innebär det att uppdraget är försäkrat?

Alla uppdrag som utförs genom Yepstr (bokas och betalas) är också försäkrade (olycksfall, egendom och ansvar) genom IF.

Mer detaljer finns här. I korthet kan nämnas att uppdragstagaren är täckt av en ansvarsförsäkring utifall någonting skulle hända under arbetet. Den här försäkringen täcker skador på upp till 10 miljoner kronor och självrisken (som bekostas av ungdomen) är på 1 500 kr.

Sedan inkluderas även egendom- samt olycksfallsförsäkring i det fall att ungdomen skulle skada sig (eller sin utrustning) under arbetet eller på väg till arbetet.