background-shape

6 års trots

・ Barnpassning
tag
Trots är ett föräldraproblem i många åldrar men 6 års trots är välkänt som den jobbigaste

När ett barn är omkring 6 år gammalt infaller en period som ofta kallas lilla tonåren eller lilla puberteten. Det är en av flera faser de flesta barn går igenom då det protesterar extra mycket mot föräldrarnas regler. Inte sällan på ett sätt som leder till konflikter. För många barn och föräldrar är det en ganska jobbig period. Här kommer vi att titta på vad 6 års trots egentligen handlar om och på vad man kan göra för att ta sig igenom perioden på ett smidigt sätt.

Hitta barnvakt här!

Hur yttrar sig 6 års trots?

Det som, lite klumpigt, benämns som trots är många olika uttryck för flera olika känslor. Hur ett barn uttrycker sig och exakt vad det känner i den här perioden är individuellt. Vad föräldrar uppfattar som trots kan också variera ganska kraftigt. Här är några exempel på beteenden som kan ha att göra med 6-årstrots:

 • Barnet visar mer ilska för småsaker än tidigare
 • Barnet testar dina reaktioner genom att använda fula ord och genom att inte göra som du säger
 • Barnet vägrar svara på tilltal
 • Barnet kastar saker eller smäller i dörrar
 • Barnet blir mer kritiskt med vad det äter
 • Syskon kan börja bråka med varandra mer än tidigare
 • Barnet kan börja ljuga och manipulera för att få igenom sin vilja
 • Barnet härmar negativa beteenden de “lärt sig” vuxna

Under den period då barn kan börja uppvisa trotsiga beteenden kan de också uttrycka negativa känslor som inte går ut över någon annan, som oro och rädsla.

Så ska man göra som förälder till ett 6 års trotsigt barn

Alla barn är unika och det finns egentligen ingen skolbok man kan följa utan det handlar om att komma fram till något som fungerar i just er familj. Mycket av det vi upplever som trots är bara ett sökande efter bekräftelse och uppmärksamhet och en frigörelsefas som barnet behöver ta sig igenom. Förstår man det kan man se mer kärleksfullt på de små utbrotten och hinna tänka efter innan man själv får ett utbrott.

Här är några konkreta tips som ofta fungerar bra:

 • Du kan inte förbjuda trotset, bemöt det med extra tålamod
 • Låt barnet vara mer delaktigt i att bestämma familjens regler
 • Låt barnet ta fler beslut och uttrycka åsikter som du verkligen lyssnar på
 • 6-åringar blir frustrerade av att inte förstå, svara på dess frågor om allt mellan himmel och jord
 • Gör vad du kan för att barnet ska känna förtroende för dig
 • Förklara att barnets beteende kan göra dig ledsen
En 6 år gammal pojke som trotsar sin mor

6 års trots kan bottna i existentiell ångest

Ett barn som är 6 år gammalt förstår en hel del av hur världen fungerar. Långsamt faller pusslet på plats och det börjar förstå att alla inte har det bra och att vi bedöms utifrån hur vi presterar, i förskolan till exempel. Även ett barn som fått en kärleksfull uppfostran och inte varit med om några särskilt jobbiga saker börjar begripa att det finns problem i världen. Det som är självklart för dig som förälder är en ny typ av oro för din sexåring och den kan komma till uttryck på många sätt. Inte minst i form av trots.

Alla barn blir inte trotsiga i sexårsldern

Vissa föräldrar blir förvånade när man talar om sexårsåldern som en period präglad av trots. Det finns barn som är trotsiga på ett sätt som knappt märks, eller de som kommer in i en period då de testar gränser och revolterar lite tidigare eller senare. Hur stora konflikterna blir beror också mycket på föräldrarna. Det är viktigt att komma ihåg att trotset uppstår i relation till föräldrarna och handlar lika mycket om samspelet i familjen som om barnets biologiska processer. Om barnet är väldigt trotsigt kan det bero på regler som inte fungerar optimalt. Kanske har de fått för många eller för otydligt formulerade gränser att förhålla sig till?

Normalt trots är bättre än inget trots

Om en vuxen reagerar med ilska som känns hotfull varje gång ett barn gör sin röst hörd finns det inte utrymme för något 6-årstrots. Uteblivna trotsperioder kan i vissa fall vara ett tecken på att barnets utveckling är hämmad. Trots som inte kommer till uttryck utan helt och hållet utspelar sig i barnets inre kan skapa problem längre fram.

Har du ett praktexempel av en unge med 6 års trots som är så där trulig och envis som bara sexåringar kan vara ska du egentligen vara ganska nöjd. Ditt barn är normalt och håller på att utvecklas till en individ med egen vilja och egna åsikter. Men visst kan det vara jobbigt om ett barn plötsligt börjar ifrågasätta självklarheter som att det behöver gå och lägga sig på kvällen eller göra sig redo för att ni ska hinna till förskolan i tid. Det är en sak när sådana protester kommer när barnet inte förstår bättre. När en 6-åring sätter sig på tvären för att protestera för sakens skull gäller det att man både kan vara bestämd och ha lite överseende med det dåliga uppträdandet.

Ibland kan det vara skönt att komma ifrån sitt trotsiga rackartyg och introducera barnet för en annan auktoritet. Läs mer om hur du kan boka en barnvakt snabbt och enkelt!

Hitta barnvakt här!