background-shape

Barn som går på tå

・ Barnpassning
tag
barn som går på tå kan göra det av många anledningar, läs mer här

Våra ben och fötter med alla deras ben och muskler är ganska komplicerade och det är möjligt att använda dem på olika sätt. Här ska vi gå till botten med ämnet barn som går på tå. Varför går vissa barn tågång istället för att sätta ner hälen, som de flesta gör? Och vad beror det på? Läs vidare så får du förhoppningsvis svaren.

Hitta barnvakt idag

Vad innebär tågång?

Barn som går på tå sätter inte ner hela foten och går enbart på tårna och främre delen av foten. Det påminner om någon som dansar balett. Hälen når inte golvet eller marken överhuvudtaget. Foten är inte utformad för att vi ska gå på tå, även om det är fullt möjligt att förflytta sig på sättet. Tågång är ett problem eftersom det påverkar rörelseförmågan på ett negativt sätt. Men innan man försöker göra något åt det är det viktigt att veta varför ett barn går på tå. Ibland är det väldigt enkelt att göra något åt det, ibland kan det kräva kirurgiska ingrepp.

Vissa barn går på tå frivilligt

Det kan finnas flera anledningar till varför vissa barn går på tå istället för på ett normalt sätt. Det är faktiskt vanligt att det handlar om ett frivilligt val. Barnet utvecklar då ett sätt att gå på tårna som gör att de kan röra sig snabbare och med bättre balans än när de sätter ner hela foten och går med ett vanligt rullande steg från hälen till tårna. Det kan bero på att barnet helt enkelt började att gå på det sättet och sedan fortsatte av gammal vana. Barn kan bli så duktiga på att gå på detta sätt att de inte ser någon anledning att förändra sin teknik. Men det är vanligast att de slutar av sig själva så småningom. Det är inte många som fyllt sex år och som fortsätter att gå på tårna om det inte finns en medicinsk orsak till det. Frivillig och vanemässig tågång har faktiskt ett namn, idiopatisk tågång kallas det. Ofta går barnen högt upp på tårna.

Ett barn som står på tå för att nå

Sjukdomar och funktionsvariationer som leder till tågång

Ganska många barn tar sina allra första stapplande steg på tårna och vissa vänjer sig alltså vid det. Det är dock inte alla barn som kan gå normalt ens om de skulle vilja. Om ett barn verkar föredra att gå på tårna eller bara går på sina tår kan det ha en medicinsk förklaring. Här är medicinska tillstånd som göra så att barn måste eller väljer att gå på tårna:

  • För korta hälsenor
  • Muskeldystrofi
  • Cerebral pares
  • Andra nerv- eller muskelsjukdomar
  • Autism

Om barnet har fötts med för korta hälsenor är det svårt eller smärtsamt att böja foten uppåt, som vi ju behöver göra i ett visst läge för att kunna ta ett normalt steg. Korta hälsenor kan leda till att barnet går på tårna men även till en gåstil där barnet svankar med ryggen för att få balans när fotsulorna är i golvet. Beror det på cerebral pares kan hälsenorna vara påverkade, även musklerna i vaden kan vara spända och kortare än normal, så att barnet inte kan sätta ner hälen. Kopplingen mellan autism och barn som går på tårna kan verka konstig. Att kopplingen finns är i stort sett fastställd men vad det beror på vet man inte. Det har sagts att det kan handla om neurologisk omognad och om problem med balanssinnet.

Hur vet man om ett barn går på tå för att de vill eller för att det måste?

Ifall det är fråga om idiopatisk tågång har inte barnet några problem med att vila tyngden på hälarna. Be det att försöka gå normalt så ser man om kapaciteten överhuvudtaget finns. Beror tågången på att hälsenorna är för korta kan det däremot vara smärtsamt för barnet bara att sätta fötterna i golvet på ett normalt sätt. Det är egentligen bara om hälsenorna endast är lite för korta som det kan råda några tvivel om ifall problemet beror på dem eller om barnet helt enkelt föredrar att gå på tårna.

Om tågång beror på en neurologisk sjukdom så finns det i regel många andra symptom på den än att barnet går på tårna. Vanligtvis råder det inga tvivel utan det finns oftast en diagnos redan innan barnet börjat gå.

Att gå på tå är något som ballerinor gör ofta, men barn är oftast inte ballerinor

Tågång kan leda till plattfot eller snedställda tår

Benen och musklerna i foten påverkas av hur vi går. Plattfot (Pes planus) är ett tillstånd som kan vara medfött och som karaktäriseras av sänkt fotvalv. Man tror att det kan finnas ett samband mellan tågång och plattfot som dock inte är särskilt allvarligt. Snedställda tår kan leda till att det blir svårare att hitta passande skor som inte ger skoskav. Det kan också vara svårt att gå i vanliga skor för ett barn som går på tårna istället för på hela foten. Men först och främst ska man försöka hjälpa ett barn att sluta gå på tårna för att det är ineffektivt och kan göra ont.

Behöver man söka hjälp om ens barn går på tår?

Om barnet ofta går på tå kan det vara en bra sak att ta upp vid kontroller på barnavårdscentralen. Du kan också ringa sjukvårdsupplysningen om du vill ta ett initiativ till att få det utrett. Du får då hjälp med att bedöma om och hur du ska gå vidare. En läkare kommer göra olika undersökningar för att kunna utesluta att det inte handlar om en neurologisk sjukdom eller korta hälsenor. 

Om tågången inte beror på en bakomliggande sjukdom gör man i regel inget åt det. Beror tågången på att hälsenorna är för korta kommer barnet att få gå till en fysioterapeuft och göra olika övningar som syftar till att göra hälsenorna längre. Övningarna görs även hemma under föräldrarnas översyn. I svårare fall kan barnet få en stödskena. Om det inte hjälper kan man låta göra ett kirurgiskt ingrepp. Det görs under narkos och barnet är ofta gipsat i flera veckor efter ingreppet, för att de förlängda hälsenorna ska kunna läka ordentligt. När de gjort det kommer barnet att kunna gå helt normalt, efter lite träning.

Hitta barnvakt här!

Har du mer funderingar om barnens utveckling? läs mer här!