background-shape

Barns språkutveckling

・ Barnpassning
tag
läsning i bildböcker med begränsat antal ord är superbra för små barns språkutveckling

Ett barns språkutveckling börjar redan innan hen har blivit född. Processen med språkutveckling fortsätter faktiskt hela livet, men det är bra att stödja utvecklingen från början. Ett barns språk får sin början i hemmet där hen växer upp. Hur du pratar med ditt barn och vilka aktiviteter ni gör för att utveckla språket bidrar därför till hur ditt barns språkutveckling kommer att se ut. Naturligtvis är det också viktigt att komma ihåg att alla barn är sina egna individer och därmed är olika. Vissa barn får språket mer naturligt än andra, men det behöver inte innebära att det är något fel om det tar tid.

Hitta barnvakt idag

Språkutveckling innan födseln

Hörseln börjar utvecklas redan i magen under graviditeten. Det är också då barnets språkutveckling egentligen startar. Innan barnet är fött kan hen känna igen röster och ljud som finns i omgivningen. Bebisen i magen kan också uppfatta melodier och rytm som finns i språket.

Under graviditeten kan du sjunga eller prata för att barnet ska bli lugnt. Det är faktiskt en sak som forskning har kunnat klargöra – att barnet blir trygg av att höra sina föräldrars röster redan när det ligger i magen. När barnet sedan är fött kommer hen också känna igen era röster från tiden i magen.

Barns språk vid 0–3 månader

När barn är 0–3 månader formar de sina munnar till olika vokaler. De gör också gurgelljud och ljud med läpparna. I det här stadiet av barns språkutveckling använder de också gråt och skrik för att de ska bli förstådda. Små spädbarn kan redan nu kommunicera med dig som vuxen genom att du gör ett läte, låter barnet svara med ett läte, varpå du svarar på det. Barnet reagerar också på det du pratar om genom att sprattla eller vifta med händerna när du pratar med hen.

Barns språk vid 3–6 månader

Efter tre månaders ålder börjar barnet kommunicera mer aktivt genom att ta ögonkontakt, le och imitera det du säger. I den här åldern brukar föräldrarna också kunna märka skillnader på olika slags gråt som barnet använder för att visa vad hen vill.

barns språkutveckling blir väldigt tydligt när de börjar bygga egna ord

När barn är över tre månader börjar de också göra ljud, ofta i form av vokaler. De lyssnar på hur de själva låter och lyssnar också in språket som talas runt omkring dem. I den här åldern provar barnet olika tonlägen och ljudstyrkor. Det du som vuxen kan göra är att imitera ljudet barnet gör och sedan prata med bebisen. Titta barnet i ögonen när ni kommunicerar, sjung för barnet och läs ramsor eller rim. Ett annat tips i den här åldern är att sätta ord på känslor som barnet visar. Om du märker att barnet blir arg kan du säga det högt till barnet för att visa att du ser reaktionerna och känslorna hen har.

Barns språk vid 6–12 månader

I den här åldern brukar barnet börja reagera när hen hör sitt eget namn. Joller är vanligt i barns språkutveckling och konsonanter börjar användas mer flitigt. Jollrandet är något som ditt barn i den här åldern kommer börja använda mer medvetet för att kommunicera med dig.

När barnet är mellan 6–12 månader kommer det att börja förstå skillnader mellan frågor och tillsägelser. De fortsätter att imitera och härma ljud de hör, leker med sin egen röst och förmåga att skapa egna läten. Alla barn jollrar inte lika mycket, vilket är viktigt att komma ihåg. Du som vuxen kan hjälpa barnets språkutveckling på traven genom att berätta vad du gör samtidigt som du tar hand om bebisen. Visa också i ditt ansikte att du är nyfiken på barnet, hen kommer nämligen läsa av dina uttryck och få uppfattningen av att du faktiskt är närvarande och intresserade av hen.

I den här åldern kan du läsa ramsor eller sjunga om olika kroppsdelar eller andra saker som barnet fäster sin uppmärksamhet på. Du kan köpa några enkla och slittåliga böcker med färgstarka bilder som barnet kan få titta i. Peka på bilderna, säg vad det är på bilden och prata om det ni ser tillsammans.

Barns språk vid 1 år

Det första riktiga ordet brukar komma runt ett års ålder. Med ett riktigt ord kan man också räkna det som kallas för ordgestaltning, det vill säga om barnet exempelvis alltid säger “baba” när hen pratar om en banan. I den här åldern kan de ord barnet använder ha många betydelser. “Papa” skulle exempelvis både kunna innebära lampa, klappa eller pappa för barnet.

Barn som är ett år förstår fler ord än de kan säga. De har således utvecklat en förståelse för talet och språket även om de inte kan säga alla ord själva. En ettåring pratar ofta i meningar om ett ord, men de börjar även så småningom kombinera två ord med varandra. Exempelvis kan de säga “nej trött” eller “inte äta”. Nyfikenheten för vad saker är och heter stiger även den till en helt ny nivå i den här åldern. Barnet pekar ofta på saker och då kan du som förälder säga vad saken heter. Du kan också ge en enkel förklaring till vad saken är eller används till.

För att stödja barnets språkutveckling kan du också snappa upp de enordsmeningar barnet använder och fylla ut dem. På det sättet får barnet en förståelse för hur språket kan utvecklas och så småningom kommer de börja testa att kombinera flera ord själva. I den här åldern är böcker med situationer som barnet känner igen bra. Välj gärna böcker som innehåller upprepningar eftersom det får barnet att öka sin förståelse för språket snabbare.

Barns språk vid 2 år

Kroppsspråket kombinerat med talat språk är nu en självklar del av barnets sätt att kommunicera. I den här åldern är det viktigt att barnet pratar, medan det inte är lika viktigt hur hen pratar. Vissa språkljud kan fortfarande saknas i talet, men de kommer allt eftersom.

Barn som är två år gamla pratar både med sig själva och med andra för att skapa ett samspel. De kan förstå meningar som är längre och även svara på frågor som ställs. Ordföljden i språket blir mer och mer korrekt och barnet kommer få en förståelse för vilken makt det talade språket har, att man faktiskt kan påverka sin tillvaro genom att använda språket.

En liten flicka som läser en tidning

Barns språk efter 2 år

I takt med att barnet blir äldre fortsätter språket att utvecklas. Det uppstår längre meningar och barnet kommer lära sig att kommunicera bättre utan att få stöd med språket från vuxna. Fortsätt uppmuntra barnet till att läsa böcker och prata mycket med ditt barn för att ge hen så bra förutsättningar som möjligt för ett rikt språk.

Hitta barnvakt idag