background-shape

Lära barn cykla

・ Barns utveckling
tag
Lära barn cykla är både positivt kognitivt som fysiskt

Lära barn cykla

Att lära sig cykla är en viktig milstolpe för ett barn. Cykeln är ett utmärkt transportmedel som gör cyklisten mer självständig samtidigt som att cykla kan vara en del i en hälsosam livsstil. Det finns alltså flera skäl att lära barn cykla. Här ska vi ge tips på hur man som vuxen kan gå till väga om man tycker det är dags för ett barn att börja ta sig fram med cykel.

Hitta barnvakt idag

Cykelträning handlar om tålamod

Man kan argumentera för att det knappt går att lära ett barn att cykla, utan att det är något de lär sig själva. Kunskapen om hur man gör måste sättasätta sig i kroppen och det hjälper såklart inte att förklara hur man gör. Men man kan visa hur det går till och se till så att förutsättningarna är de bästa möjliga för barnet att lära sig. Det som kanske är viktigast av allt är att skapa en känsla av att det inte är bråttom och att barnet inte måste lära sig att cykla på en gång. Att lära sig cykla får gärna kännas som en lek så länge barnet har respekt för uppgiften och att man kan slå sig om man inte är försiktig. Många barn tränar mest på att få upp farten och hålla balansen i början men det är också viktigt att det övar på att bromsa.

Utrustningen måste vara rätt

Att utrustningen är rätt är viktigt. I regel får man vad man betalar för, men det går att göra riktiga fynd, framförallt på begagnatmarknaden. Här är några saker att tänka på om det är dags att införskaffa cykel och utrustning till ett barn:

  • Cykeln ska vara lagom stor så att barnet når ner till marken med fötterna
  • Välj en cykel med justerbar sadel som barnet kan växa med
  • Cykeln ska ha ringklocka och gärna lyse samt reflexer
  • Barnet ska ha en välsittande cykelhjälm med ett spänne som löser ut om barnet fastnar
  • Knäskydd kan vara en bra idé när ett barn börjar cykla på en tvåhjuling
Lära barn cykla är tidskrävande men 100% värt det

När kan man lära ett barn att cykla?

Att kunna hålla uppsikt samtidigt som man gör något annat är en viktig förmåga som ett barn övar upp genom att cykla. Men förutsättningarna måste finnas där. Innan ett barn överhuvudtaget har en chans att kunna cykla måste det ha nått tillräckligt långt i sin motoriska och muskulära utveckling och ha tillräckligt hög koncentrationsförmåga. Barnet måste också kunna förutse faror, särskilt om det ska cykla ensamt ute i trafiken.

Utvecklingen går olika fort för olika barn och det är svårt att säga generellt när det är rätt tid. Få barn klarar att cykla säkert med pedaler innan de fyllt tre år. Många väljer att börja med en springcykel, som alltså inte har pedaler, lite tidigare än så. Man kan också låta barnet börja med en trehjuling som har pedaler, eller en tvåhjuling med pedaler och stödhjul. Vid 5–6 års ålder är många barn redo att börja cykla på en tvåhjuling utan stödhjul.

Det finns både för- och nackdelar med stödhjul

Om man ska lära barn cykla på en cykel med stödhjul eller om man helt ska hoppa över att använda stödhjul är en fråga man kan ha olika uppfattning om. Stödhjulen innebär att cykeln inte kommer att välta och att barnet, under trygga former, lär sig att manövrera cykeln. Samtidigt blir det lite som att lära sig cykla på nytt när man tar bort stödhjulen. Barnet kan då vara invaggat i en falsk trygghet och cykla fortare än det egentligen klarar. Väljer man att låta barnet börja cykla med stödhjul ska en vuxen eller en barnvakt vara med i början när stödhjulen tas bort. Att cykla utan stödhjul kräver mycket bättre balans än när stödhjulen sitter på.

När ska man ta bort stödhjulen?

Ofta ser man när det är dags om stödhjulen är av en typ som bara är i marken när barnet inte har perfekt balans på cykeln. Beslutet att ta bort stödhjulen behöver inte vara så ödesmättat. Man kan göra ett test och skruva på dem igen om det känns som att det var för tidigt.

Barn som får lära sig cykla brukar vara glada

En balanscykel kan vara ett alternativ

Balanscykel (ibland kallas den för gåcykel) är en annan typ av cykel som har två hjul men som saknar pedaler. Barnet går med cykeln mellan benen men tränar samtidigt på att balansera med den och att sitta på sadeln. Balanscykeln beter sig som en vanlig cykel när det handlar om ojämnheter i underlaget. Mycket av det barnet lär sig genom att använda en balanscykel har det nytta av när det sedan börjar använda en vanlig tvåhjuling med pedaler. Att cykla på en trehjuling är mindre likt att cykla på vanligt sätt, så en balanscykel ger bättre träning. En trehjuling är heller inte ett lika effektivt transportmedel som en balanscykel. En barncykel med stödhjul är ett mycket bra transportmedel men hjulen ger, som vi tidigare har varit inne på, en falsk känsla av balans. Om man inte vill köpa en balanscykel kan man ta bort pedalerna på en vanlig barncykel.

Trafikmiljön är viktig när barn lär sig cykla

Att cykla hemma på parkeringen eller på en tom grusplan är en helt annan sak än att cykla på en cykelbana där andra cyklister kan komma i hög fart i båda riktningarna. Det är viktigt att man tar det lugnt i början varje gång man byter till en ny och svårare trafikmiljö. Att cykla på gator trafikerade av bilar kräver stor mognad och cykelvana. Samma sak gäller cykling i längre nedförsbackar. Som vuxen bör man cykla tillsammans med barnet när det beger sig ut i en trafikerad miljö med bilar.

För bilförare kan det vara svårt att upptäcka och hinna reagera på ett barn som vinglar ut i gatan på en liten cykel. Det är verkligen viktigt att barnet är moget för uppgiften innan det släpps fritt. Att fästa en säkerhetsvimpel på pakethållaren gör att ekipaget syns lättare. Det är praktiskt när barnen är så pass bra på att cykla att de själva kan ta sig till skolan och andra viktiga platser. Nationalföreningen för trafiksäkerhetsfrämjande rekommenderar att barnen bör ha fyllt 12 år innan de börjar göra det.

Hitta barnvakt idag