Pricksjukdomar

Men hur skiljer sig pricksjukdomar som mässling eller vattkoppor från andra, hur vet man vad man ska göra? Ett av de lättaste sätten att märka att något är knasigt är genom en temperaturkoll. Ofta kommer febern först, vilket gör barnet trött och svårare att undersöka. Det är främst när utslagen börjar sprida sig som vi som föräldrar brukar märka av dem.

Barnsjukdomar behöver inte vara synliga

Det finns de besvär som kanske inte alltid är lika uppenbara. Ett exempel kan vara förstoppning hos barnen, som kanske inte är lika farligt som röda hund, men som fortfarande är väldigt obehagligt för barnen. Därför kan det vara bra att få bukt på problemen i så god tid som möjligt så att barnen kan återgå till sina muntra normaltillstånd.

Hur påverkas vi själva av barnsjukdomar?

Förutom att det självklart är tråkigt att barnen blir sjuka så påverkar det oss som föräldrar också. Ett sjukt barn kan ju varken gå till förskolan eller skolan. VAB är ett väldigt vanligt uttryck på firmor där många anställda har unga barn. VAB, eller Vård Av Barn, handlar om frånvaro från arbete på grund av att man har ett sjukt barn i hemmet som kräver tillsyn. Vi påverkas alltså i den mån att barnsjukdomar kan göra oss arbetsoförmögna för att vårt barn inte kan ta hand om sig självt.