background-shape

Kikhosta, röda hund – få koll på barnsjukdomarna

・ Barnsjukdomar
tag
Scharlakansfeber, röda hund, kikhosta, mässling, påssjuka, vattkoppor – det är en gedigen lista, och den är inte slut där. Det finns ännu fler barnsjukdomar att ha koll på. Flera av dem kan man vaccinera sitt barn mot, men inte alla, så här hittar du kort information om de vanligaste sjukdomarna och tips på var du kan hitta mer utförliga fakta om var och en av dem.
barn under täcke - kikhosta

Barn blir sjuka, det är oundvikligt. Men idag har vi möjlighet att vaccinera våra barn mot sjukdomar som är extra besvärliga såsom exempelvis kikhosta, röda hund, och mässling. Och tur är väl det, så barnen slipper få dessa tråkigheter i onödan. Det finns dock några barnsjukdomar som inte ingår i vaccinationsprogrammet, däribland scharlakansfeber och vattkoppor.

Hitta barnvakt idag

Även om de allra flesta barn i och med sina vaccinationer inte kommer att drabbas av vare sig påssjuka, kikhosta eller röda hund, kan det ju ändå vara intressant att ha lite koll på vad de sjukdomarna faktiskt är och vad de innebär. Och det kan ju vara smart att ha lite extra bra koll på de barnsjukdomarna som vi inte vaccinerar barnen mot – vattkoppor och scharlakansfeber. Så att du är förberedd om olyckan är framme.

Barnsjukdomar – vad är det?

Barnsjukdomar kallar man de sjukdomar som enbart eller till allra störst del bara drabbar barn. Listan över dessa är lång, och täcker alltifrån mildare infektioner och virus såsom svinkoppor, mollusker och vattkoppor till de lite farligare sjukdomarna såsom röda hund, påssjuka och mässling. Vissa av sjukdomarna behöver ingen mer behandling utöver rengöring, medan andra kan kräva medicinering. De 12 farligaste barnsjukdomarna ingår i vaccinationsprogrammet för barn. Mer om dessa 12 hittar du lite längre ned.

scharlakansfeber - barnsjukdomar
(bilden kommer från 1177)

Scharlakansfeber – en barnsjukdom utan vaccin

Scharlakansfeber är en väldigt smittsam infektionssjukdom som orsakas av bakterien streptokocker. Den drabbar barn i åldern 5-15 år. Inledande symptom är röda utslag, ofta i armhålorna, som sedan sprider sig över hela kroppen. Sjukdomen har fått sitt namn efter den färg som hud och tunga antar efter en tids sjukdom – scharlakansröd. Detta sker hos yngre barn, hos äldre barn och vuxna orsakar bakterien istället halsfluss.

Symptom

 • feber – måttlig till hög
 • ont i hals, mage och huvud
 • illamående och ibland kräkningar
 • svullna och ömma lymfkörtlar
 • röda och svullna halsmandlar
 • tungan blir först gulvit, för att efter någon dag istället bli glänsande röd med små svullna knottror. Detta brukar man kalla smultrontunga.

Barnet smittar från någon dag före symptomen visar sig, och sedan i flera veckor om barnet inte får behandling. Infektionen behandlas med antibiotika, och ett sjukt barn ska stanna hemma minst 2 dygn efter påbörjad antibiotika-behandling.

Mer information om scharlakansfeber hittar du på 1177.

vattkoppor - barnsjukdomar
(bilden kommer från 1177)

Vattkoppor

Vattkoppor är en av de absolut vanligaste barnsjukdomarna och drabbar i stort sett alla barn någon gång när de är mellan 1-6 år. Ändå finns den ännu inte med i vaccinationsprogrammet, utan man erbjuder enbart vaccin till de barn som tillhör en riskgrupp. Positivt med sjukdomen är att den oftast är lindrig, och sällan kräver behandling. Dessutom kan man bara ha den en gång!

Symptom

 • feber
 • trötthet
 • huvudvärk
 • röda små utslag som sedan blir till vätskefyllda blåsor.

Vattkoppor är väldigt smittsamt och inkubationstiden varierar mellan alltifrån 10-26 dagar. Barnet smittar också 1-2 dygn innan första symptomen uppstår, vilket innebär att man i stort sett inte kan hindra spridningen när den väl börjat.

Mer om vattkoppor och svar på alla vanliga frågor kan du läsa här.

kikhosta - barnsjukdomar

Vaccinationsprogrammet – de 12 som ingår

I Sverige har vi ett utvecklat vaccinationsprogram som innebär att alla barn erbjuds och rekommenderas vaccin mot följande 12 sjukdomar:

 • difteri
 • kikhosta
 • stelkramp
 • polio
 • haemophilus influenzae typ b (Hib)
 • pneumokocker
 • mässling
 • påssjuka
 • röda hund
 • rotavirus
 • hepatit B
 • humant papillomvirus (HPV).

Hitta barnvakt idag

Listan kommer från 1177.

mässling - barnsjukdomar
(bilden kommer från Vi Föräldrar)

Mässling

Mässling är en av de mest smittsamma virus-sjukdomarna som finns. Den sprider sig via utandningsluften från den sjuke, och smittan tar sig sedan in via luftvägar eller ögonens slemhinnor på personer i omgivningen. Sjukdomen inleds med hög, stigande feber, irritation i ögon och torrhosta. Ett par dagar senare sprider sig små röda utslag från ansikte ner på resten av överkroppen. Utslagen flyter sedan ihop med varandra. Småbarn drabbas också ofta av andningssvårigheter. Även simultana inflammationer i ögon, bihålor och lungor är vanligt. Mässling kan också leda till allvarlig hjärnhinneinflammation, men detta är mycket sällsynt.

Symptom

 • hög feber
 • torrhosta
 • irriterade och ljuskänsliga ögon.

Inkubationstiden varierar mellan 7-18 dygn, men 10 dygn är vanligast. Den sjuke smittar redan 4 dygn innan symptom uppstår, och 4 dygn efter att utslagen kommit. Det finns i dagsläget inget generellt läkemedel mot mässling, utan behandlingen utgår ifrån den drabbades individuella symptom.

I Sverige är sjukdomen mycket ovanlig, eftersom den ingår i vaccinationsprogrammet. Vaccinet får man i en kombinerad form mot mässling, påssjuka och röda hund.

Mer om mässling kan du läsa hos Folkhälsomyndigheten och 1177.

Vi föräldrar kan du läsa mer om hur farligt mässling faktiskt är.

barn under täcke - kikhosta

Kikhosta

I Sverige har kikhosta ingått i vaccinationsprogrammet sedan 1996, och man erbjuder alla barn vaccinationer vid flera tillfällen för att få skydd hela livet.

Sjukdomen orsakas av en bakterie som sätter sig på luftvägarna och orsakar svår och långvarig hosta. För de allra flesta går besvären över av sig själva, men sjukdomen är mycket smittsam och smittoperioden kan uppgå till nära 6 veckor från första symptom. För barn under sex månader som inte är skyddade av vaccinet kan sjukdomen bli direkt dödlig.

Det är ofta symptom som liknar en vanlig förkylning som inleder besvären, såsom hosta och lätt feber. Hostar blir sedan värre och värre och kommer i attacker som kan leda till andningssvårigheter (den sjuke kiknar, därav namnet kikhosta) och avslutas med att den sjuke hostar/kräks upp slem. Spädbarn kan i samband med hostattackerna drabbas av syrebrist som i vissa fall kan leda till att de blir medvetslösa, dock bara under ett par sekunder.

Symptom

 • förkylning
 • hosta som tilltar
 • lätt till måttlig feber.

Mer om kikhosta kan du läsa på 1177 eller Folkhälsomyndigheten.

röda hund - barnsjukdomar
(bilden kommer från SVT)

Röda hund

Röda hund är en mycket smittsam virussjukdom som vi i Sverige vaccinerat flickor mot sedan 70-talet och samtliga barn från 1982.  Smittan är luftburen och når nya individer via luftvägarnas slemhinnor. Sjukdomen är oftast så pass lindrig att den sjuke knappt märker av symptomen. Blir du däremot drabbad av en lite svårare variant får du en infektion i de övre luftvägarna och röda hudutslag som sprider sig från ansikte till bål.

Anledningen till att ”hund” förekommer i namnet tror man beror på att man på många språk använder ordet som ett nedsättande tillägg och syftar på något fult. Det kan också bero på att man tidigare ansett hundens andedräkt som ohälsosam och smittbringande.

Detta kan du läsa mer om hos fragabiblioteket.

Symptom

 • snuva
 • svullna lymfkörtlar
 • feber
 • ledvärk.

Det farliga med röda hund är att en kan orsaka allvarliga fosterskador. Om en gravid kvinna smittas tidigt i sin graviditet är risken överhängande att fostret inte klarar sig eller att barnet sedan föds med stora missbildningar i skelett, hjärna, ögon eller öron.

Inkubationstiden varierar mellan 14-21 dygn, men vanligast är 17-18 dygn. Vaccinet får man i en kombinerad form mot röda hund, mässling och påssjuka.

Du hittar mer info om röda hund på folkhalsomyndigheten.se. eller 1177.

påssjuka - barnsjukdomar
(bilden kommer från Svenska Magasinet)

Påssjuka

Det är en virusinfektion som orsakar påssjuka, och det vanligaste symptomet är svullnader på halsen som ser ut som påsar – därav namnet. Det finns ingen behandling för sjukdomen, utan besvären går över av sig själva efter ungefär en vecka. Liksom vattkoppor är detta en sjukdom som man bara kan ha en gång.

Symptom

 • hög feber
 • underkäken blir svullen och öm
 • trötthet
 • illamående och kräkningar
 • huvudvärk
 • smärta när du tuggar.

Bara hälften av alla som drabbas av påssjuka får symptom, och inkubationstiden varierar mellan 14-21 dagar. Den sjuke är smittsam från 6 dygn innan symptomen uppstår och upp till 9 dygn därefter.

Viruset som orsakar sjukdomen kan sprida sig till andra körtlar i kroppen och i sällsynta fall kan detta leda till hjärnhinne- eller testikelinflammation. Följdbesvären blir allvarligare ju äldre du är när du drabbas.

Vaccinet får man i en kombinerad form mot påssjuka, röda hund, och mässling.

1177 eller hos Folkhälsomyndigheten hittar du mer information om påssjuka.

Polio

Polio är en virussjukdom som sprids via avföring, förorenat vatten eller från människa till människa. Denna sjukdom har inte funnits i Sverige på många år, eftersom den ingår i vaccinationsprogrammet. Den finns dock kvar i vissa länder i Afrika och Asien.

Symptom

 • feber
 • trötthet
 • huvudvärk
 • kräkningar.

De flesta som insjuknar blir friska, men i vissa fall kan sjukdomen leda till inflammation i ryggmärgen och orsaka bestående muskelförlamningar. Om besvären och inflammationen sätter sig på andningsmuskulaturen blir sjukdomen dödlig.

Det finns i dagsläget ingen behandling mot polio.

Hitta barnvakt idag

Mer information om polio finns på 1177.

Ögoninflammation är också en vanlig barnsjukdom, mer om det kan du läsa här.

Här hittar du tips och tricks vid förstoppning hos barn.