background-shape

Svullna halsmandlar hos barn

・ Barnsjukdomar
tag
Svullna halsmandlar är vanligt hos barn och kan orsaka problem om de blir för stora. När bör du söka vård för ditt barn och hur behandlas åkomman? Det och mycket mer kan du läsa om här.
Svullna halsmandlar

Halsmandlarna, även kallade tonsiller, är en ansamling körtelvävnad som sitter i båda sidorna av gommen, ungefär i höjd med tungans rot. Halsmandlarna är en del av kroppens immunförsvar men de kan också själva drabbas av infektioner. Svullna halsmandlar är ett vanligt symtom på det. Svullnaden går i regel tillbaka efter infektionen men i sällsynta fall kan den bestå. För vissa barn är svullna halsmandlar ett återkommande problem.

Hitta barnvakt idag

Svullna halsmandlar är vanligt hos barn

En nyfödd har mycket små halsmandlar men hos barn i åldern 2–6 år växer halsmandlarna snabbt och är större i relation till luftstrupen och munnen än hos en vuxen. Svullna halsmandlar hos ett barn kan leda till att det får problem med att svälja och till och med med att andas. En annan effekt av svullna halsmandlar kan vara att barnet äter mindre, på grund av obehaget, och därför inte ökar i vikt som det ska om problemet kvarstår under en längre tid. Svullnaden kan också påverka luftflödet och göra så att ett drabbat barn börja snarka och därför sover sämre. Ytterligare ett tecken på att halsmandlarna är förstorade är att barnet håller munnen öppen ovanligt mycket och kanske, på grund av att det helt enkelt gör ont, har svårt att svälja saliv.

Svullna halsmandlar behöver inte vara ett problem i sig utan det är just när barnet uppvisar något eller några av symtomen ovan som något behöver göras.

Svullna halsmandlar

Halsfluss (tonsillit) ger svullna halsmandlar

Svullna halsmandlar infekteras lättare än normala halsmandlar. Det är därför halsfluss är en vanlig åkomma bland barn med växande halsmandlar. Tyvärr tenderar vissa barn att drabbas av halsfluss ganska ofta och då brukar förstorade halsmandlar vara förklaringen. Halsfluss kan bero på både virus och bakterier, inte minst streptokocker. Feber, ont i halsen och svårigheter att svälja är vanliga symtom på halsfluss. Barn kan ha svårt att förklara precis var de har ont så om de säger att de känner smärta vid öronen eller om de har ont i huvudet kan det bero på halsfluss. Om det är ett virus som är förklaringen till halsfluss har man ofta vanliga förkylningssymtom, i kombination med svullna halsmandlar och ont i halsen.

Scharlakansfeber är en barnsjukdom som kan ha halsfluss som ett av flera symtom. Svullna halsmandlar i kombination med kliande utslag betyder ofta att barnet fått scharlakansfeber. Detta är en mycket smittsam sjukdom och man bör söka vård direkt om det finns misstanke om scharlakansfeber.

Halsfluss kan gå över i en halsböld

Vid en halsböld sprider sig svullnaden till en större del av halsen och det finns då var bakom en halsmandel, eller båda i sällsynta fall. Halsböld är inte lika vanligt hos barn som hos vuxna men om det inträffar får barnet ofta mycket ont och behandlingen kan bestå i att halsmandlarna opereras bort direkt, som en förebyggande åtgärd. Här är några symtom att vara uppmärksam på vid misstänkt halsböld:

  • Feber som försvinner och sedan kommer tillbaka
  • Ihängande trötthet
  • Svårt att gapa och svälja
  • Andningssvårigheter
Svullna halsmandlar

Körtelfeber kan vara en orsak till svullna halsmandlar

Körtelfeber är precis som halsfluss en infektion som bland annat leder till svullna halsmandlar. Feber, försämrad andedräkt, svårigheter att svälja och grötigt tal kan också tyda på körtelfeber. Alltså delvis samma symtom som vid halsfluss. Körtelfeber är en virussjukdom som orsakas av EBV-viruset och antibiotika kan inte användas som behandling. Sjukdomen kan även ge andra symtom som ont i magen, förstorad lever, utslag samt till och med gulsot i allvarliga fall. Körtelfeber sitter i längre än halsfluss och återhämtningstiden kan vara mycket lång, upp till ett halvår. Till skillnad från halsfluss är dock körtelfeber en sjukdom man drabbas av en gång och barn som får denna virussjukdom brukar få betydligt mildare symtom än när viruset drabbar tonåringar eller vuxna. När man väl haft körtelfeber blir man immun för resten av livet. Eftersom körtelfeber har en särskild sjukdomsbild hos barn klassas den ibland som en barnsjukdom.

När är det dags att söka hjälp?

Att du kan se att barnet har svullna halsmandlar är inte skäl nog för att ta kontakt med vården, om du inte känner dig väldigt orolig av någon anledning. Barn kan som sagt ha halsmandlar som är svullna för att de växter, och inte vara sjuka alls. Om de däremot besväras av symtomen ska du börja med att ringa Sjukvårdsupplysningen, och ta det tar ifrån. Efter kontakt med en allmänläkare kan det leda till att ni får en remiss till en öron-näsa-hals-specialist. Om barnet verkar ha svårt att andas normalt på grund av att halsmandlarna är stora ska du åka in akut eller ringa 112. Om du kontaktar vården på grund av att du tycker att ett barn ofta har svullna halsmandlar är det värdefullt för dem med information om hur ofta det hänt och vilka problem du uppfattar att barnet har i övrigt, i samband med svullna halsmandlar.

Hitta barnvakt idag

Hur behandlar man svullna halsmandlar?

Ofta räcker det med receptfria läkemedel som smärtstillande tabletter eller spray som har en bedövande effekt i halsen. Febernedsättande kan naturligtvis också ges vid feber. Beroende på om halsfluss eller halsböld är orsakad av bakterier eller virus ser behandlingen olika ut. Om man har drabbats av en halsböld kan behandling ske genom att man tömmer bölden på var eller med antibiotika.

För att återhämtning ska kunna ske är det viktigt att den drabbade får i sig vätska och näring trots att det kanske gör ont att svälja. Kall mat och dryck kan vara lättare att svälja än varm mat. Glass, nyponsoppa och blåbärssoppa är klassiker när det gäller svullna halsmandlar hos barn. Soppa, puréer och mat som är lätt att tugga är att föredra under och efter halsfluss och halsböld. 

Svullna halsmandlar

Vad gör man om ett barn ofta har halsfluss?

Precis som det finns “öronbarn” som hela tiden drabbas av öroninflammation finns det barn som råkar ut för halsfluss gång på gång. Sker det en tredje gång under ett och samma år ska man be om en remiss till en öron-näsa-halsläkare. De kan göra bedömningen att det är bäst att ta bort halsmandlarna med ett kirurgiskt ingrepp så att barnet inte ska behöva drabbas fler gånger. Ett barn behöver sövas vid borttagning av halsmandlar men kan ofta lämna sjukhuset efter bara några timmars observation på en uppvakningsavdelning. Det är med andra ord en förhållandevis enkel operation.

Är halsmandlarna helt onödiga?

Det faktum att man kan operera bort halsmandlarna betyder att vi faktiskt klarar oss utan dem. Av vissa kallas halsmandlarna för något helt onödigt som bara orsakar problem. Som blindtarmen ungefär. Det finns dock forskning som tyder på att barn som opererar bort sina halsmandlar löper något högre risk för att drabbas av infektionssjukdomar och allergier senare i livet. Med tanke på att vuxna inte får lika mycket problem med halsmandlarna som barn kan det vara en idé att helt enkelt bita ihop under några år och hoppas att det ska bli bättre med tiden. Forskarna bakom dessa rön avråder dock inte från borttagning av halsmandlar i allvarliga fall.