background-shape

Syskonbråk

・ Barnpassning
tag
syskonbråk är en naturlig del av uppväxten och lär barnen hantera konflikter

Syskonbråk kan vara en helt normal del av familjelivet eller något som förstör tillvaron helt och hållet. Här kommer vi att gå igenom några anledningar till varför syskon bråkar och även ge förslag på vad ni kan göra om bråken blir allvarliga.

Hitta barnvakt här!

Varför bråkar syskon?

En vanlig anledning till att syskonbråk uppstår är avundsjuka. Ofta bottnar den i att barnen är olika gamla och inte har samma krav på sig. “Varför får hon men inte jag” är början på många bråk mellan syskon och deras föräldrar. Avundsjuka kan också sitta djupare och bottna i hur mycket uppmärksamhet barnen fått från sina föräldrar när de var små eller handla om att ena barnet fått eller får mer beröm än ett annat. Om man har möjlighet att vara rättvis så är det naturligtvis en fördel. Om förmånerna är lite olika på grund av ålder så behöver de inte demonstreras. Ett barn som får högre veckopeng på grund av högre ålder kan få den sänkt en vecka om han eller hon gjort en grej av det inför sitt yngre syskon.

Bråk med syskon är också ett sätt att sätta och testa gränser och en ofrånkomlig del av att växa upp i en familj med just andra syskon. Gentemot föräldrarna är barn oftast i underläge när det handlar om att hävda sin vilja. Med ett syskon kan ett barn få chans att vara den starkare parten och att testa att utnyttja det är helt normalt. 

Bråk kan även uppstå utan tydlig orsak och vara ett sätt att agera ut negativa känslor. Barn har rätt till sina känslor men det är naturligtvis olyckligt om ett annat barn blir lidande. I takt med att barnens empatiska förmåga blir större brukar man kunna få dem att förstå att man inte ska gör något mot någon annan som man inte själv vill bli utsatt för.

En bråkig unge som kan starta konflikter med sitt syskon

Försök att lära er något av ett bråk

Ett bråk uppstår ofta när en gräns har överträtts och det är ett bra tillfälle att markera vad för typ av beteende som inte är accepterat. Pratar man om det som utlöste bråket så kan man också undvika att det händer igen. Många bråk är närmast rutinartade. Har man reagerat på ett visst sätt tillräckligt många gånger i en viss situation så kommer man att fortsätta med det och till exempel smälla i dörren när man är arg och vill vara ifred.

Så kan ni lösa konflikter

Att bråka är ofta att skärpa tonläget för att få sin vilja igenom. En fälla som många fastnar i är att låta det barn som vrider upp tonläget mest få rätt, för att man helt enkelt vill undvika en upptrappning av situationen. Men det är ohållbart i långa loppet att göra så. Då har man lärt ut en metod att få sin vilja igenom som fungerar för det barnet. Samtidigt kommer syskonet som inte bråkar lika högljutt och alltid förlorar att kuvas. Det här är beteenden som nöts in och som kan påverka hur barnen hanterar konflikter i vuxen ålder.

Det bästa är om ni kan titta på en situation som orsakat ett bråk direkt och försöka lösa den. Lite äldre barn kan ofta fås att förstå att de reagerat överdrivet och hur situationen ser ut från andras perspektiv. Om man som förälder klumpar ihop alla bråk utan att gå till botten med en specifik konflikt blir det svårt att få till en förändring. För mer utförlig information om syskonbråk, läs vidare på 1177.

Många bråk beror på missförstånd och besvikelser. Barnen är inte osams från början men tar ut sina negativa känslor på varandra. Sådana situationer kan man undvika genom att försöka var så tydlig som möjligt med vad som ska hända under exempelvis en resa. Det är också viktigt att få barn att förstå att det inte alltid, eller ens särskilt ofta, är någons fel att det händer något jobbigt, eller att något man sett fram emot inte händer. Det är på grund av oförutsedda omständigheter och då behöver alla i familjen visa lite tålamod istället för att få utbrott.

Sätt tydliga gränser

Att sätta gränser är en mycket viktig del av föräldraskapet. Om barnen är tillräckligt gamla är det en bra idé att resonera med dem om vad som absolut inte är okej och försöka se till att alla godtar reglerna. Då är det enkelt att referera till vad man kommit överens om gemensamt när någon går över en gräns. Annars kan man hamna i eviga diskussioner om vad som är rimligt och inte. Här är några saker som man kan försöka införa ett absolut förbud mot:

  • Fysiskt våld eller hot om våld
  • Verbala tråkningar i syfte att verkligen såra ett syskon på djupet
  • Handlingar eller snack som syftar till att provocera fram en mycket kraftig reaktion
  • Att förstöra saker för sitt syskon eller låna saker utan att fråga
  • Att ljuga för att få föräldrarna på sin sida

Sen kan man behöva komplettera med regler som utgår från familjen men som kanske inte är allmängiltiga på samma sätt som reglerna vi listade. Det kan handla om att begränsade resurser som badrum och internetabonnemang inte får användas på ett allt för egoistiskt sätt eller om att alla måste ta ett gemensamt ansvar för vissa saker.

det är viktigt att syskonbråk löser sig och inte blir till något större över tid

Det är viktigt att barnen blir sams efter syskonbråk

Syskonbråk kan påverka barnens relation som vuxna. Det gäller särskilt om det inträffar incidenter av allvarligt slag som finns kvar i minnet. Sådana kan man behöva prata om och reda ut ordentligt. Bråk som inte går över kan ligga och pyra och påverka kommande bråk, precis som i ett förhållande mellan vuxna. Det som börjar som ett oskyldigt syskonbråk kan bli en ond spiral och leda till bråk som bara blir värre och värre.

Belöning och bestraffning

I princip alla föräldrar använder sig av belöningar och bestraffningar för att få barnen att bete sig rimligt. Det finns nackdelar med det om det blir så att barn till exempel börjar förvänta sig att få något bara för att de inte ställer till med bråk. Ibland är det dock bästa sättet för att behålla husfriden intakt. En indragen förmån är en godtagbar form av bestraffning men det är naturligtvis inte okej att kränka barnet fysiskt eller verbalt bara för att de brutit mot en regel.

Det är skillnad på bråk och övergrepp

Här har vi koncentrerat oss vanliga syskonbråk. Om det förekommer allvarligare händelser som kränkningar eller utdragen mobbning kan ni behöva hjälp av en psykolog. Övergrepp ska inte normaliseras och förminskas genom att ni kallar det för syskonbråk.

Hitta barnvakt här!