ungt entreprenörskap, ungdomsarbetslöshet

Ungdomsarbetslöshet är ett problem över hela Europa. I Sverige dras vi med 20%, en hög siffra jämfört med resten av Europa. Ungdomar dubbelstraffas när arbetsgivare lägger allt större vikt vid tidigare erfarenhet. Just i Sverige råder det brist på enkla jobb, vilket gör att ungdomar förväntas studera längra för att ta sig in på arbetsmarknaden.

Hitta extrajobb

Ofta beskylls ungdomarna för att vara lata. Men enligt Ekonomifakta är höga ingångslöner och hård arbetslagsstiftning de störst bidragande orsakerna till ungdomsarbetslöshet.

Yepstr vill visa dessa ungdomar att de inte bara kan få jobb, utan även att de kan skapa sina egna jobb.

Enligt Ungdomsstyrelsens attityd och värderingsguide 2013 så är svenska ungdomars absolut största rädsla att inte få jobb efter studenten eller universitetsexamen. På Yepstr vill vi visa dessa ungdomar att de inte bara kan få jobb, utan även att de kan skapa sina egna jobb.

Yepstr är den första digitala marknadsplats genom vilken vi erbjuder ungdomar möjligheten att arbeta, enligt egen förmåga, lokalt och säkert. Yepstr försäkrar och testar både uppdragsgivare och tonåringar under och innan arbetet, men är ingen arbetsgivare. Vi erbjuder tonåringarna ett community och verktyg som de kan använda för att bygga sitt CV, sin resekassa och sitt första bolag om de så vill.

Vi löser ungdomsarbetslöshetsfrågan genom att erbjuda enkla arbeten lokalt. För ungdomar som bevisar sig erbjuds, med tiden, även företagsjobb. Vi tror att enkla jobb i hemmen och på arbetsplatsen gör att de svenska hushållen får mer tid till övers för annat, istället för att klippa gräsmattan kan de fokusera på viktigare saker.

Yepstr hjälper tonåringar att komma in på rätt bana och hushåll att få mer tid till de saker de älskar.