Vad är läxor ens bra till i lågstadiet?

Vi har alla haft läxor och kommer ihåg hur det var att kämpa med läxor sent på kvällen när man var för trött. Eller när man inte hade förstått genomgången, för att lektionen var stökig, eller för att man själv inte kunde koncentrera sig. Ibland glömde man böckerna eller häftet i bänken eller i skåpet i skolan, eller så glömde man bort att göra läxorna helt och hållet. Känslan på lektionen när man inte gjort läxan är inte rolig, den glömmer man inte. Glädjen när man hade gjort läxan och ville få frågan är en trevligare känsla att minnas.

Hitta läxhjälp idag

Vad är läxor

Läxor är när lärare i skolan ger skolbarnen skoluppgifter som skall utföras utanför skoltid. Det finns ingen lag i Sverige om att läxor skall ges, utan det är upp till rektorer och lärare att bestämma om skolan och klasserna skall arbeta med läxor.

När lärare ger barnen läxor då krävs det att läraren har förberett och förklarat läxan för barnen och att det sker en uppföljning av läxan.

Enligt skolverket måste läraren beakta och ta ansvar för att;

Läxan relaterar till den aktuella undervisning som ges i klassrummet.

Läxan måste förberedas och förklaras av läraren så att alla elever förstår vad de skall göra hemma och varför.

Eleven skall ha förutsättningar för att klara av uppgiften hemma utan hjälp av en vuxen. Alla barn har inte samma möjlighet att få hjälp hemma.

Eleven kan inte bära ansvaret för att förstå läxan, det ansvaret ligger på läraren.

Läraren måste tänka på att ge läxor med rimlig framförhållning så att eleverna hinner göra dom. Det ligger på lärarens ansvar att tänka på balansen mellan arbete med skoluppgifter kontra vila och återhämtning för barnen.

Läraren skall berätta hur läxan kommer att följas upp och sen följa upp läxan i klassrummet, så att barnen får bekräftelse på deras ansträngning och arbete med läxan.

Läxor kan göras var som helst

Syftet med läxor

Syftet med läxor är att bidra till kunskapsutvecklingen och utveckla en studievana hos eleven.

Skolbarn kan få läxor som innehåller repetition av lektionen eller övnings läxor där man tränar på att; skriva, läsa, räkna tal eller öva glosor.

Läxan kan också vara en förberedelse inför en lektion, som att eleverna får i uppgift att läsa ett par sidor i en bok som sen diskuteras i klassrummet på uppföljningen. Eleven kan också förbereda en redovisning, skriva en uppsats eller slutföra ett projektarbete hemma.

Skolbarnen kan få hemuppgifter som innehåller dokumentation med kontakter utanför skolan som att; berätta om sin familj, sin stadsdel eller göra intervjuer.

Läxläsning i grundskolan och gymnasiet

Hitta läxhjälp idag

Läxor i lågstadiet

Skolbarn i årskurs tre i lågstadiet får mycket enkla hemuppgifter eller läxor. Många lågstadiebarn har hört talas om läxor och ber att få läxor.

Läxor i mellanstadiet

Läxorna i mellanstadiet fokuserar ofta på repetition och kommer att vara mindre tidskrävande än läxor i högstadiet. Eleven läser engelska och kan i fjärde klass även välja moderna språk, i elevens val eller språkval.

Läxor på högstadiet

Läxor är ett vanligt inslag i undervisningen på högstadiet. Syftet med läxor är att få eleverna att repetera och förstå det som har undervisats under lektionerna. Eleverna har nu undervisning i NO-naturorienterande ämnen och SO-samhällsorienterande ämnen, moderna språk, engelska, bild, musik, hemkunskap och slöjd.

Läxor i gymnasiet

När eleverna går i gymnasiet förväntas de ofta ägna mer tid åt läxor varje kväll. Oberoende av vilken utbildning de valt så har eleverna undervisning och läxor i svenska och engelska. Även rena yrkesutbildningar innehåller en viss mängd språk och samhällskunskap. Majoriteten av de svenska gymnasieskolorna erbjuder tre olika typer av program: yrkesprogram, akademiska program och blandade program. Eleverna kan också välja att läsa kurser vid en folkhögskola eller på vuxenutbildning.

Läxor ges regelbundet och eleverna förväntas oftast att ha tillräckligt med tid för att göra dem ordentligt.

Läxor i mellanstadiet är super för barns utveckling av pluggförmågan

Skall skolan ge läxor eller inte

Många tycker att läxor är en del av lärandet och har en positiv effekt på elevernas studieresultat och att läxor gör att eleverna får mer tid på sig att fördjupa sig i de ämnen som de behöver jobba med. Det finns också dom som tycker att läxorna är ett bra sätt för läraren att se hur eleverna har förstått det materialet som har behandlats i skolan.

Det fanns en tid för inte så länge sen när det debatteras livligt om läxornas avskaffande, en del skolbarn fick inga läxor alls. Man pekade på forskning som sa att läxorna kan ha negativa effekter på barnens utveckling. Läxmotståndare anser oftast att det är viktigt för barnen att att använda sin fritid utanför skolan till att ägna sig åt intressen, koppla av eller umgås med familj och vänner. Man är övertygad om att eleverna lär sig bäst när de tillåts utforska och upptäcka nya saker på egen hand.

Många menar fortfarande att läxläsning är en källa till stress och frustration. Men efter att svenska skolan fått dåliga resultat i internationell jämförelse, så tycks läxläsningen öka igen och debatten är inte så högljudd. Läxor ges regelbundet och lärarna har ansvaret att ge eleverna tillräckligt med tid för att göra dom ordentligt. Det är viktigt att eleverna förstår innehållet i sina läxor, varför dom gör dom och hur det kan hjälpa dem att förbättra sina resultat.

Eftersom läxläsningen kan orsaka stress och leda till konflikter hemma, så är det av största vikt att skolan stöttar eleverna att utveckla en bättre balans mellan skolan och skolarbete kontra återhämtning och vila.

Skolans roll och ansvar

Det är också viktigt att skolan har en aktiv diskussion om läxa som begrepp; Vilken typ av arbeten får barnen i uppdrag att göra utanför lektionstid på just vår skola. Hur ofta får barnen läxor och hur mycket tid går åt till läxläsning. Vad har skolan för kunskap om elevens förutsättningar att klara av läxan och vilket syfte har läxorna. Man kan också diskutera om lärarna på skolan följer skolverkets checklista vad gäller förberedelse, uppföljning och andra rekommendationer av hur man ger läxor. Skolan kan göra en egen läxpolicy som lärarna skall beakta och följa.

Skolverkets checklista för läxor

  • Läxan behöver hänga ihop med den pågående undervisningen.
  • Förklara läxan så att alla elever förstår vad de skall göra och varför.
  • Ge läxan med rimlig framförhållning.
  • Se till att alla elever har tillgång till material och andra yttre förutsättningar.
  • Berätta hur läxan kommer att följas upp.
  • Följ upp läxan, gärna genom att diskutera den i klassrummet.

                                                                                                  skolverket.se/ läxor

Läxhjälp

Många skolbarn tilldelas läxor flera gånger i veckan och en del får läxor varje dag. Även om läxor kan hjälpa eleverna att memorera kunskap, repetera lektionen och träna hemma, så kan läxor också stressa barnen och föräldrarna.

Du kan söka läxhjälp till ditt barn. Det finns flera resurser att få för att stötta skolbarn och studenter med läxhjälp och studiehjälp. En del skolor har upprättat läxhjälp efter lektionstid som barnen kan besöka, skolan kan också ha läxhjälp online på skolans webbplats.

På internet finns det flera appar och webbsidor som erbjuder läxhjälp. Du kan få läxhjälp hemma hos er eller online. Det är bra att tänka igenom vilken handledare som skulle passa ihop med ditt skolbarn och hur mycket läxhjälp ni behöver. Du kan anlita läxhjälp en till flera timmar i veckan eller tillfällig läxhjälp inför ditt barns prov eller nationella prov, och i ett ämne eller flera. Läxhjälp kan ges av legitimerade lärare, det är det dyrare alternativet. Du kan också få läxhjälp av en student eller en duktig ungdom som har erfarenhet av att studera och har goda betyg. Läs recensionerna på webbsidor och appar och se vad dom som redan fått läxhjälp tycker. Det är bra att jämföra kostnader- timpriset kan skilja sig avsevärt.

Om du laddar ner Yepstrs app kan du se vilka erfarna och smarta ungdomar som bor i din närhet och som kan ge prisvärd läxhjälp till ditt skolbarn. Du kan gratis boka en intervju och se om personkemin stämmer. När ditt barn får läxhjälp så får det hjälp med att förstå kunskap, hjälp till en god studieteknik med planering och struktur. Vill du hellre ha läxhjälp online så kan du välja det, kommunikation över videolänk är idag välutvecklad. Geografiskt avstånd är inte längre ett hinder för att få läxhjälp.

När ditt skolbarn får läxhjälp eller studiehjälp så ökar både kunskapen och självförtroendet. Stressen minskar och barnet kan få bättre resultat och nå sina mål.

Tveka inte att söka läxhjälp !

Hitta läxhjälp idag

Här kan du läsa om vad det finns för fördelar med läxhjälp!