background-shape

Vad är summa i matte

Ta reda på vad en summa är i matte

Matematik är att kunna räkna ut tal och göra beräkningar det vet alla. Matte kan innehålla de allra enklaste tal, från att räkna hur många äpplen man har till stor ingenjörskonst med komplicerade beräkningar – som att få en rymdfarkost att fungera. Matematik ingår i alla naturvetenskapliga ämnen som; Kemi, Biologi och Fysik, du måste plugga matte för att utbilda dig till ekonom, läkare eller arkitekt. Du måste faktiskt kunna grundläggande matematik, vilket yrke du än väljer och för att klara av att sköta din ekonomi. Matematik hör till vardagslivet som att räkna ut vad maten kostar som man handlar i affären, hur många milliliter det går på en liter när du bakar eller hur många fotbollskort du har i din leksakslåda. Så hur kommer summa in i bilden? Vad är en summa i matte?

Hitta läxhjälp idag

För att kunna ge läxhjälp i matte så behöver du kunna den matematiska terminologin, hur uttrycker man sig rätt för att förklara för skolbarnet hur det skall räkna. Är du förälder som skall hjälpa ditt barn med matte så behöver du kunna prata med barnet om hur man gör uppgifterna, och använda samma ord som läraren använder när de talar med barnen. Det går inte längre att säga – “du skall plussa ihop den siffran med den andra siffran” 

Vad är term i matte?

När du skall addera olika siffror så kallas siffrorna termer.

Vad är summa i matte?

När du adderar termer så får du en summa.

En summa i matte är resultatet av en addition

Vad är addition?

Addition är när du räknar ut vad summan blir av termer som du skall addera.

När du adderar så använder du plustecknet för att visa vad du gör.

1 + 3 = 4

Ett plus tre är lika med fyra.

Siffrorna 1 och 3 kallas termer och siffran 4 är summan. Det är summan som är svaret i addition.

Läxhjälp i addition

Om du själv har glömt hur man gör när man räknar så kan du få en läxhjälp som hjälper ditt barn- online eller hemma.

När du skall ge läxhjälp till ett barn så är det det viktigt att uttrycka sig rätt. Du skall addera termerna med varandra och då får du en summa. Du skall skriva summan i svaret.

Lätt som en plätt, eller hur?

Hitta läxhjälp idag

tag