background-shape

Räkna ut meritvärde Mtv

・ Skolan i hemmet
tag
Meritvärde är viktigt att räkna ut för att få en inblick i hur ens studier går

Meritvärde eller Mtv, är ett svenskt poängsystem som används för att beräkna en elevs genomsnittliga betygspoäng baserat på deras prestationer i olika ämnen. När du söker till gymnasieskolan så räknar du ut ditt meritvärde för att se vilken chans du har att komma in på olika utbildningar. Detsamma gäller när du skall söka högskola eller universitet efter gymnasiet, men beräkningen är lite mer komplicerade och ser lite annorlunda ut. När du söker konstnärliga utbildningar söker du också på meritvärdet. Du får också göra en audition för dans, teater eller musikprogram, eller skicka in arbetsprover till konstnärliga utbildningar som har bild, form eller film som huvudämne. Alltså är det rätt bra att veta hur man kan räkna ut sin merit.

På estetiska utbildningar kan du ofta slå ihop dom estetiska ämnena med grundläggande skolämnen, så att du får behörighet till högre utbildningar på universitet och högskola.

Hitta läxhjälp idag

Meritvärde för gymnasieskolan

Om det är färre sökande än platser då kommer alla som söker utbildningen in, men om det är fler sökande än platser då konkurrerar de elever som har högst meritvärde om platserna. När du söker till gymnasiet så måste du ha en viss framförhållning och planera vad du skall göra efter gymnasiet. Om du har planer för en viss högskoleutbildning eller universitetsexamen så skall du söka ett program på gymnasiet som ger den behörigheten.

Det är inte lätt att ha den framförhållningen och många skolungdomar ändrar sina val under gymnasietiden. Plötsligt upptäcker man att kurserna inte är så roliga som man trodde eller så är dom för svåra. Det är okej, du kan oftast lägga till kurser för att få din behörighet eller så får du helt enkelt byta linje.

Meritvärde är ett välanvänt system i Sverige och används bla till eftergymnasial utbildning

Räkna ut merit för antagning till gymnasiet

För att räkna ut din merit när du skall söka till gymnasieskolan måste du först omvandla dina bokstavsbetyg till poäng = p.

 • A = 20 p
 • B = 17,5 p
 • C = 15 p
 • D = 12,5 p
 • E = 10 p
 • F = 0 p

Du får räkna dina bästa betyg i 16 ämnen och du får också ta med ett 17:e betyg i moderna språk men bara om du valt det som språkval.

Meritvärdet är summan av dessa 16 poäng + det 17:e betyget i moderna språk. Högsta poäng du kan få är 340 Mtv. Konstnärliga program kan få högre än 340 Mtv eftersom det tillkommer poäng på inträdesprovet.

Det är sen antagningskansliet som gör urvalet av elever till utbildningen efter meritvärde.

På gymnasieguiden.se kan du räkna ut din merit genom att knappa in ditt betyg i olika ämnen. Kalkylatorn räknar ut ditt Mtv automatiskt.

Meritvärde för högskola och universitet

När du söker från gymnasieskolan till högskola eller universitet så behöver du grundläggande behörighet för att komma in på den utbildning som du söker. Du kan alltså inte komma in på läkarprogrammet om du inte läst naturvetenskaplig inriktning på gymnasieskolan. Din studievägledare på skolan kan hjälpa dig att snickra och välja ditt program så att du får din behörighet.

Meritvärdet för högskola och universitet skiljer sig från meritvärdet till gymnasievalet. Här har kurserna du läst under gymnasietiden olika kurspoäng. Du räknar ut ett betygsvärde för varje kurs som du har läst, därefter räknar du ut ett jämförelsetal och till sist kan du lägga till meritpoäng för att få fram ditt slutliga meritvärde.

Räkna ut betygsvärde

Du omvandlar dina bokstavsbetyg till ett siffervärde på samma sätt som i gymnasieansökan, och sen räknar du ut ett betygsvärde för varje kurs.

 • A = 20 p
 • B = 17,5 p
 • C = 15 p
 • D = 12,5 p
 • E = 10 p
 • F = 0 p

Exempel;

Betygsvärde för en kurs: Engelska 5, är på 100 kurspoäng och du har fått C = 15 p på kursen, då multiplicerar du kurspoängen med betygspoängen:

100 * 15 = 1500

Ditt betygsvärde för Engelska 5: är 1500

Sen räknar du ut betygsvärdet för varje kurs som du läst.

Addera sen betygsvärdet för alla kurser. Du kommer att få en summa som ligger någonstans mellan 21 500 – 48 000.

Räkna ut din merit för att hålla koll på helheten av dina studieresultat

Räkna ut jämförelsetal

Du skall sen sen dela summan av betygsvärdet med den totala poängen för programmet.

Om du läst ett fullständigt gymnasieprogram så har du fått 2 500 poäng. För att komplicera beräkningarna ytterligare måste du dra av 100 poäng för ”gymnasiearbetet” som krävs för behörigheten till högskolan, men inte räknas med i poängen. Alltså ger ett fullständigt gymnasieprogram 2400 poäng.

Exempel: Summan av dina betygsvärden är 42 000, du har läst ett fullt gymnasieprogram och fått 2 400 poäng.

42 000 / 2 400 = 17,5

17,5 är ditt jämförelsetal.

Räkna ut ditt meritvärde

Om du har läst utökade kurser och kompletteringar så får du lägga till dessa till ditt jämförelsetal. Dessa kallas meritpoäng. Du kan som högst räkna med 2,5 meritpoäng.

Jämförelsetal + meritpoäng = meritvärde

Meritvärdet kan som högst bli 22,5.

Fortsättning på exempel ovan;

Du har räknat ut att 17,5 är ditt jämförelsetal.

För att höja ditt jämförelsetal har du läst meritkurser;

Engelska 7 = 1 meritpoäng

Matte 2B = 0,5 meritpoäng

Igen: Jämförelsetal + meritpoäng = meritvärde

17,5 + 1,5 = 19

Ditt meritvärde är 19

Du kan läsa mer om Meritvärde, jämförelsetal och kurspoäng på antagning.se, där finns också en kalkylator som kan hjälp dig att räkna ut ditt meritvärde så att du ser hur du ligger till i konkurrensen om utbildningsplatserna. Kom också ihåg att du kan söka mer än en gång, söka på annan ort eller göra högskoleprovet. När du upplever studierna som svåra, sök studiehjälp. Ge inte upp och kämpa på, du kan få det yrke som du drömmer om.

Lycka till med din ansökan!

Hitta läxhjälp idag

Du kan söka läxhjälp och studiehjälp

Behöver ditt skolbarn hjälp med läxläsning så kan du hitta läxhjälp. När din tonåring kämpar med att nå sina mål med högre betyg inför antagning till gymnasium eller högskola, så kan du söka studiehjälp. Läxhjälp och studiehjälp kan vara tillfällig inför prov, eller regelbunden under läsåret. Du kan få läxhjälp i ett eller flera ämnen hemma eller hemma-online.

Yepstr har duktiga studenter och ungdomar som kan hjälpa ditt barn att nå sina mål. Med läxhjälp får du hjälp att förbättra kunskap, hjälp med att lösa problem och hjälp med att utveckla en hållbar studieteknik för just ditt barn. När barnet får en skräddarsydd studiehjälp så ökar lusten till kunskap och barnet får bättre resultat och högre betyg. Läxhjälp och studiehjälp kan vara avgörande för ditt barns fortsatta skolgång och utbildning.

Tveka inte att söka läxhjälp, ladda ner appen och sen vem som kan hjälpa ditt barn med studierna.