background-shape

Så kan vi hjälpa våra sjuksköterskor att gå till jobbet

・ Nyheter och Media
tag

Idag uppmanade regeringen att Sveriges alla gymnasieskolor, högskolor och universitet övergår till distansundervisning. Inget beslut är ännu fattat vad gäller förskola och grundskola, men om dessa stänger uppstår en situation som inte kan kallas något annat än ett akut krisläge. Ett krisläge där vi måste hjälpa våra sjuksköterskor!

Hitta barnvakt idag

Samhället kommer att behöva mobilisera på ett sätt Sverige inte gjort i modern tid. Att kritiska samhällsfunktioner, som t ex sjukvården, kan fortsätta sin verksamhet är för många en ren överlevnadsfråga. Att tiotusentals sjuksköterskor, läkare och undersköterskor kan fortsätta sina livsviktiga arbetsuppgifter är således av avgörande betydelse för hela samhället. Kommunerna kan hjälpa till, men oavsett hur hårt de arbetar så kommer det inte räcka.

Vi behöver hjälpa våra sjuksköterskor, bilden visar en vilande sjuksköterska

För att sjukvårdspersonalen ska kunna arbeta, trots att barnomsorgen håller stängt, krävs kreativa och flexibla lösningar som anpassar sig efter varje situation i varje enskilt län. En sådan lösning är att dra nytta av alla de företag som kan och vill hjälpa till. Som vd på ett av dessa bolag, Yepstr, ser jag det som min skyldighet att hjälpa till i sådan här extrem situation.

Mitt förslag är följande:

  1. Öronmärk 200 miljoner kronor av de 300 miljarder som avsatts för att hantera Corona-krisen till barnomsorg för sjukvårdspersonal
  2. Erbjud hushåll som har minst en vårdarbetare till att börja med 20 tim/vecka subventionerad barnomsorg
  3. Låt hushållen själva välja vilken privat aktör som helst
  4. Att företagen inte ska tjäna pengar på en akut kris ser jag som självklart, sätt därför ett maxtak på timkostnaden (förslagsvis 110 kr/tim)
  5. Vi har barnvakterna. Vi har energin. Vi har viljan. Och vi inser allvaret. Det enda vi inte har är tid. Så agera snabbt.

Hör gärna av dig till mig. Vi vill gärna hjälpa till.

Jacob Rudbäck, vd Yepstr

jacob@yepstr.com

0723-362666