background-shape

Rutavdrag

rutavdrag

 

Rutavdraget är skattelättnad som gör att det är förhållandevis billigt att anlita hjälp i hemmet. Bidraget har skapat en mycket större marknad för sådant som städning och barnpassning. Staten betalar ut ungefär fem miljarder kronor om året i rutavdrag som får många positiva effekter, för individer och samhället i stort.

Hitta barnvakt idag

Så fungerar rutavdrag

Rutavdraget var en historisk skattereform när det infördes 2007. Det fungerar som så att du får tillbaka pengar på skatten när du betalar för hushållsnära tjänster. Man kan säga att rutavdraget innebär att det är halva priset på de tjänster som omfattas av bidraget. Betalar du 50 000 kronor för städning och läxhjälp till barnen under ett år så får du alltså tillbaka 25 000 kronor. 

Skattelättnaden gäller tjänster som faller inom områdena rengöring, underhåll, tvätt, omsorg, och trädgårdsarbete som utförs för ett hushålls räkning. Företag och föreningar är alltså inte berättigade till rutavdrag. Här är konkreta exempel på uppgifter som du kan betala för och sedan få en skattelättnad för:

 • Passning av barn
 • Fiber- och IT-tjänster
 • Flytthjälp
 • Hjälp med möblering
 • Personlig omsorg
 • Reparation av vitvaror
 • Snöskottning
 • Städhjälp
 • Tvätt, och enkla sömnadstjänster
 • Tvätt på en tvättinrättning
 • Trädgårdsarbete
 • Tillsyn

 

Vad krävs för att en tjänst ska berättiga till rutavdrag?

Beroende på vilken av de ovanstående tjänsterna det gäller ställs det olika villkor för att rutavdraget ska träda i kraft. Vi kommer här att ge tre exempel och presentera de regler som gäller för barnpassning, flyttjänster och städning, som är tre av de vanligaste områdena när det gäller rutavdrag. Om du vill ha besked om vad som gäller vid en annan hushållsnära tjänst rekommenderar vi Skatteverkets hemsida där du hittar detaljerad men tydlig information om detta.

Passa barn

Barnet får inte ha börjat åttonde klass och ska passas inne i eller i närheten av sin bostad med undantag för hämtning och lämning vid förskola, skola och olika aktiviteter. rutavdrag för barnpassning betalas bara ut till den som är underhållsskyldig, normalt barnets förälder. Avdraget gäller läxhjälp men bara om hjälpen uppgår till max 10 % av tiden under ett barnpassningstillfälle.

Avdrag beviljas inte för passning av barn om barnvakten är släkt med barnet, eller utför kvalificerade sysslor som inte räknas som hushållsnära tjänster, till exempel ger pianolektioner. Avdraget ges heller inte för transportkostnader i samband med till exempel hämtningar och lämningar.

Flyttjänster

Den som tar ut rutavdrag får bara använda det till bohag som ingår i det egna hushållet. Flytten måste gälla bostäder som personen själv bor i eller använder som fritidsbostad och de måste ligga inom EU, EES eller i Schweiz. Det företag som utför flytten ska ha svensk F-skatt om hela eller delar av flytten sker inom Sverige. Flytt mellan hyresrätter berättigar också till rutavdrag och avdraget kan även göras om bohag flyttas till ett magasin eller ett annat förvaringsställe. Att packa och packa upp bohag samt flyttstädning berättigar också till rutavdrag. Även montering av till exempel möbler och tavlor ger rätt till rutavdrag.

Rutavdrag för flyttjänster medges inte för kostnader för transporten, till exempel flyttbil, kartonger, eller drivmedel. Du kan inte heller använda rutavdrag för att få tillbaka pengar för magasinshyra eller för att flytta bohag från återförsäljare eller mellan olika utrymmen i samma bostad. Att köra bort skräp eller bohag du skänker bort berättigar inte heller till rutavdrag.

Städning

Rutavdrag beviljas för städning i eller i anslutning till en bostad eller ett fritidshus. Det ska gälla städning av enklare typ som inte kräver specialutrustning. Rengöring med högtrycksspruta är ett exempel på en tjänst som faller inom rot- och inte rutavdraget. Samma sak gäller städning av en pool och boning av golv med golvboningsmaskin. Fönsterputsning berättigar dock till rutavdrag. Städning efter byggarbete ger också rätt till rot- men inte rutavdrag. Städning av gemensamma utrymmen i flerfamiljshus ger inte rätt till rutavdrag.

Rutavdrag gäller alltid timkostnader men inte kostnader du har för material. Du får alltså inte tillbaka pengar för det material som används när ett företag flyttstädar ditt hem. Dessa två delar ska redovisas separat på fakturan från företaget som erbjuder tjänster med rutavdrag.

Hur mycket kan man få i rutavdrag?

Från och med den 1 januari 2021 kan en myndig person få 75 000 om året i rutavdrag. Om du även gör anspråk på rot-avdrag, alltså avdrag för arbete som utförs på en fastighet, så räknas det in i maxbeloppet. Om ni är flera personer i ett hushåll har alla, som uppfyller villkoren, rätt till rutavdrag. Det innebär att de flesta familjer har rätt att få tillbaka 150 000 kronor för tjänster som berättigar till rot- eller rutavdrag.

Vem är berättigad till rutavdrag?

Du måste som sagt ha fyllt 18 år för att kunna få rutavdrag. Företaget du anlitar för hushållsnära tjänster måste ha F-skatt. Du får inte anlita en anhörig eller själv ha det bolag som utför tjänsterna. Har du mer än en fastighet, till exempel en bostadsrätt och en sommarstuga kan tjänster utföras i båda. I regel ska arbete som berättigar till rutavdrag vara utfört i bostaden eller fastigheten men det finns vissa undantag från den regeln. Har du en bostad i ett annat land inom EU/EES kan arbete som utförs i den också berättiga till rutavdrag.

För att du ska kunna få rutavdrag krävs det också att du är skattepliktig i Sverige och att det finns pengar att ta av från din inbetalda skatt. Om du begär ut mer i rutavdrag än vad som blir din slutgiltiga skatt enligt din deklaration kommer du att bli återbetalningsskyldig i efterhand. Ett dödsbo kan få rutavdrag om det gäller arbete som utförts innan dödsfallet.

Väldigt många har glädje av rutavdraget

Rutavdraget kan verkligen förändra spelplanen för ett vanligt hushåll. Tjänster som tidigare hade ett förhållandevis högt pris i Sverige, och som var något bara rika hade råd med, är plötsligt tillgängliga för en mycket större målgrupp. De flesta kan nog hålla med om att det är värt runt en hundring i timmen att anlita en pålitlig barnvakt vid ett tillfälle då ingen annan kan ställa upp, och man som förälder bara måste göra något som inte barnen kan vara med på. Det kan också vara värt att ha en barnvakt på en bestämd tid varje vecka för att på så sätt ge barnet möjlighet att delta i en aktivitet som det annars inte hade kunnat komma iväg på. Just för barnfamiljer är rutavdraget en väldigt stor tillgång.

Med rutavdraget är det också möjligt att planera sin vardag på ett helt annat sätt. I regel är det tid man köper när man betalar för den här typen av tjänster. För många är det värt otroligt mycket att slippa tidskrävande moment som att packa och städa inför en flytt eller att rensa upp i en vildvuxen trädgård. rutavdraget kan gälla uppgifter som tar en lekman lång tid samtidigt som det företag du anlitar utför arbetet snabbt och till ett lågt pris. Att använda rutavdraget handlar alltså inte bara om att göra det bekvämt för sig utan det kan ge dig en chans att få ett arbete utfört på ett fackmannamässigt sätt. Istället för att du själv ska behöva ge dig i kast med att till exempel laga ett kylskåp eller försöka fixa en dator som inte presterar som du tycker att den borde.

Det kan också vara väldigt tacksamt att använda rutavdraget i situationer där det är för mycket att tänka på, och där man faktiskt tar en risk om man inte betalar lite för att få hjälp. Att flytta är en sådan situation där det kan bli jobbigt om man själv måste hålla i precis allt.

Är det inte krångligt att göra själva avdraget?

Många drar sig för att anlita någon för en tjänst som berättigar till rutavdrag för att de tror att det är besvärligt. De flesta företag som erbjuder tjänster som faller under rutavdraget hjälper dig med byråkratin kring det hela. Du får helt enkelt en faktura på halva det belopp som gäller arbetskostnaden. Sedan är det upp till företaget att få det rutavdrag du är berättigad till från Skatteverket. rutavdraget registreras alltså på dig men utbetalningen görs till den som utfört arbetet. På så vis slipper du allt pappersarbete och det är egentligen inte svårare att köpa en tjänst med rutavdrag som att inte utnyttja avdraget. När du bokar tjänster som berättigar till rutavdrag genom oss på Yepstr dras avdraget av automatiskt.

Svartjobb minskar tack vare rutavdraget

Servicebranschen har tidigare dragit till sig en hel del personer som velat ha betalt i svarta pengar för sina tjänster. Det innebär att de inte betalat skatt och att de därför har kunnat ta ett lägre pris än ett företag som skött sig enligt gällande regler. Många köpare av hushållsnära tjänster har också efterfrågat lägre pris i utbyte mot kontant betalning som inte kunnat spåras av Skatteverket. Med rutavdraget hoppades man kunna minska den svarta marknaden och det har man i stora drag lyckats med. Timpriset för hushållsnära tjänster med rutavdrag är inte högre än de priser som svartjobbare har begärt. Oseriösa aktörer har också försvunnit eftersom man måste ha ett företag som granskas av Skatteverket för att överhuvudtaget kunna erbjuda tjänster med rutavdrag.

Vilka är de populäraste rut- och rot-tjänsterna?

Enligt en undersökning från 2019 såg topplistan över hushållsnära tjänster med rutavdrag ut så här: 

 1. Flyttstädning
 2. Flytthjälp
 3. Hemstädning
 4. Badrumsrenovering
 5. Elinstallation

 

Rutavdraget är omdiskuterat

Förutom att rutavdraget minskat svartarbete och skapat arbetstillfällen har det lett till att grupper i samhället som behövt men aldrig haft råd med till exempel städning eller trädgårdshjälp nu fått den möjligheten. Pensionärer är ett exempel på en stor grupp där många dragit nytta av rutavdraget. De som är negativa till rutavdraget hävdar att det främst är höginkomsttagare som utnyttjar tjänsten och att rutavdraget kan bidra till ojämlikheter i samhället. Tidigare har hushållsnära tjänster varit stigmatiserat men det är en attityd som, som väl är, håller på att försvinna. Att jobba i någon annans hem är speciellt men har inget med klass att göra. Många som jobbar med tjänster som berättigar till rutavdrag använder själva rutavdraget.

Är inte RUT-avdraget dyrt för samhället?

Reformer kostar pengar och finansieras med skattemedel. Man kan därför säga att människor som inte utnyttjar RUT-avdraget är med och betalar för det. Här handlar det om flera miljarder som betalas ut varje år, men hur mycket kostar det egentligen? Det är svårt att få en exakt samhällsekonomisk kalkyl eftersom det är väldigt många parametrar som man måste ta hänsyn till. En del av den ersättning staten betalar ut kommer tillbaka i form att skatteintäkter från de företag som erbjuder hushållsnära tjänster och som går med vinst. Kanske är det även så att många som tar emot RUT-avdrag har möjlighet att jobba mer tack vara det och också betalar in mer i skatt. 

Man ska också vara medveten om att RUT-avdraget skapat väldigt många arbetstillfällen. Inte minst i grupper där det annar hade varit hög arbetslöshet. Många ungdomar får sina först jobb genom RUT-avdrag hos oss på Yepstr och det är en erfarenhet som kan leda till andra jobb i framtiden. Studenter som jobbar extra med hushållsnära tjänster kan slippa ta fullt studielån. Även de personer som utför tjänsterna betalar skatt och har kanske ett avlönat arbete istället för att behöva gå på bidrag. Den bedömning som de flesta gör är att RUT-avdraget faktiskt är väldigt positivt för samhällsekonomin.

Sammanfattning

RUT-avdraget är en skattereform som fått stor effekt och som verkar bestå även om villkoren för utbetalningarna har förändrats några gånger sedan avdraget infördes 2007. Avdraget dras från kostnaden för tjänster som utförs i eller i anslutning till hemmet och motsvarar 50 % av kostnaden upp till 150 000 kronor om året. Tjänstesektorn i Sverige har växt mycket tack vare RUT-avdraget och det visar att det finns en stor efterfrågan på de tjänster som subventioneras genom avdraget. För många som använder RUT-avdrag är skillnaden stor och positiv. Samtidigt har reformen skapat ett mycket stort antal arbetstillfällen och minskat den svarta marknaden för till exempel städning och flyttjänster.

Hitta extrajobb

Nyfiken på att veta mer om hur man hittar barnvakt? Läs vår artikel om ämnet här

tag
Rutavdraget infördes 2007 och var en historisk skattereform. Bidraget har skapat en stor marknad för tjänster som barnpassning och städning.