background-shape

Få bättre självkänsla

Att ta studenten är ett stort steg i att få bättre självkänsla

Att ha bra självkänsla är att vara trygg i sig själv och ha god koll på hur man är i relation till andra människor. Genom att få bättre självkänsla kan man bli framgångsrik och även mer nöjd med livet. Det är viktigt att barn får växa upp på ett sådant sätt att deras självkänsla utvecklas. Annars kommer de inte att må bra som vuxna. Här kommer vi att ge tips på vad som gynnar självkänslan och gå in lite djupare in på vad det innebär att få bättre självkänsla.

Hitta extrajobb

Hög självkänsla och bra självkänsla är olika saker

Idag brukar man ibland skilja lite på hög självkänsla och bra självkänsla även om begreppen även kan användas synonymt. Bra självkänsla är att ha god självkännedom och att vara medveten om vad man har för styrkor och svagheter i relation till andra människor. Det innebär också att man har rätt att bli lyssnad på och respekterad i alla lägen.

Hög självkänsla är att tro sig själv om mycket, kanske för mycket. Att ha för högt självförtroende är en synonym till att ha väldigt hög självkänsla, vilket kan vara en framgångsfaktor i många situationer men är den väldigt hög kan det vara ett tecken på en narcissistisk personlighetsstörning.

Att ha låg självkänsla är att undervärdera sig själv och helt enkelt tro att man är sämre och klarar mindre än vad man i själva verket gör. Det handlar också om att man, på ett existentiellt plan, inte förstår sitt värde. Detta även om man kanske inser att det finns saker som man är bra på.

Att vara stolt över sig själv är också mycket viktigt för att få bättre självkänsla

Ett barn måste få hävda sig

Ett barn som hela tiden sätts på plats av sina föräldrar kommer att få låg självkänsla och lära sig att dess åsikter inte räknas. Man måste sätta gränser när det gäller omotiverade bråk, men också ha så pass högt i tak att ett barn kan markera när det känner att dess gränser har kränkts. Vissa barn och vuxna hävdar sig själva på bekostnad av andra. God självhävdelse är istället att verka för en maktbalans i en grupp där alla kan hävda sig utan att det uppstår allvarliga konflikter.

Skolan har en viktig roll när det gäller barns självkänsla

För de flesta barn i Sverige är det i skolan eller förskolan som de börjar umgås i en större grupp. Plötsligt börjar de jämföra sig med andra och kan också börja få svart på vitt när det gäller hur de presterar i relation till andra. Det är något som i stor utsträckning kan påverka barnens självkänsla.

Det man kan göra för att hjälpa ett barn som behöver få bättre självkänsla efter att kanske ha presterat lite sämre i skolan, är att flytta fokus till det som barnet är bra på när det är hemma. Barnet kan behöva öva eller få läxhjälp för att komma ikapp inom ett ämne som det har svårt med. Det är dock viktigt för alla att känna att det finns områden där man är duktig eller att det inte spelar någon som helst roll hur man presterar. Förhoppningsvis är pedagogerna på skolan väl medvetna om detta och kapabla att bedriva undervisning på ett sätt som hjälper eleverna att få bättre självkänsla.

En skolklass som utbildas i retorik

Konkreta tips på hur barn kan få bättre självkänsla

Idag brukar man hävda att barn föds med en bra självkänsla men att den ofta förstörs på vägen mot vuxenlivet. Även om vissa saker man gör som förälder riskerar att försämra ett barns självkänsla finns det också väldigt mycket vi kan göra för att hjälpa en ung människa att få bättre självkänsla:

  • Öva på att misslyckas! Lär barnet att alla misslyckas med en uppgift de första gångerna och att det är av misstagen man lär sig.
  • Uppmuntra barn att ta lagom stora risker och prova nya saker, särskilt sådant du tror att det kommer att klara. Överbeskyddade barn får ofta mindervärdeskomplex.
  • Skapa förutsättningar för ditt barn att lyckas med vad det åtar sig.
  • Beröm ett barn för att det försökte göra något, istället för att kritisera det för att det inte lyckades.
  • Öva på din egen förmåga att förstå hur barnet mår, så att du kan ge det den bekräftelse det behöver för stunden.

Tveka inte att söka hjälp

Om barn mått psykiskt dåligt ett tag så finns det hjälp att få. Genom kognitiv beteendeterapi kan man titta på olika beteendemönster och kanske ge olika alternativ till invanda mönster. Ibland bygger låg självkänsla på något så enkelt som felaktiga slutsatser. Man kan även få ett barn att förstå att ett visst sätt att tänka om sig själv faktiskt är helt grundlöst.

Hur vet man att ett barn behöver få bättre självkänsla?

Det är faktiskt inte så lätt att veta om ett barn har bra självkänsla. Det är lätt att tolka helt normala karaktärsdrag som hög eller låg självkänsla, fast det inte har med det att göra. Tävlingsinstinkt är till exempel ofta något som tolkas som god självkänsla. Men ett barn som inte är särskilt tävlings- eller prestationsorienterat behöver inte ha låg självkänsla. Det kan tvärtom vara ett tecken på att det är så tryggt i sig självt att det inte behöver vinna tävlingar för att få det bekräftat att det är bra.

Att vara blyg eller introvert kan bero på låg självkänsla men det är inte ovanligt att personer som är väldigt inbundna faktiskt har hög självkänsla. Hur utåtriktad man är, är snarare en fråga om temperament. Ett lyssnande och iakttagande barn har ofta god empatisk förmåga. Ett barn som är tvärtom, och älskar att få uppmärksamhet och bekräftelse, behöver inte heller ha låg självkänsla.

Det kanske vanligaste tecknet på att en person har låg självkänsla är att han eller hon tolkar information på ett negativt sätt. Det kan innebära att personen i fråga är sårbar för depression och rädslor eller ångest. Låg självkänsla kan alltså utvecklas till något som är riktigt allvarligt. Det kan vara extra svårt att bedöma sitt eget barn. Ett tips är att utnyttja skolans lärarsamtal till att fråga om barns självkänsla. En lärare ser det ju tillsammans med andra barn och kan ofta göra en ganska objektiv bedömning.

Att älska sitt barn är viktigast av allt

Grunden till ett barns självkänsla läggs ofta tidigt. Om man älskar sitt barn och uttrycker det på ett sätt som barnet förstår så kommer det att lära sig att det har ett värde, oavsett vad det gör och hur det presterar. Villkorslös kärlek och uppmärksamhet är viktigare än något annat när det handlar om att bygga upp självkänslan hos ett barn.

Som förälder kan man behöva jobba en hel del med sig själv för att ge sitt barn god självkänsla, även om man älskar det. Man kan säga att många föräldrar behöver få bättre självkänsla för att barnen ska få det. Annars är det lätt hänt att man omedvetet upprepar mönster från sin egen barndom och inte uttrycker tillräckligt mycket uppskattning och glädje över att barnet finns.

Ta inte självkänslan för given

Som vi varit inne på finns det mycket man kan göra för att förbättra självkänslan. Men självkänslan kan också bli sämre i samband med att ett barn är med om något traumatiskt. Detta även om självkänslan i hög grad är något som vi bär med oss från ganska tidig ålder. Barn kan till exempel börja tvivla på och anklaga sig själva i samband med att föräldrarna skiljer sig eller om en förälder blir sjuk. Det är mycket viktigt att försöka vara uppmärksam på sådana tendenser så att man kan kompensera om barnet förlorar i självkänsla.

Mobbning är en annan sak som kan vara förödande för självkänslan och det är mycket viktigt att man som förälder gör allt man kan om man upptäcker att ett barn är mobbat, eller höjer sitt självförtroende genom att mobba andra.

Att trycka ned andra med mobbning är ofta ett tecken på låg självkänsla

Små barn tar det mesta väldigt personligt

En sak som det är viktigt att tänka på när det gäller små barn och deras självkänsla är att de har svårt att förstå att de inte är orsaken om en förälder är arg eller ledsen. Barn tar det mesta väldigt personligt. De kan alltså få lägre självkänsla om mamma och pappa bråkar mycket eller ofta är upptagna av en negativ känsla av någon annan anledning.

Det är inte hållbart att man som förälder ska börja dölja alla negativa känslor man har. Men det är en bra idé att försöka ta tag i eventuella problem i till exempel relationen så att de inte påverkar barnen negativt. Att föräldrarna har låg självkänsla anses av många vara den absolut viktigaste orsaken till att barnen får det. Barn lär sig genom att härma, inte bara beteenden utan faktiskt även känslor.

Sammanfattning

Självkänsla handlar om att förstå sitt värde och om att man har gränser och åsikter som andra alltid ska respektera. Barn kan få bättre självkänsla genom att de känner sig älskade och uppmärksammade. Om du är förälder till ett barn som du tror behöver få bättre självkänsla är det viktigt att inte fokusera för mycket på prestationer men att ge barnet möjlighet att både lyckas och misslyckas under avslappnade former.

Hitta extrajobb

tag