background-shape

När är hjärnan färdigutvecklad?

När är hjärnan färdigutvecklad

Vi blir helt vuxna senare än vi tror

Vid vilken ålder en människas hjärna slutar att utvecklas är ett ämne som debatterats, stundtals ganska hett. Det är viktigt att ha bra koll på det eftersom det påverkar olika myndigheters råd och hur läkarvetenskapen ska förhålla sig till olika tillstånd och sjukdomar. Man kan säga att svaret på frågan när hjärnan är färdigutvecklad är när vi är vuxna. Själva beviset på att vi är vuxna är att hjärnan inte längre utvecklas.

Tidigare har man sett det som att en människa inte kan hållas helt ansvarig för sina handlingar innan hjärnan är helt färdigutvecklad. De senaste rönen visar dock att det ofta inte har skett förrän vi är 25 eller kanske till och med 30 år gamla. Då handlar det inte om att grundläggande funktioner inte utvecklats utan hjärnan är synnerligen komplicerad och när vi fyllt 20, ungefär, är våra hjärnor i stort sett som de ska vara. Det är dock viktigt att vara medveten om att svaret på när hjärnan är färdigutvecklad är väldigt individuellt.

Hitta extrajobb

Hjärnans utveckling påbörjas i fosterstadiet

Redan någon vecka efter befruktningen börjar hjärnan att utvecklas. Det sker främst genom att det bildas hjärnceller och kopplingar mellan hjärnceller. I takt med att det sker ökar fostrets förmåga att ta in och bearbeta information från sinnena. Känslighet för ljus är något som utvecklas tidigt. Fostrets uppfattning av ljud är också något som förändras i takt med att hjärnan utvecklas. Responsen på synintryck är däremot inte särskilt välutvecklad och den delen av utvecklingen kommer inte igång på allvar förrän barnet är omkring tre månader gammalt. Sedan fortsätter hjärnan att utvecklas, framförallt under de fem första åren. 

Man brukar säga att hjärnan är färdigutvecklad till 90 % när ett barn är fem år gammalt. I alla fall om man ser till antalet hjärnceller. Att en femåring knappast är kapabel att ta vuxna beslut visar vilken oerhört stor roll erfarenhet spelar. Även senare händer dock saker med hjärnans utveckling som innebär stora förändringar, rent biologiskt. Inte minst under tonåren då känslolivet utvecklas snabbt hos de flesta i och med puberteten som förändrar den hormonella balansen.

Man brukar säga att hjärnan är färdigutvecklad till 90 % när ett barn är fem år gammalt.

Olika delar av hjärnan utvecklas olika snabbt

Hjärnan består av många olika delar som styr olika funktioner. Utvecklingen kan gå snabbt i en del men ta lång tid på sig i en annan. Pannloben är den del av hjärnan som människan haft under kortast tid och som kanske kommer att se annorlunda ut om 100 generationer. Den så kallade “reptilhjärnan” som styr primitiva funktioner är en mycket gammal del av hjärnan som utvecklades långt innan människan som ras var något vi kan kalla människa. Reptilhjärnan är ganska färdig redan när vi föds.

Hur väl utvecklad pannloben är påverkar vårt omdöme och vår förmåga att ta rätt beslut. Här pågår utvecklingen tills vi är åtminstone 25 år gamla. Det innebär att vi kan ha svårare för att bedöma risker, se saker utifrån ett helhetsperspektiv och värdera information innan vi fyllt 25. Observera att det finns fler faktorer än hjärnans utveckling som avgör hur bra omdöme en person har i olika situationer.

Män blir mogna senare

Ett kontroversiellt ämne är skillnader i hjärnans utveckling mellan könen. Ett forskningsprojekt genomfört på University of Oxford år 2019 pekar på att mäns hjärnor utvecklas långsammare än kvinnors och att många män kan sägas vara mindre mogna fram tills att de fyllt 40 år. Att det finns skillnader under puberteten är känt sedan tidigare, men forskningen tyder alltså på att män behöver längre tid på sig för att komma ikapp än man tidigare trott. Även här är det hormonella skillnader som anses vara förklaringen och det är viktigt att poängtera att det är farligt att lägga in värderingar när man tittar på skillnader mellan könen. Det kan finnas evolutionära anledningar till varför mäns och kvinnors hjärnor skiljer sig åt och att prata om skillnaderna i termer om “mognad” är känsligt och ibland felvisande. Beroende på hur vår hjärna fungerar är vi olika bra på att fatta beslut och hämta in information i olika situationer.

Hur kan vi veta när hjärnan är färdigutvecklad?

Hjärnans utveckling är ett mycket brett forskningsfält som intresserar experter från flera olika discipliner. Ett sätt för att få fram data är att använda MRI (magnetisk resonanstomografi) och röntga hjärnan. Genom att göra det har man bland annat kunnat visa att en vuxen människas hjärna skapar nya ledningar till frontalloben vilket förbättrar den kognitiva förmågan. I vilken utsträckning detta sker beror till stor del på om det finns ett behov av det eller inte. En person som möter intellektuella utmaningar i sin vardag kommer helt enkelt att få en hjärna som klarar det bättre. Precis som en muskel växer när den används på ett nytt sätt.

Hjärnan består av många olika delar som styr olika funktioner.

 

Hjärnan går att träna

När det gäller våra fysiska förmågor når vi en topp någon gång mellan 25 och 35 år. Det är då vi har som bäst förutsättningar för att vara starka och ha bra kondition. Det är dock rätt stora individuella skillnader även här och genom träning går det, till viss del, att kompensera för att kroppen åldras och försämras.

När det gäller vår intellektuella förmåga minskar hjärnvolymen och antalet hjärnceller i och med att vi åldras. Men även hjärnans funktioner kan tränas och mycket tyder på att det även går att öka antalet hjärnceller eller åtminstone minska den takt i vilken de försvinner. Vår mentala kapacitet påverkas även, som vi varit inne på, i mycket hög grad av vår erfarenhet, och den fortsätter ju att växa hela livet.

Sammanfattning

För att ge ett sammanfattande svar på frågan när hjärnan är färdigutvecklad konstaterar vi att det sker långt efter det att våra kroppar är färdigutvecklade, och vi ser ut som vuxna människor. Nu talar många om att hjärnan är färdigutvecklad senare än vi trott och att vissa avgränsade delar av hjärnan kan fortsätta att utvecklas tills vi är 40 år gamla, eller kanske ännu äldre. De flesta som arbetar med frågan är dock av den uppfattningen att hjärnan är i princip helt färdigutvecklad när vi är i 25-årsåldern.


Här kan du läsa mer om vad konsekvenstänk är och när det utvecklas

tag
Här kommer vi att ge oss i kast med en viktig och intressant fråga som besvarats på olika sätt under åren. När är hjärnan färdigutvecklad?