background-shape

Trädgårdsplanering för att skapa vackra platser

・ Trädgårdsinspiration
tag
trädgårdsplanering är essentiellt för en perfekt trädgård

Trädgårdsplanering

Att ta hand om en trädgård är, enligt många som gör det, något av det mest meningsfulla man kan syssla med. I många fall handlar det om att man tar över en trädgård som någon annan redan arbetat med. Då är det kanske inte så mycket att planera, om man inte vill åstadkomma en större förändring. Ibland kan det dock vara så att man skaffar en trädgård som är mer som ett oskrivet blad och som planeras långsiktigt för att den ska bli så som du vill ha den. Det är framförallt det arbetet, alltså trädgårdsplanering, vi kommer att ge tips kring här.

Hitta trädgårdshjälp idag

Skapa vackra platser

En trädgård brukar bestå av flera olika platser och miljöer med sin egen karaktär. Det är en bra idé med trädgårdsplanering är att planera utifrån hur solen står och var skuggan faller vid olika tidpunkter. Inte bara nu, utan även efter det att du planterat det som du vill ska växa i din trädgård. Riktigt soliga lägen vill du kanske utnyttja till att plantera växter som inte kan få för mycket sol. 

Häckväxter kan användas för att skapa platser som är helt skyddade från insyn. De är viktiga i många trädgårdar. Det kan dock ta flera år innan ens vision är fulländad och växterna fått önskad storlek. Försök därför planera både kortsiktigt och långsiktigt så att du kan njuta av din trädgård redan från start.

En bra trädgård bör ha platser skapade för vila. Det kan du åstadkomma på flera olika sätt:

  • Häng upp en hängmatta mellan två träd
  • Skapa en uteplats som en förlängning av huskroppen
  • Gör så att man kan slå sig ner en stund där utsikten är fin

Ska du göra tillbyggnader kan du behöva söka bygglov för det.

välplanerade trädgårdar slår stora trädgårdar alla dagar i veckan

Planera planteringar

Att anlägga växtplatser är ett sätt att ge utlopp för sin fantasi och sina intressen. Oavsett om du vill ha nya prydnadsväxter eller en örtträdgård är det viktigt med framförhållning så att du planterar lagom mycket av olika sorter som har förutsättningar att trivas med varandra. Att blanda låga marktäckare med plantor som växer på höjden brukar vara en bra idé. Om du inte vill att de ska sprida sig helt fritt, eller riskera att konkurreras ut av något du har utanför planteringen är det bra med någon form av avgränsning. Du kan använda allt från natursten till torv, tegelsten, genar eller rabattkanter i metall. 

Du behöver också förbättra jorden om du vill få ett så bra resultat som möjligt. Det handlar om att göra den lucker och luftig och om att tillsätta näring utifrån växternas behov. 

Det är mödan värt att göra en kompost

Inkludera en kompost i din trädgårdsplanering! Att anlägga en kompost är ett projekt som kräver lite tid och planering men det brukar löna sig många gånger om. En kompost ger dig jord av hög kvalitet som du kan kombinera med gödsel och använda som jordförbättring i till exempel dina rabatter. Man kan skapa en kompost på många olika sätt men en grundprincip är att den ska innehålla både dött organiskt material som gamla löv och torrt gräs samt kväverikt färskt avfall som nyklippt gräs och kökskompost. Då kommer förmultningen igång snabbast. Komposten får heller inte vara för torr eller för blöt. Tänker du slänga allt matavfall i den behöver den vara oåtkomlig för råttor och andra djur.

Ordentlig trädgårdsplanering är det som skiljer en bra trädgård från en perfekt

Trädgårdsplanering 101 – Träd behöver mycket plats

Ett vanligt nybörjarmisstag vid trädgårdsplanering är att plantera träd för tätt. Det gäller att försöka tänka sig in i hur mycket plats de kommer att behöva när de nått sin fulla prakt. Träd som står i varandras skugga kommer inte att bli lika ståtliga som träd som får sträcka grenarna mot solen precis som de vill. Visst kan du beskära träd som står planterade lite tätare, men då ska du vara beredd på att du kommer att få extra jobb med dem. När träden vuxit till sig kan man inte beskära dem på ett säkert sätt utan att ta hjälp av en arborist, och det kostar pengar.

Gör det inte för svårt för dig

God trädgårdsplanering kan handla om att se till så att man inte får mer arbete än man klarar av i framtiden. Att ha gräsytor gör en trädgård lättskött. Om man verkligen vill förenkla det för sig kan man se till så att gräsmattan är plan och lättåtkomlig för en robotgräsklippare. Vill man ha häckar är det viktigt att sätta sig in i hur mycket de växer och behöver hållas efter.

Ett växthus kan ingå i trädgårdsplaneringen

För många med ett större trädgårdsintresse skapar ett växthus stora värden. Det kan vara allt från en renodlad arbetsyta med plats för frösådd och trädgårdsredskap, till en vacker oas där man gärna kopplar av eller en miljö anpassad för lite känsligare växter. Köp inte ett för litet växthus, många ångrar att det inte planerat bättre och investerat i ett större växthus redan från början.

Hitta trädgårdshjälp idag

Vill du ha hjälp att välja vilken planteringsjord du ska ha för de nya växterna kan du fortsätta här!