Meny

Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 2018-06-26

Yepstr AB (”Yepstr”, ”vi”, ”oss”), org. nr. 556997-9817 vet hur viktigt det är med integritet för våra App användare och webbplatsbesökare, och vårt mål med denna policy är att vi på ett tydligt sätt ska beskriva för dig hur vi samlar in, använder, visar, överför och lagrar din information så att du känner dig säker på att dina personuppgifter är i säkert förvar. Därför ber vi dig, om du har några funderingar eller något du är tveksam över, att kontakta oss direkt.

Yepstr är som personuppgiftsansvarig ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter på denna webbplats, www.yepstr.com (”Webbplatsen”) och i Yepstrs mobilapp (”Appen”). Vi samlar in personlig information om dig och använder den informationen i syfte att matcha hushåll (”Beställare”) med driva ungdomar (”Uppdragstagare”) (tillsammans benämnda ”Användare”). I den här policyn beskrivs hur din information samlas in och används. Vi uppmanar dig att läsa hela personuppgiftspolicy för att få detaljerad information om hur vi hanterar personuppgifter och sekretess. Se även gärna våra användarvillkor som berör cookies och andra angränsade områden.

Vad är en personuppgift och hur behandlas dem?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det gäller också till exempel krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer (”Personuppgifter”).

Behandlingen av dina Personuppgifter görs i enlighet med Förordningen om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (”GDPR”).

Uppgifter som behandlas

Från Beställare samlar vi in och använder följande personuppgifter för att leverera och upprätthålla en säker App:

 • Namn,
 • Födelsedatum,
 • Kön,
 • Adress,
 • E-postadress,
 • Personnummer,
 • IP-adress,
 • Kort- och kontoinformation (endast 4 sista sifforna),
 • Telefonnummer och
 • Bild

Från Uppdragstagare samlar vi in och använder följande personuppgifter för att leverera och upprätthålla en säker App:

 • Namn,
 • Födelsedatum,
 • Kön,
 • Adress,
 • E-postadress,
 • Personnummer,
 • Telefonnummer,
 • Skola,
 • IP-adress,
 • Namn på Uppdragstagarens förälder,
 • E-postadress till Uppdragstagarens förälder,
 • Bild, och
 • Betyg/recensioner från tidigare Beställare.

Vänlige notera att vi inte kan tillhandahålla Appen till dig som Användare om du inte tillhandahåller ovan angivna personuppgifter.

Om ni som Användare väljer att skapa ett Användarkonto via ditt befintliga Facebook konto ger du Yepstr rätt att samla in din kontoinformation så som ditt förnamn, profilbild och e-postadress.

Du som användare har ett har ett ansvar att alla uppgifter du lämnar inte på något sätt bryter mot, överträder eller på annat sätt kränker rättigheterna som tillkommer tredje part, såsom exempelvis, men ej begränsat till, upphovsrätt, varumärkesrätt, eller sekretess.

Ändamål med behandlingen

För att kunna tillhandahålla och administrera Appen till dig kommer vi använda uppgifterna som vi samlar in om dig till framför allt följande ändamål: (i) sätta upp ett användarkonto (ii) säkerställa att du är du genom att kontrollera dina uppgifter mot Statens Personadressregister (SPAR); (iii) dela med andra Användare för att kunna tillhandhålla förmedla uppdrag; (iv) vissa lediga uppdrag på en karta; (v) för att personifiera och förbättra din upplevelse i Appen; (vi) supportärende om du kontaktar oss; samt (vii) för att tillhandahålla andra tjänster i enlighet med Användarvillkoren.

Betalning
För att kunna genomföra en betalning av ett utfört uppdrag använder Yepstr dina uppgifter så som konto- och kortuppgifter, och skickar dem till Stripe. Stripe sparas och behandlas dina betaluppgifter och vill du veta hur Stripe behandlar dina personuppgifter kan du läsa det här.

Yepstr kommer att spara de 4 sista siffrorna på ditt kort och korttypen. Detta göra vi för att underlätta för dig vid nästa betalningstillfälle. Du som Beställare kan då enkelt och snabbt avgöra om det är rätt kort som du vid nästa betalning snabbt ska kunna avgöra om det är rätt kort som du betalar med.

Kundvård
När du som Användare har bokat ett uppdrag via Appen skickar vi en bekräftelse till dig med all information om ditt som Uppdragstagares kommande uppdrag. Sådant utskick sker till den e-postadress som du lämnat vid samband med registreringen.

Du kan välja att få detta meddelandet som push-meddelande, rakt i din telefon. Hur du hanterar push-meddelande kan du läsa om i Användarvillkoren.

När ett uppdrag är utfört kommer vi skicka en uppmaning till dig som Beställare där vi ber dig recensera Uppdragstagaren. Dessa recensioner lämnas bland annat i fri text. Du som beställare bör minimera antalet Personuppgifter som du uppger när du lämnar en recension.

Utveckling av tjänsten
Vi samlar även in dina personuppgifter för syftet att förbättra och utveckla en så användarvänlig som möjligt. Detta gör vi genom att samla in löpande information om dig som användare och dina rutiner. På så sätt kan vi kan utveckla erbjudande och utformar nya funktioner.

Vi förbehåller oss också rätten att använda din information för att informera dig om uppdateringar från Yepstr, genomföra undersökningar eller tillhandahålla informations- och tjänstrelaterad kommunikation, inklusive viktiga säkerhetsuppdateringar.

Analys av användardata görs ofta med hjälp av etablerade tredjepartsleverantörer såsom Google Analytics och Mixpanel. Dessa leverantörer har inte rätt att använda informationen i något annat syfte.

Övrigt
Förutom uppgifterna vi samlar in direkt från dig eller från andra Användare om dig så samlar vi även in uppgifter automatiskt från dig. Dessa uppgifter samlas in via så kallade cookies. Om du vill veta mer om dessa elektroniska spår som du lämnar kan du läsa mer under fliken "Cookies".

Laglig grund och samtycke

Yepstr behandlar dina Personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet mellan Beställare och Uppdragstagare i den mån behandlingen är nödvändig för att Användarna ska kunna genomföra ett uppdrag. För all övrig behandling samlar vi in personuppgifter med stöd av samtycke.

Genom att klicka ”Skapa konto” i Appen samtycker du till att vi behandlar dina Personuppgifter för att kunna administrera och tillhandahålla ett användarkonto, erhålla direktmarknadsföring, samt att vi använder dina uppgifter för att utveckla och förbättra Appen.

Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke, helt eller delvis, genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de Personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket. Det kan förekomma att samma Personuppgift behandlas både med stöd av samtycke och med stöd av att uppgiften är nödvändig eller med stöd av andra regler. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan Personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål.

Dina rättigheter

Användare har rätt att få information om de personuppgifter om Användaren, som behandlas av Yepstr, samt vid behov begära rättelse av uppgift. Sådan begäran framställs skriftligen till Yepstr och ska innehålla uppgifter om avsändarens namn, personnummer, adress och vara undertecknad.

Vänligen kontakta oss på nedanstående kontaktuppgifter om du önskar utföra någon av ovan angivna rättigheter.

Överföring av Personuppgifter

Vi kommer att överföra och dela personuppgifter mellan Användare för att kunna förmedla anbud och accept mellan Beställare och Uppdragstagare. Den tillhandahållna informationen vidarebefordras till andra Användare endast i den utsträckning som krävs för ingående av avtal mellan Beställare och Uppdragstagare.

Vi kommer även att överföra och dela personuppgifter med utomstående parter som hjälper oss att erbjuda Appen och marknadsföring. Dessa utomstående parter har inte rätt att använda uppgifterna i något annat syfte.

Vidare kan vi komma att lämna ut och överföra personuppgifter som vi har samlat in från andra webbplatser till utomstående partners. Vi kommer även, om det krävs av oss enligt lag eller föreläggande, att lämna ut personuppgifter till polis, domstol eller annan myndighet.
Vi kan komma att lämna ut och överföra information till utomstående part som förvärvar någon av eller alla Yepstrs affärsenheter. Yepstr kommer att dela dina personuppgifter både med partners och leverantörer både inom och utanför EU/EES. Om vi delar dina personuppgifter med leverantörer utanför EU/EES kommer vi att säkerställa att överföringen och lagringen av personuppgifterna uppfyller GDPR:s krav samt att de inte behandlas för annat syfte än dem Yepstr samlat in dem för.

Så lagrar vi uppgifter

Vi lagrar Användarens information för att göra dennes interaktion med Yepstr mer effektiv, praktisk och betydelsefull. Användare kan när som helst få tillgång till, granska, korrigera, uppdatera eller ta bort sin profil genom att kontakta oss. Ni kan också när som helst avsluta ert användarkonto hos Yepstr.

Personuppgifter som lämnas av Användare sparas enbart så länge som det krävs för fullgörandet av Yepstrs tjänster, dock som längst i ett år från senaste besöket. Om du önskar att Yepstr tar bort dina Personuppgifter tidigare, vänligen kontakta Yepstr via uppgifterna nedan.

Vid borttagande av konto kommer vi behålla anonymiserade loggar och information om Användarens aktiviteter på Yepstr. Om Personuppgifter tidigare var tillgängliga för andra som använder Yepstr har vi inte möjlighet att radera informationen från deras system.

Övrigt

Vi strävar efter att tillhandahålla en säker miljö genom att försöka begränsa åtkomsten till vår databas till legitima användare, men vi kan inte garantera att obehöriga parter inte bereder sig åtkomst till den. Vi kan inte heller kontrollera hur behöriga användare lagrar eller överför information som Användare ger oss. Därför ska Användare inte uppge känslig information på Yepstr.

Yepstr ansvarar inte för vilka policyer och rutiner för integritetsskydd som tillämpas av annonsnätverk och andra webbplatser, av utomstående parter med vilka vi samarbetar för att tillhandahålla personligt anpassade tjänster eller av dem som kommer åt information om Användare på vår Tjänst.

Denna personuppgiftspolicy kan komma att uppdateras från tid till annan. Den senaste versionen hittar du här: https://app.yepstr.com/privacyPolicy. Vi kommer dock att meddela dig om vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke.

Personuppgiftsombud

Personuppgiftsombud är Gustav Ahlberg.

Kontaktinformation

Du kan kontakta oss på webben om du har frågor eller problem som rör våra rutiner för integritetsskydd. Du kan också skriva till oss på följande email hej@yepstr.com

Alternativt: Yepstr AB, Regeringsgatan 65, 111 56 Stockholm