background-shape

Aktiviteter i förskolan

Aktiviteter i förskolan

Vi har skickliga förskolepedagoger i Sverige och barnen deltar i aktiviteter i förskolan som gynnar deras utveckling. Något som ser ut som kaotisk lek för ett otränat öga kan i själva verket vara en pedagogisk aktivitet som följer en noggrant uppgjort plan.

Hitta barnvakt idag

Olika aktiviteter i olika åldrar

Även om barnen bara går i förskolan i några år så är det en väldigt lång period, om vi ser till hur mycket som händer under de åren. En sexåring har tydliga personlighetsdrag, egna åsikter om det mesta och intressen. Hen lär sig språk i en hastighet som ingen vuxen kan matcha och förstår ganska mycket om världen. Det handlar om en lång resa från det att barnet i fråga började gå i förskolan, kanske som ett- eller tvååring. Utifrån detta är det lätt att förstå att man inte ska generalisera så mycket kring aktiviteter i förskolan utan att de varierar väldigt mycket beroende på hur gammalt barnet är. Barnens fysiska förmåga utvecklas också och aktiviteter i förskolan måste utgå från var barnen befinner sig i sin utveckling. Det är en av anledningarna till att man har årsklasser i förskolan. Det är helt enkelt stor skillnad på till exempel en tvååring och en treåring. Det är naturligtvis viktigt att aktiviteterna är trygga men ett barn behöver också få möta utmaningar för att utvecklas. 

Aktiviteter i förskolan

Den pedagogiska inriktningen kan skilja sig mellan olika förskolor

Exakt vilka aktiviteter som planeras in på en förskola kan variera ganska mycket utifrån vilken pedagogik som följs. Vissa förskolor fokuserar mer på utomhuslek än andra och då är många av aktiviteterna ute i friska luften. Andra förskolor följer en pedagogik där pedagogerna är väldigt följsamma och koncentrerar sig på att stödja barnen i deras eget utforskande av världen. Det finns alltså utrymme för förskolorna att hitta på massor av egna aktiviteter som passar utifrån den egna läroplanen. Men det finns också ett ramverk som de måste hålla sig inom. 

Oavsett vilken pedagogisk inriktning vi talar om ska förskolans aktiviteter bottna i att den måste vara trygg, rolig och lärorik för alla. Aktiviteterna ska bygga på en väl avvägd dagsrytm med vila, mat och aktivitet i lagom proportioner utifrån hur länge barnet vistas i förskolan. Barnen ska också ha rätt att uttrycka sin mening och aktiviteter i förskolan får inte kränka deras identitet.

Rörelser främjar både hälsa och utveckling

Barn lär sig genom sin sinnen och inte minst under de första åren är känseln ett mycket viktigt sätt för barnet att inhämta information om världen. Många aktiviteter i förskolan handlar om att låta barnet utforska olika konsistenser och material. Att få känna på snö, jord och vatten är väldigt utvecklande, hur enkelt det än kan låta.

God motorik är viktigt för barnens förmåga att kommunicera, det gäller inte minst de små barnen som ännu inte har ett språk. Barnen visar då känslor genom sitt kroppsspråk och förbättrad motorik innebär alltså att de blir bättre på att kommunicera. Rörelseaktiviteter ska ge barnen en känsla av att de duger och inte, i alltför unga år, fostra dem i den tävlingsmentalitet som kommer under skolåren. 

Barn i rörelse är glada barn, brukar man säga, och det ligger en hel del i det. Förskolan ska ge möjlighet till fri lek men också ha planerade fysiska aktiviteter av olika slag. Här är några exempel på aktiviteter i förskolan som bidrar till att barnen utvecklar sin motoriska förmåga:

  • Hoppa hopprep
  • Utomhusspel
  • Måla med fingerfärg
  • Leka med trolldeg
  • Bygga med klossar
  • Baka
  • Blåsa såpbubblor
  • Lägga pussel
  • Fingerlekar
Aktiviteter i förskolan

Sång, musik och skapande

Att få gestalta är viktigt för barn. Egentligen är all lek en form av gestaltning. Ju friare den är desto större möjlighet har barnet att väva in och bearbeta sina erfarenheter i lekens virvlar, även om det sker på ett omedvetet plan. Även när barnet skapar ett “verk” i form av en teaterpjäs, en teckning eller en sång får det möjlighet att gestalta. Kreativa uttryck kan också vara ett sätt att öva andra förmågor. Fingerlekar, sång i grupp och att uttala ramsor är vanliga aktiviteter i förskolan som tränar barnets känsla för språk, rytm, minnesinlärning och lyhördhet. När det gäller den här typen av aktiviteter kan en skicklig pedagog väva in andra typer av undervisning genom att till exempel låta barnen skapa med hjälp av olika naturmaterial som de själva fått vara med om att samla in.

Organiserade aktiviteter

Om det finns tillräckligt med personal kan förskolegrupper bege sig ut på aktiviteter utanför förskolan. Att ta en skogspromenad kan vara ett riktigt stort äventyr för en grupp barn som går på rad iförda likadana reflexvästar. Lekparker är en annan populär destination för små utflykter. Ett utforskande av en allt större omvärld tillsammans med jämnåriga är vad många aktiviteter, direkt eller indirekt, handlar om på förskolan. Återkommande fester är en annan form av planerad aktivitet som många förskolor har. Ibland kan man som förälder bli engagerad och få till uppgift att baka eller bidra på något annat sätt. Vår- och höstfester är dagisklassiker som också har den fördelen att barnen kan lära sig mycket om årstidscyklerna, som ju har en otroligt stor betydelse för våra liv, medan de själva deltar i förberedelserna.

Aktiviteter som förbereder barnen för skolan

Under förskolans sista år brukar man ändra om lite och se till så att allt fler aktiviteter påminner mer om skolundervisning. Det kan handla om att, under lekfulla former, ta det första steget mot att lära sig kopiera bokstäver och om att räkna. Skolförberedande aktiviteter syftar också till att göra barnen lite mer självständiga och förbereda dem på att de snart kommer att behöva kunna sitta stilla och koncentrera sig allt längre perioder.

Sammanfattning

Aktiviteter i förskolan är inte bara ett roligt sätt att få tiden att gå. Genom fria lekar och planerade aktiviteter utvecklar barnen en rad förmågor. På sätt och vis handlar det om övning inför skolan men det är viktigt att det hela tiden sker på barnens villkor och att förskolans pedagoger är medvetna om vad barn kan ta till sig i olika åldrar. Även om det finns förskolor som följer olika pedagogiker har de mycket gemensamt. Barn behöver ägna sig åt aktiviteter som innebär att de rör på kroppen och stimulerar alla sinnen.

Hitta barnvakt idag

Intresserad av att läsa mer om barns utveckling? Spana in vår blogg!

tag
Lek med andra är otroligt viktigt för barn och det utvecklar deras sociala kompetens, även när den inte har ett tydligt pedagogiskt innehåll. Här kommer vi titta på några av de pedagogiska verktyg som används i förskolan och hur de kan bidra till mognad och utveckling hos barnen.