background-shape

Gymnastik för barn

4 barn som övar handstående gymnastik under rasten

Barn måste röra på sig ganska mycket för att må bra. Har de för mycket energi som de inte får utlopp för blir de ofta irriterade och får svårt att koncentrera sig. Gymnastik för barn är en aktivitet som har många fördelar. Här kommer vi att titta på de viktigaste.

Hitta barnvakt idag

Vad menar man med barngymnastik?

Gymnastik för barn är en av Gymnastikförbundets viktigaste verksamheter. Det finns grupper för barn från tre år och upp till 12-årsåldern. Därefter tar ungdomsverksamheten vid och gymnastiken blir mer inriktad på tävling än gymnastik för barn, som är mer lekbetonad.

Varför är det så bra med gymnastik?

Gymnastik är en mångsidig träningsform som involverar hela kroppen. Lust och upptäckarglädje är viktiga nyckelord. Att röra på sig är roligt i sig, inte minst för ett barn. Det finns alltid möjlighet att anpassa gymnastik för barnen så att den får olika svårighetsgrader, även inom samma grupp. Gymnastik för barn tränar inte minst grovmotoriken, och bra motorik är gynnsamt för inlärningsförmågan har det visat sig. Då talar vi inte bara om fysisk inlärning utan även om förmågan att hänga med under lektionerna, för att ge ett exempel. Gymnastik lägger också en grund för ett aktivt liv och barnen som gått på gymnastik får bättre självförtroende när det kommer till fysiska aktiviteter generellt.

Gymnastik för barn är en social aktivitet som ger träning i samvaro och samarbete. Rumsuppfattningen förbättras av gymnastik och utveckling som annars skulle ta ganska lång tid kan skyndas på om ett barn går på gymnastik.

Olika typer av gymnastik för barn

Gymnastik kan utövas på flera olika sätt. Här några av de vanligaste formerna:

 • Redskapsgymnastik
 • Gymnastik i form av lekar
 • Gymnastik med dans och musik
 • Gymnastik för hela familjen
 • “Bamsegympa” för de allra minsta

Var kan man delta i barngymnastik?

Gymnastik erbjuds ofta av klubbar som är anslutna till Gymnastikförbundet och exakt vilken eller vilka typer av gymnastik för barn de erbjuder kan variera. Vanligtvis följer det ett visst upplägg och det betyder att det brukar vara lätt för ett barn att byta från en grupp till en annan i samband med exempelvis flytt. En klass i barngymnastik inleds med uppvärmning för att minska risken för skador och avslutas oftast med någon form av nedvarvning eller avslappning.

Det finns också föreningar som är fristående från Gymnastikförbundet som erbjuder gymnastik för barn. Ibland utifrån egna spännande koncept. Om du bor i en lite större stad kan det vara en bra idé att låta barnet testa olika grupp.

Barngymnastik är billigt

Många aktiviteter som barn deltar i har en tendens att bli ganska dyra i långa loppet. Det krävs helt enkelt en massa utrustning som måste bytas ut i takt med att barnet växer. Gymnastik för barn kräver inte mycket. Man kommer långt med vanliga sportkläder och skor. Inför uppträdanden och i lite mer avancerade grupper kan de vara så att alla förväntas bära likadana kläder, men då finns de oftast att köpa hos klubben. Klubben brukar ta ut en avgift då de har omkostnader för lokalhyra och annat, men det handlar inte om några större summor.

Barngymnastik utomhus

Gymnastik för barn är viktigt för barnens hälsa

Ofta utövar man barngymnastik inomhus i gymnastikhallar. Träningen är inte säsongsbunden som många andra idrotter, utan gymnastik kan man utöva året om. Träning utomhus kan förekomma och brukar vara en bra idé eftersom det ger utrymme för lite andra övningar än inne i hallen. Sen är det alltid bra att komma ut. Förhoppningsvis har det annonserats i förväg om det är utomhusaktiviteter på gång, så att valet av kläder kan anpassas därefter.

Kan barn träna gymnastik på egen hand?

Det är tacksamt att utöva gymnastik i grupp med en duktig ledare som tar ansvar för att det går säkert till. Många former av gymnastik passar också som en form av fysisk lek som barn kan ägna sig åt i hemmet. Här är några exempel på lekar och övningar som kan passa och som även förekommer under organiserade träningspass:

 • Kullerbyttor, men gör inte för många då det kan leda till att man blir yr i huvudet
 • Gå balansgång på ett rep som ligger på golvet eller marken
 • Stå på händer, mot en vägg och med en vuxens hjälp till en början
 • Använda rockring
 • Springa en improviserad hinderbana
 • Dansstopp, en lek som går ut på att man rör sig till musik och “fryser” mitt i en rörelse när den tystnar
 • Leka skeppsbrott/inte nudda golv

Det behöver alltså inte vara så stor skillnad på gymnastik för barn och vanliga lekar. Det är främst redskapsgymnastik som kan vara svår att träna hemma. Med redskap menar vi sådant som plintar, romerska ringar, klätterställningar och tjocka mattor. Däremot så börjar det bli vanligt att ha en studsmatta hemma och det är en form av träning som är väldigt nyttig, om man vidtagit säkerhetsåtgärder och är försiktig.

Om du vill läsa mer om roliga barnlekar  finns det mer i denna guide.

tag