background-shape

Utelek är viktigt för alla barn

Utelek

Utelek betyder lek utomhus kort och gott och är viktigt för alla barn. Termen förekommer också i framförallt förskolans läroplan och syftar då på lekar på gården utanför förskolan eller på planerade aktiviteter i till exempel skogen. Enligt läroplanen är det viktigt att lek utomhus ibland ska kunna ske under kontrollerade former och ibland vara fri och stimulera barnens egen kreativitet.

Hitta barnvakt idag

Utelek gör barnen friskare

Forskning har visat att det finns ett tydligt samband mellan barns hälsa och om de regelbundet leker ute eller inte. Det är viktigt att barn får möjlighet till fysiska och mentala utmaningar under lekfulla former. Interaktion med naturen, om det så bara är träd, gräs och stenar, är svår att slå. Naturen är heller inget stumt lekredskap utan bidrar med sensationer för alla sinnen i form av skuggor, dofter, prassel i löven, vindens sus, vattenspeglar, fågelkvitter och porlande bäckar. Beroende på var barnet är. Snö ger en extra dimension till leken och att vistas ute i lätt duggregn eller tung dimma ger också en kontakt med elementen som alla barn mår bra av.

En konkret hälsoeffekt som utelek ger är att det stärker immunförsvaret. Barn behöver komma i kontakt med jord, bark och växter för att bygga upp sin motståndskraft mot till exempel allergier. Att solen är viktig för en människas nivåer av d-vitamin är en annan hälsofaktor som man ska vara medveten om. Inte minst i Sverige är det viktigt att ta till vara på soltimmarna och vistas ute, helst en stund varje dag.

Tänk på säkerhet vid utelek

Att undvika att leka ute bara för att det finns saker som kan gå fel är inte ett alternativ eftersom det gör barnen sjuka och understimulerade i långa loppet. Utelek är viktigt för alla barn men man ska inte sticka under stolen med att det finns en del saker som man måste vara uppmärksam på.

Kontrollera sandlådan

Små barn älskar sandlådor och sand är ett fantastiskt material att utforska. Tänk dock på att vassa föremål kan finnas i sanden och på att vissa barn stoppar sand i munnen. Kontrollen är extra viktig om djur uträttar sina behov i sandlådan.

Se till så att studsmattan är säker

Studsmattor är väldigt populära i Sverige. Små barn ska inte hoppa tillsammans med betydligt större barn, då kan de skada sig vid kollisioner. Det är också viktigt att studsmattan är ordentligt förankrad och har ett säkerhetsnät.

Var vaksam i lekparken

Lär barnen tidigt att de absolut inte får gå framför en gunga och att det är farligt att gunga för högt – hur härligt det än är. Det är också viktigt att all utrustning i en lekpark är hel och att det inte finns större barn som leker oförsiktigt i närheten av små barn.

Se upp för isfläckar

Regn som frusit på kan vara en mardröm för föräldrar till barn som leker ute. Vill det sig illa kan ett barn halka och slå i huvudet. På vintern bör man om det var vått ute innan det frös på, inspektera de ytor där barnet vill leka.

Fallolyckor är vanliga

Den vanligaste anledningen till att ett barn behöver vård är fallskador. Både från lek utomhus och inomhus. En ojämn sten är en härlig utmaning för barnets balanssinne. Håll barnet i handen under tiden så att den utforskande leken är under trygga former.

Vi har samlat våra bästa tips för lekar både inomhus och utomhus här

tag
Utelek betyder lek utomhus kort och gott och är viktigt för alla barn. Termen förekommer också i framförallt förskolans läroplan och syftar då på lekar på gården utanför förskolan eller på planerade aktiviteter i till exempel skogen.