background-shape

När börjar barn skratta?

・ Barns utveckling
tag
Det finns ingen mall för när ett barn börjar göra olika saker, när börjar barn skratta till exempel? Många minns sitt barns första skratt, så det är verkligen en stor händelse som kan få en att känna att man är på rätt väg med sin bebis
när börjar barn skratta?

Det finns ingen mall för när ett barn börjar göra olika saker, när börjar barn skratta till exempel? Många minns sitt barns första skratt, så det är verkligen en stor händelse som kan få en att känna att man är på rätt väg med sin bebis. För redan bebisar lär sig att skratta!

Skratt föregås av joller

Ett barn kan ge ljud ifrån sig redan när det föds. Det experimenterar av sig självt med olika läten och det brukar kallas för att barnet jollrar. Övergången mellan skratt och joller är inte alldeles tydlig även om skrattet vanligtvis involverar fler muskler än jollrandet. Muskler som barnet måste ha börjat lära sig att kontrollera för att kunna frambringa ett skratt. De flesta föräldrar brukar uppge att deras barn började skratta när det var omkring fem månader gammalt.

Vad är egentligen ett skratt?

Ett skratt kan sägas vara en kombination av ansiktsrörelser och ljud som speglar en positiv känsla och som kanske inte kontrolleras i samma utsträckning som ett leende. Det är dock besläktat med att le. Man kan inte riktigt tala om att ett barn skrattar innan det utvecklat sitt känsloliv, och bara ger ifrån sig olika ljud för att höra hur det låter. Gråt och skratt från ett litet barn handlar ofta om att lyssna på sig själv och lära sig att kontrollera munnen och ansiktets muskler. Att testa vilka reaktioner olika läten frambringar från föräldrarna är en annan viktig del av det hela.

En anledning till att det är så underbart att skratta är att det väcker positiva reaktioner. Barnet lär sig snabbt att det ofta får positiv respons när det skrattar och ler. Det kommer naturligt för de flesta vuxna att ge just positiv respons när ett barn uttrycker glädje på ett tydligt sätt. Skratt är också en mekanism som ger förlösning när det händer något som barnet inte riktigt kan kontrollera men heller inte ogillar. Som när det kittlas eller någon pruttblåser det på magen. Skratt är ett komplext uttryck som har många viktiga funktioner. Även om ett gott skratt har en allmänmänsklig innebörd kan olika barn skratta på olika sätt och av olika anledningar. Skrattet utvecklar också kommunikationen och samspelet mellan barnet och dess föräldrar.

Alla barn skrattar – förr eller senare

Frågan när barn börjar skratta kan vara lite känslig eftersom det varierar så mycket. Egentligen ska man inte fokusera så mycket på när ett barn når olika milstolpar i sin utveckling eller jämföra det med andra barn, eftersom det kan skapa stress hos föräldrarna, vilket kan påverka barnet. I stort sett alla människor lär sig att skratta tids nog. Svaret på frågan när barn börjar skratta är alltså inte så värst viktig, även om det så klart kan vara kul att veta på ett ungefär. Och även bra såtillvida att det kanske blir lättare att förstå att det där första skrattet verkligen är ett skratt och inte bara en gurgling och en grimasch.

 

Läs mer om när barn börjar le här