background-shape

Vilket jobb passar mig?

・ Tips och guider
tag
Att komma fram till vilket jobb man ska ha är inte så enkelt. En vettig utgångspunkt är att fundera på vilka typer av jobb som passar utifrån ens personliga egenskaper och motivation. Risken är annars att man kommer att känna sig malplacerad på sin egen arbetsplats.

I den här guiden kommer vi att diskutera vad olika typer av jobb kräver. På så sätt hoppas vi att det ska bli lättare för dig att hitta svaret på den viktiga frågan; vilket jobb passar mig bäst? Metrojobb har en bra text om du vill fördjupa dig i det här med egenskaper som värdesätts på arbetsmarknaden.

Hitta extrajobb

Olika typer av jobb och dem de passar för

Det finns hundratals jobb på arbetsmarknaden och det blir för mycket att skriva om ens en liten del av dem. Vi har valt att diskutera det här ämnet utifrån ett antal kategorier. Nästan alla jobb passar faktiskt in i en eller flera av kategorierna nedan. 

 • Tekniskt arbete
 • Praktiskt arbete 
 • Arbete med siffror eller fakta
 • Fysiskt krävande arbete
 • Arbete med mycket ansvar
 • Undervisning
 • Serviceyrken
 • Kompetitativt arbete
 • Arbete med ledarskap
 • Arbete med barn eller ungdomar
 • Arbete med media och kommunikation

Tekniskt arbete

Tekniskt arbete innebär att du arbetar med produktion av något som kräver ingående kompetens. Många av jobben i den här kategorin finns inom tillverkningsindustrin. Arbetsuppgiften kan vara att ta fram en enskild komponent som behövs för en viss produkt men det kan också handla om att ha ett övergripande ansvar eller om att utveckla och effektivisera processer. Detta är alltså en väldigt bred kategori av jobb. I regel krävs det några års eftergymnasial utbildning. En ingejörsexamen krävs ofta för mer avancerade typer av tekniskt arbete. Goda datakunskaper är allt oftare en förutsättning inom tekniskt arbete.

Praktiskt arbete

Många yrken kräver att man utför praktiska moment men inom vissa är det helt centralt att bygga, konstruera eller lösa problem på ett handfast sätt. Om du är händig och praktisk och får ut mycket av att jobba med händerna finns det stora möjligheter att hitta ett yrke där du kommer att uppskattas och få utlopp för detta. Snickare, mekaniker, konsthantverk, trädgårdsarbete och att arbeta med mat är exempel på områden som passar in under den här kategorin.

Arbete med siffror eller fakta

Ekonomer, utredare och forskare hör till en grupp yrken där det viktigaste materialet man har att utgå från är data i form av siffror eller rapporter. Utifrån sådan information kan arbetet handla om att uppdatera företags och organisationers prognoser och beslutsunderlag. Eller om att själv författa artiklar eller studier som kan ligga till grund för andras beslut. Detta är en typ av jobb som kräver högre utbildning och som passar dig som vill gå på djupet inom ett enskilt område. Resultatet av arbetet är ofta mycket viktigt för många andra men en stor del av arbetsuppgifterna kan i regel utföras utan så mycket kontakt med andra människor. Inom många branscher är det framförallt forskare, alltså personer med doktorandutbildning, som arbetar med detta. 

Fysiskt krävande arbete

Att arbeta som till exempel polis, skogsarbetare, militär, brandman, dykare, inom byggsektorn eller som idrottare innebär att kroppen är ett mycket viktigt eller kanske de allra viktigaste redskapet. Är du i fysiskt god kondition? Om du dessutom gillar att upprätthålla formen genom regelbunden träning kan det vara belönande med ett fysiskt krävande arbete. Människan är skapt för att vara fysiskt aktiv. Jobb som lokalvårdare, inom restaurang, lagerarbete och vissa vårdyrken kan också vara fysiskt krävande även om vi kanske inte tänker på dem som fysiska arbeten i första hand.

Arbete med mycket ansvar

En typ av vattendelare i arbetslivet är om ett jobb kräver att man hanterar mycket ansvar eller inte. Egentligen kräver alla arbeten att man ta ansvar för de uppgifter man får betalt för. Men inom vissa yrken kan det vara så att man ansvarar för andra människors liv, för att viktiga samhällsfunktioner ska fungera eller för processer som är helt avgörande för ett företag. Vissa människor blommar ut när de får ansvar och uppskattar att känna att de är betydelsefulla. För andra kan stort ansvar bli ett extra stressmoment. Hur du hanterar stress och ansvar är viktigt när du funderar över vilket jobb som passar dig.

Undervisning

Undervisning är en stor sektor på arbetsmarknaden och kan innebära allt från att vara förskollärare till att utbilda specialister med mycket kvalificerade uppgifter. Visst kan man plugga pedagogik, och det är ofta ett krav för att få jobb inom utbildning, men att vara bra på undervisning är också en talang och ett intresse. Ofta är du fri att hitta ditt eget sätt för att nå fram till den som ska lära sig något. Samspelet mellan en lärare och en elev kan vara väldigt fascinerande och givande. 

Serviceyrken

Serviceyrken handlar om att arbeta med individer. Yrken inom vården, försäljare, butikspersonal och support är bara några exempel på de många serviceyrken som finns. Gemensamt för dem är att möten med människor är i centrum. Det kan handla om människor som behöver råd, vill köpa något eller som har ett problem de behöver hjälp med att lösa. För att passa inom ett serviceyrke är det bra om du känner att du får energi av att interagera med människor. Du behöver också vara bra både på att uttrycka dig och på att kunna lyssna på andra och förstå vad de menar även om de inte är så bra på att själva förklara det.

Hitta extrajobb

Kompetitivt arbete

Med kompetitivt arbete menar vi jobb där det finns konkurrens, både i form av konkurrerande företag men också på den egna arbetsplatsen. Har du vinnarskalle och vet att du presterar bättre om resultatet av ditt arbete kan mätas och jämföras med andras passar du för den här typen av jobb. Ibland “tävlar” du som en del av ett team, ibland är det din egen insats som räknas. Försäljare har det ofta på det här sättet. Många företag har för vana att kora månads säljare eller månadens lokalavdelning, för att skapa ett prestationsorienterat arbetsklimat.

Arbete med ledarskap

På de flesta arbetsplatser finns det anställda som ansvarar för att andra ska prestera maximalt. God ledarskapsförmåga är en mycket stor tillgång. Om du varit ledare i föreningslivet eller skolan är chansen god att du har både fallenhet och relevant erfarenhet. Att bli chef eller ansvarig för coaching och vidareutbildning kan då vara svaret på; vilket jobb passar mig? Att vara en god ledare handlar dels om att ha djup kunskap om det som produceras på en arbetsplats men också om att kunna ta människor på ett sätt som inspirerar och inger förtroende.

Arbete med barn eller ungdomar

Att arbeta med unga innebär att du behöver en särskild typ av ledarskap och kunna uppskatta den speciella och intensiva energi som ofta präglar skolor, fritidsgårdar, förskola och föreningsliv med barn och ungdomar. Så länge det är bra arbetsförhållanden på arbetsplatsen brukar det vara otroligt belönande att arbeta med unga. Samtidigt som det är ett av de viktigaste jobben man kan ha där möjligheten att göra skillnad är mycket stor.

Arbete med media och kommunikation

Att arbeta med media är populärt. Att jobba med media handlar om att kommunicera ett budskap på ett sätt som gör det attraktivt, oavsett om det ska vara komiskt, lättbegripligt eller djuplodande. Beroende på vad det är för typ av budskap kan det vara helt olika krav som ställs. Att jobba med djupa texter på en branschtidning kräver andra förmågor än att skriva sökordsoptimerade reklamtexter. En förmåga att vara rolig och kärnfull kommer ofta väl till pass. Journalister, programledare, kommunikatörer och reklambyråer jobbar inom detta fält. Förutom att vara den som syns eller hörs i etern, eller den som formulerar ett budskap, kan arbete inom media och kommunikation handla om att skapa kommunikationsstrategier för myndigheter och företag. Eller om att träna personer som behöver göra sig bra i medier.

Hitta extrajobb

Så lär du dig mer om olika jobb

Det är lätt att förbise detaljer som är viktiga när man jämför olika jobb och känner sig för utifrån i en lista som vi gjort här. När du har svaret på frågan, vilket jobb passar mig, har du förhoppningsvis en lång lista med arbeten som skulle kunna vara aktuella. För att du ska kunna komma fram till vilka av dessa som verkligen passar dig behöver du mer information. Här är några tips på hur du kan gå vidare och undersöka arbeten.

 • På nätet finns det flera bra sammanställningar. Här hittar du konkret information om olika yrkesval.
 • Fackförbund och yrkesorganisationer har kommunikatörer som svarar på dina frågor om ett specifikt yrke.
 • Ta kontakt direkt med någon som jobbar med något du är intresserad av för att få en känsla för om jobbet skulle passa även dig.

Här i vår blogg kan du läsa mer om att jobba som ungdom. Läs om 12 extrajobb under gymnasiethur du skriver ditt CVhur du klarar din jobbintervju, hur du kommer på vad du vill jobba med och mycket mer.