Mördarsniglar är mycket duktiga på att förstöra trädgårdsland, här är hur du handskas med dem

Mördarsniglar

Mördarsniglar kan orsaka en hel del huvudbry. De äter växter och är inte så trevliga att titta eller trampa på. Spanska skogssniglar, som de egentligen heter, kan därför bidra till en hel del problem för alla som månar om sin trädgård. 

Antalet mördarsniglar i Sverige ökar hela tiden. På grund av den skadegörelse de orsakar är det bra att vidta en del åtgärder för att förhindra att arten sprider sig ytterligare. Samt för att undvika att de kommer förstöra trädgården.

Hitta trädgårdshjälp idag

Mördarsniglarnas spridning

Mördarsniglarna sprider sig via ägg. Ibland finns äggen på plantor eller växter som förflyttas till en ny plats, och därför blir också spridningen större. För att förhindra spridningen är det första steget att var vaksam när man tar in nya växter eller plantor i trädgården. Undersök alltid nya växter noga innan plantering så att det inte finns några ägg på dem.

Det är lätt att känna igen mördarsniglarnas ägg. De har oftast samma nyans som mjölk och de ligger alltid i klumpar, alltså så att det finns flera ägg på samma plats. Ett ägg är ungefär 3,5 millimeter i diameter, det är mjukt och om det är nylagt kan det vara nästintill genomskinligt.

Mördarsniglar är generellt svåra att känna igen

Mördarsnigelns kännetecken

En mördarsnigel blir runt 7–15 centimeter lång. De har ofta en mörk brunröd färg och en ljusare röd kjol längst ner på kroppen. Det kan däremot vara lätt att förväxla mördarsniglar med vanliga skogssniglar eftersom färgerna på dem kan variera.

Ett tecken på att det kan röra sig om mördarsniglar är om du ser flera sniglar på samma plats. Mördarsniglarna är också slemmiga och utsöndrar betydligt större mängder slem än skogssniglar gör. En annan skillnad mellan skogssniglar och mördarsniglar är att mördarsniglar har sina andningshål långt fram på kroppen, medan skogssniglar har dem längre bak mot svansen.

Om du undrar ifall du har mördarsniglar i trädgården kan du se tecken på detta på växterna. Om bladen har oregelbundna hål som har jämna kanter och om det finns spår av slem på växter är det troligt att det är mördarsniglarnas verk.

Förebyggande åtgärder i trädgården

För att undvika att du får angrepp av mördarsniglar kan du göra en hel del saker. Kontrollera nya plantor och byt jord innan du planterar dem. Tvätta också deras blad så att eventuella ägg sköljs bort. Skölj också rotsystemet så eventuella ägg som lagts där spolas bort. 

Tänk på att hålla ordning i trädgården. Ta bort gammal frukt, lövhögar och ris som mördarsniglar kan använda som skydd eller som mat. I den mån det är möjligt ska du undvika täckodlingar eftersom mördarsniglarna kan använda dem för att få skydd. 

Du kan också tänka på att vattna sparsamt. mördarsniglar trivs i fuktiga förhållanden och vill ogärna vara där det är torrt. När du vattnar, gör det på dagen eftersom sniglarna ofta är som mest aktiva på natten och då kommer dras till fukten om du vattnar nattetid.

Plantera växter som mördarsniglar inte tycker om

Även fast mördarsniglar gillar växter så gillar de inte alla växter. Du kan minimera risken för att få mördarsniglar i din trädgård genom att plantera växter de inte tycker om. Generellt sett gäller regeln att växter som har läderartade blad och barrväxter är att föredra för att inte få mördarsniglar i trädgården. Några exempel på växter som man sett klarar sig bättre från angrepp är:

 • Vallmo
 • Nepeta
 • Gullris
 • Löjtnantshjärta
 • Daglilja
 • Flitiga Lisa
 • Pion
 • Pelargon
 • Lavendel
 • Murgröna

Växter att undvika

Vissa växter är mer attraktiva för mördarsniglarna. Du kan därför undvika att ha växter som har saftiga stjälkar, blad och blommor i trädgården. Mördarsniglarna tycker också om Dahlia, potatis och sallad, likväl som de uppskattar att festa på rotsaker och frukter.

När ska man bekämpa mördarsniglar?

För att du ska lyckas bekämpa mördarsniglar måste du göra på rätt sätt. Det första som är viktigt att ha i åtanke är tidpunkten. Du ska börja bekämpa mördarsniglar under våren eftersom deras population då är mindre och de yngre sniglarna ännu inte har börjat lägga ägg. Fortsätt sedan med de åtgärder som motverkar mördarsniglar under sommaren, speciellt om det är en fuktig sommar. Under hösten kan du försöka reducera antalet sniglar som övervintrar eftersom det då blir ett färre antal som kan lägga ägg året därpå. Mördarsniglar tillbringar vintern under jord, och brukar försvinna i oktober. Gör därför de sista krafttagen precis innan de försvinner för vintern.

Hur bekämpar man mördarsniglar?

Om mördarsniglar har etablerat sig på en plats är det ofta en kamp att bli av med dem. Därför ska du sträva mot att hålla beståndet av mördarsniglar på en så låg nivå som möjligt. Det finns olika sätt du kan bekämpa mördarsniglar på. Några av de som oftast rekommenderas är:

 • Användning av snigelmedel eller gift för mördarsniglar. Sådana gift är till exempel järnfosfat. Det har inte någon skadeverkan på andra djur i omgivningen. 
 • Om du vill använda en biologisk metod för att bekämpa mördarsniglar kan du använda Nematoder. Det är väldigt små maskar som infekterar sniglarna. Nematoder är inte farliga för andra djur eller växter.
 • Bygg barriärer med koppartejp runt växter, blommor och rabatter. Mineralgranulat fungerar också som en bra barriär och håller sniglarna borta. Du kan också använda aska, kalk eller sågspån. Använd dock dessa alternativ med försiktighet och håll koll på om växten blir negativt påverkad. 
Mördarsniglar ser rätt annorlunda ut nära inpå

Hur ska man döda mördarsniglar?

Om du inte blir av med mördarsniglarna med något av de ovanstående tipsen kan det enda alternativet som återstår vara att du dödar dem. När du dödar mördarsniglar ska du försöka göra det på ett sätt så att mördarsniglarna inte behöver lida i onödan. 

Allra effektivast och snabbast är det att döda mördarsniglarna genom att använda en sax, spade eller sekatör för att separera huvudet från kroppen. Du ska göra snittet ungefär en centimeter från snigelns nos. En del människor brukar koka och frysa mördarsniglarna, eller döda dem med salt. Det är inte en metod att rekommendera då det innebär en väldigt plågsam och långsam död för snigeln.

När du har dödat sniglarna ska du slänga dem i soporna. Om du låter de döda sniglar ligga kvar kommer kadavret locka till sig nya mördarsniglar till trädgården. Släng inte döda mördarsniglar i komposten eller direkt i soptunnan heller, utan placera dem alltid i en plastpåse som du försluter.

Hitta trädgårdshjälp idag

Om du istället har flygande störningsmoment kan du läsa vidare om hur du blir av med getingbon här.