Lära barn läsa och skriva

9/8/2021
Lära barn läsa och skriva är nog en av de mest meningsfulla grejerna man kan göra!|Barn som lär sig läsa och skriva ordentligt har det enklare i skolan|Ibland kan det behövas mycket hjälp utanför skolan för att lära barn läsa och skriva|När barnet börjar få grepp på skrivandet kan det vara en bra idé att uppmuntra till att barnet skriver egna historier.

Lära barn läsa och skriva

Att lära sig att läsa och skriva är en mycket viktig milstolpe för ett barn. När det händer öppnar sig världen och det blir möjligt för barnet att följa sin nyfikenhet och hämta in information på egen hand. Inte minst idag när de flesta barn i Sverige har tillgång till en surfplatta från tidig ålder. Att kunna skriva är att kunna kommunicera på ett nytt sätt, och inte bara med dem man för tillfället har i rummet. Både läsande och skrivande utvecklar barnets kognitiva färdigheter och är också bra minnesträning.

När börjar barn läsa och skriva?

Man brukar säga att de flesta barn lär sig läsa när de är någonstans mellan fyra och sju år gamla. Hur tidigt det sker beror delvis på fallenhet och intresse men även barnets livssituation spelar stor roll för hur lång tid det tar innan det börjar läsa. Skrivandet utvecklas parallellt, alternativt något senare än förmågan att läsa. Det går naturligtvis fortare med föräldrar som är engagerade i frågan och som aktivt försöker lära barnen att börja läsa och skriva. Eller i alla fall försöker få dem intresserade av det.

Innan ett barn kan börja läsa och skriva behöver de ha övat upp en del andra färdigheter som ligger till grund för det. Precis som ett barn i regel behöver krypa innan det börjar gå. En sådan färdighet är förmågan att koncentrera sig på en och samma sak, mer än bara några minuter. Riktigt små barn kan sällan det.

Barn som lär sig läsa och skriva ordentligt har det enklare i skolan

Barn lär sig läsa genom att ljuda

Enligt läroplanen ska ett barn som gått ut första klass kunna läsa och skriva hjälpligt. Det är inte samma sak som att kunna läsa flytande, och för många sjuåringar så handlar det om att ljuda sig igenom en text. Man brukar tala om att “knäcka läskoden” och det handlar just om att barnet förstår hur de kan lägga ihop enskilda bokstavsljud till hela ord i den ordning som de är skrivna. Ljudande övergår i vanlig läsning när barnet börjar känna igen vanliga bokstavskombinationer utan att det behöver stava sig igenom orden, bokstav för bokstav. Det steget tar barnet automatiskt när det fått tillräcklig övning i att läsa genom att ljuda.

Många lär sig läsa och skriva genom hemskolning

När ditt barn går till skolan varje dag är det framförallt lärarens jobb att lära ett barn att läsa och skriva. Skolan ska stå för redskapen men barnet kan behöva öva även när det är hemma. Sommaren 2020 stängde dock många skolor och undervisningen fortsatte online. Vid hemskolning eller när barnet får mindre tillgång till sin lärare på grund av att undervisningen flyttat ut på nätet har man som förälder ett större ansvar för barnens lärande. Särskilt om ett barn går i första eller andra klass är det lämpligt att fokus ligger på att lära barnet läsa och skriva.

Så hjälper du barnet att lära sig läsa

Det är inte så konstigt att det här med att lära sig läsa och skriva är en viktig färdighet. Den ligger till grund för undervisningen i många andra skolämnen och barn som är sena med att lära sig läsa och skriva riskerar att hamna på efterkälken i många andra ämnen. Men hur gör man då för att främja barnets läs- och skrivfärdigheter? Här följer ett antal tips som kan vara bra att prova:

 • Skapa en fin inramning för lässtunder där inget konkurrerar om barnets uppmärksamhet.
 • Be en barnbibliotekarie om tips på barnböcker som passar utifrån barnets ålder.
 • Hjälp barnet att hitta böcker med en svårighetsgrad som ökar i lagom takt.
 • Tänk på att ett barn behöver öva på att läsa och skriva under loven.
 • När det gäller små barn är bilderböcker ett bra sätt att skapa intresse för berättande.
 • Uppmärksamma och uppmuntra barnet när det jobbar med sina läs- och skrivkunskaper. 

Ta hjälp av tekniken

Idag finns det ett stort antal hjälpmedel i form av pedagogiska appar som är framtagna för att främja barnets språkutveckling. Många är gjorda för att likna spel, med teknik som inspirerar barnen till att göra framsteg genom att ge dem små belöningar. Detta är ett ämne som det kan vara värt att fördjupa sig i för dig som förälder. Utvecklingen av pedagogiska dataspel och appar går verkligen i rasande fart just nu.

Ibland kan det behövas mycket hjälp utanför skolan för att lära barn läsa och skriva

I nioårsåldern läser många barn flytande

Man brukar säga att en nioåring bör kunna läsa flytande och ha bra förståelse för vad de läser. I den åldern bör det inte vara ett problem för ett barn att ta sig igenom en bok på 100 sidor. Att kunna läsa och skriva ligger till grund för mycket annat, även om många barn föredrar rörliga medier idag.

Så lär sig barn att skriva

Att lära sig skriva handlar mycket om att öva upp finmotoriken och få kontroll över pennan. Det är övning och åter övning som ger färdighet i det här fallet. En sätt att lära sig skriva som förekommit mycket länge i undervisningen är att ha bokstäver i form av punkter som barnet binder samman genom att dra streck mellan dem. På så vis skapas en form av rörelseminne som hjälper barnet att skriva snabbare och mer begripligt. Här är ytterligare några konkreta tips för dig som vill hjälpa barnet att skriva bättre:

 • Lär barnet att hålla pennan eller kritan på rätt sätt.
 • Se till så att det alltid finns olika pennor och anteckningsböcker tillgängligt.
 • Alla aktiviteter där barnet jobbar med sin händer gynnar skrivandet.
 • Häng upp en plansch eller tavla som visar bokstäverna.
 • Uppmuntra barnet att börja skriva ord de kan relatera till, som sitt eget namn.
 • Köp en fin dagbok till ett barn som just börjat lära sig att skriva.

Det finns inte en metod som är bäst för alla barn och det kan ofta vara bra att stimulera läsandet och skrivandet på flera sätt. Tänk på att barn idag behöver kunna skriva på flera enheter. Att göra det med pennan är en sak men de behöver också kunna skriva på en pekskärm och genom att använda tangenterna på en dator.

Barn är alltid omgivna av text

Bokstäver finns precis överallt! Det är ett faktum som gör det lättare för barnen att börja läsa och skriva. Barn förstår tidigt att bokstäver kan sättas samman till ord. Ett tidigt steg i att lära sig läsa och skriva är att barnet börjar förstå att det finns en koppling mellan olika bokstäver och specifika ljud. Olika bokstavsramsor är väldigt bra för att lära barnen detta, men något så enkelt som att peka på bokstäver och göra det ljud bokstaven representerar är en väldigt effektiv övning för ett barn som ännu inte kan läsa.

Kan man påbörja läs- och skrivträning för tidigt?

Vissa specialpedagoger med lång erfarenhet menar att det är ganska meningslöst att försöka lära barn som är yngre än fyra år att läsa. De är, med få undantag, inte tillräckligt bra på att känna igen olika ljud. På fackspråk säger man att deras fonologiska medvetenhet inte är tillräckligt utvecklad. Den kan man träna upp genom att låta barnen rimma och leka med olika ljud. Barn som inte fått göra det kan bli förvirrade ifall man hoppar till nästa steg och försöker lära dem något de inte har särskilt goda förutsättningar för att förstå. Det ska dock sägas att man i många länder är av en annan uppfattning och flyttar läs- och skrivundervisning ner i åldrarna. Experterna är helt enkelt inte eniga när det kommer till att fastställa i vilken ålder man ska försöka lära barn att läsa och skriva.

När barnet börjar få grepp på skrivandet kan det vara en bra idé att uppmuntra till att barnet skriver egna historier.

Barn härmas

Barn tar gärna efter de vanor de ser att föräldrarna har och om du läser mycket och ibland talar om eller återberättar det du läser kommer ditt barn att förstå att läsning är en viktig aktivitet. Att läsa högt för barn i tidig ålder är också ett mycket bra sätt att lära barn att det här med läsning är något speciellt. Förhoppningsvis har barnet fått många härliga upplevelser genom att andra läst för det innan det själv börjat ta sig igenom sin första böcker. Det anses vara väl belagt att barn vars föräldrar läser för dem själva kommer att få lättare att läsa och skriva, och vara mer intresserade av det. 

Hur vet man om ett barn har dyslexi?

Skolan är idag ganska bra på att fånga upp barn med läs- och skrivsvårigheter och kan sätta in specialundervisning direkt när det upptäcks. Det är viktigt att veta att ett barn som lär sig att läsa och skriva långsamt absolut inte behöver vara obegåvat utan att det kan handla om en väldigt specifik inlärningssvårighet. Ofta kallas det för dyslexi.

Det finns en ärftlig faktor när det gäller läs- och skrivsvårigheter, har du själv dyslexi ska du vara uppmärksam på barnets inlärningstakt och intresse för bokstäver. Ju tidigare man upptäcker dyslexi, ju mer kan man göra. Gör man inget påverkar det inte bara förmågan att ta till sig skriven information utan det kan även påverka självförtroendet.

Tänk dock på att barn lär sig i sin egen takt. Du vinner sällan något på att klaga på ett barn som du tycker borde ha lärt sig att läsa eller skriva och som upprepar samma, i ditt tycke, enkla fel.

Om du vill läsa vidare om barns kognitiva utveckling kan du fortsätta här

Glad mamma kramar sitt barn

Yepstr - Sveriges tryggaste app för barnpassning

Tonårig flicka planterar växter

Få hjälp i trädgården smidigt via Yepstr

Kvinna leker med två hundar

Hitta en hundvakt i ditt kvarter via Yepstr

Tonårig tjej läser läxor åt en yngre flicka

Läxhjälp tryggt och enkelt via Yepstr

Tonårig tjej serverar mat på en fest

Boka festhjälp via Yepstr

Tonårskille skakar hand med medelålders man i en trädgård

Få hjälp med måla och bygg via Yepstr

Tonårig tjej jobbar med kundservice på ett kontor

Prisvärd hjälp för företag via Yepstr

Person utforskar jobb på Yepstr-appen

Hitta extrajobb via Yepstr

Ta uppdrag från dina grannar, lås upp företagsjobb, tjäna pengar och bygg ditt CV.
Dela artikeln:

Fler artiklar inom

Inga liknande artiklar