Talsvårigheter – vad det är & vad man kan göra åt dem

10/9/2020
Bokstäver - talsvårigheter

Det är inte ovanligt att barn i de yngre åldrarna har lite svårt att uttala vissa språkljud eller bokstäver om de står i en viss ordning. Ibland kan bokstavsljuden hoppa runt, byta plats och det kan bli lite fel helt enkelt. Ofta är detta något som växer bort med åren, men inte alltid, och man pratar då om att barnet har talsvårigheter. Problemen kan yttra sig på många olika sätt, och det kan därför vara svårt att veta när, och om, man behöver söka hjälp.

Här kan du läsa mer om vad talsvårigheter är och vad de beror på. Du hittar också tips och råd om vad du som förälder kan göra för att hjälpa ditt barn, vilka tecken du ska vara uppmärksam på, och när det kan vara aktuellt att söka professionell hjälp.

Barn framför dator - talsvårigheter

Hur yttrar sig talsvårigheter?

Språkstörning hos barn ser väldigt olika ut och kan yttra sig på en eller flera språkliga nivåer. Vissa barns svårigheter handlar om uttalet, och det räcker då att de får hjälp med hur de ska forma mun och tunga för att få rätt på bokstäver och språkljud. Men det finns också de barn som har svårt med språkförståelsen i stort. De kämpar med ordförråd, grammatik och meningsbyggnad. Detta blir ett större problem, då det inte bara handlar om att lära sig uttala specifika bokstäver eller språkljud, utan ligger djupare än så. Ungefär 1-2 % av en årskull sägs ha en grav språkstörning, och viktigt är att som förälder uppmärksamma sitt barns problem, och agera så fort som möjligt. Ditt barns förmåga att kommunicera och göra sig förstått är vitalt, och outredda talsvårigheter i förskoleåldern kan resultera i läs- och skrivsvårigheter när de senare börjar skolan.

Viktigt att komma ihåg

Som alltid när det gäller barn, måste man komma ihåg att alla är olika. Det är naturligt att barn utvecklas olika fort. Detta gäller även språket. En del barn talar tydligt och korrekt redan vid tre års ålder, medan andra istället utvecklar andra färdigheter, och låter språket komma senare. Detta måste man som förälder ha i åtanke, och en viss variation i språkfärdigheterna är helt normalt, men man brukar säga att en fyraårings språk alltmer ska börja likna en vuxens. Det kan vara en bra måttstock att utgå ifrån.

På hemsidan för den europeiska samarbetsorganisationen för logopeder CPLOL kan du läsa om språkutveckling hos barn

Bokstäver - talsvårigheter

Vad beror talsvårigheter på?

Det finns flera olika faktorer som spelar in på ett barns språkutveckling och som följaktligen också kan orsaka eventuella talsvårigheter eller språkförseningar om de inte utvecklas som de ska. Man brukar prata om fem faktorer:

 • Motorik – hur man rör mun och tunga för att få rätt uttal.
 • Språkljudsförståelse – kännedom om språkljud och hur de ska uttalas.
 • Grammatik – förstå sammansättningen av ord och tempus.
 • Språkförståelse – förstå betydelsen av ord, delar av ord, och meningar.
 • Pragmatik – förmågan att kunna anpassa det man säger utefter den sociala situationen.

Individuell problematik

Ett barn med talsvårigheter kan ha problem inom ett eller flera av dessa områden, och hur dessa problem yttrar sig är väldigt individuellt. Vissa barn har bra språkförståelse och kan lätt förstå vad andra säger, men svårt att själva uttrycka sig och sätta ord i rätt följd. Vissa kan ha dunderkoll på grammatik och språkljud, men motoriken gör att de ändå inte kan göra sig förstådda då uttalet inte låter som det ska. Det finns också barn som har goda språkfärdigheter men som istället har svårt att förstå vad andra säger till dem. Kort sagt, det finns många olika problemområden. Och för att kunna få rätt hjälp redan från början är det därför viktigt att försöka kartlägga vilka specifika problem barnet har, innan man söker hjälp.

Hos Logopeditjänst kan du läsa mer om detta

Barn med godis - talsvårigheter

Så här kan du hjälpa ditt barn

Även om ni sökt professionell hjälp så är det viktigt att se till att träna och hjälpa barnet också på hemmaplan. Du får inte glömma bort hur viktig du som förälder är för ditt barns utveckling. Barn lär sig mycket genom att spegla hur föräldrar och andra i omgivningen gör olika saker – det gäller även kommunikation och uttryck!

Att tänka på:

 • Kroppsspråk – fokusera inte enbart på att barnet ska kommunicera med ord, uppmuntra till att uttrycka sig med kroppen. Man kan säga mycket med ett leende eller en nickning. Använd själv mycket kroppsspråk och gester för att förtydliga vad du menar.
 • Uttryck dig enkelt – använd korta, enkla meningar, och prata tydligt och långsamt.
 • Ta det lugnt – ibland kan man lätt ha för bråttom att svara på sina egna frågor när svaret från barnet dröjer, men försök att ta det lite lugnt. Ibland kommer svaret efter en liten stund om man bara låter barnet tänka i sin egen takt.
 • Lek med barnet – att lära sig genom lek är ett väldigt effektivt inlärningssätt, där barnet lär sig saker utan att det egentligen är medvetet om det. Lek tillsammans med barnet och prata mycket om vad ni gör, och om de leksaker ni leker med. Berätta om färger och former.
 • Läs för barnet – det kanske säger sig självt, men att läsa för barnet utvecklar språkförståelsen.
 • Sjung för/med barnet – vid vissa talsvårigheter kan det underlätta för barnet att få sätta orden i en melodi. Prova att sjunga tillsammans, det är inte bara roligt, utan väldigt utvecklande för barnet!
  Här hittar du roliga sånger med rörelser och mysiga vaggvisor.
 • Fyll i och förstärk – hjälp ditt barn att formulera klart orden och fyll på med fler ord. Om ditt barn exempelvis försöker säga ”båt”, fyll i och säg ”Ja, vilken fin grön båt!”. Eller om ditt barn säger ”hund” – ”Ja, där går grannens hund!”.
 • Peppa barnet – försök att göra inlärningen till en positiv upplevelse, och peppa barnet i alla dess försök att kommunicera.

Här hittar du bra övningar för barn med talsvårigheter

Barn vid hav - talsvårigheter

Tecken på talsvårigheter

Ofta har du som förälder en känsla för om ditt barn behöver hjälp eller ej. Och är du orolig för ditt barns språkutveckling bör du ta kontakt med BVC. Ibland kan det dock vara svårt att upptäcka vissa signaler, och då kan det vara skönt att få lite hjälp utifrån. Nedan hittar du en lista över de tecken som kan tyda på språksvårigheter. Om flera av dem stämmer in på ditt barn, bör du ta kontakt med BVC för vidare utredning.

Barnet...

 • är ointresserat av socialt samspel.
 • har bristande ordförråd.
 • har svårigheter att snabbt hitta det rätta ordet.
 • kan inte säga enstaka ord vid 1 ½ års ålder.
 • har vid 2 års ålder brister i språkförståelsen.
 • säger vid 3 års ålder inte meningar med 3 eller fler ord.
 • har svårigheter med att förstå språkliga besked.
 • visar lite intresse för böcker och att bli läst för.
 • har problem med att lära nya ord.
 • är vid 4-5 års ålder svårt att förstå.
 • kan vid 5 års ålder inte böja ord som ha en enkel meningsbyggnad.
 • i skolåldern har svårigheter med att komma ihåg given information.
 • i skolåldern har svårigheter att uttrycka sig och att berätta historier.
 • har läs- och skrivsvårigheter.

Listan kommer från logopeditjänst.se, och du hittar den i sin helhet här.

Barn med klossar - talsvårigheter

Stamning

Stamning innebär att personen upprepar hela ord eller delar av ord, och har svårt att komma framåt i sitt tal. Detta kan ske i specifika situationer och mer eller mindre ofta. Man vet inte riktigt vad som orsakar stamning. Men man vet att det finns en neurobiologisk bakgrund, och att det till viss del är ärftligt.

Hos barn börjar stamning vid 2-5 års ålder och drabbar ungefär 5 %. För de allra flesta är stamning något som går över med åldern. Men för vissa är problemet bestående, och resulterar i nervositet inför att prata med andra och osäkerhet i sociala sammanhang.

Stamningsförbundet kan du läsa mer om stamning och få tips och råd kring var du ska vända dig om ditt barn stammar.

Barns utveckling av språket

Språkfärdigheter och förståelse är något som barnet börjar utveckla väldigt tidigt, men innan det börjar prata på egen hand så lyssnar och lär det sig genom att iaktta och spegla beteenden runt omkring sig. Detta gäller inte bara språket. Är du nyfiken och vill läsa mer om barns utveckling i stort? Här kan du läsa om barns utveckling 0-1 år och 1-2 år.

Glad mamma kramar sitt barn

Yepstr - Sveriges tryggaste app för barnpassning

Tonårig flicka planterar växter

Få hjälp i trädgården smidigt via Yepstr

Kvinna leker med två hundar

Hitta en hundvakt i ditt kvarter via Yepstr

Tonårig tjej läser läxor åt en yngre flicka

Läxhjälp tryggt och enkelt via Yepstr

Tonårig tjej serverar mat på en fest

Boka festhjälp via Yepstr

Tonårskille skakar hand med medelålders man i en trädgård

Få hjälp med måla och bygg via Yepstr

Tonårig tjej jobbar med kundservice på ett kontor

Prisvärd hjälp för företag via Yepstr

Person utforskar jobb på Yepstr-appen

Hitta extrajobb via Yepstr

Ta uppdrag från dina grannar, lås upp företagsjobb, tjäna pengar och bygg ditt CV.
Dela artikeln: