Arbetsvillkor - Vad gäller?

Vi besvarar de vanligaste frågorna när det kommer till hur länge man får arbeta.

Vad gäller för arbetstider? Får man arbeta natt? Hur många timmar får man arbeta? Vad gäller med raster?

Alla dessa frågor beror på ungdomens ålder!

 • Myndig är person som är 18 och äldre. Dessa har samma arbetsvillkor som en vuxen.
 • Ungdom är en ungdom som fyller minst 16 under detta år.
 • Äldre barn är en 15 åring som inte fyller 16 år detta år.

Myndig (18 år eller äldre)

 • Nattarbete?
 • Myndiga personer får arbeta nattetid, alltså mellan 24-06.
 • Hur många timmar får man arbeta?
 • Max 8 timmar arbete per dag i genomsnitt under en period om sju dagar. Max 40 timmar per vecka i genomsnitt.
 • I vanliga fall ska yeppen ha minst 11 timmars sammanhängande ledighet under varje period om 24 timmar, s.k. dygnsvila. Men arbetsgivaren får göra avvikelse från detta tillfälligtvis.
 • Rast?
 • Notera att arbetsgivaren ska ordna med en sammanhängande rast om minst 30 minuter senast efter 4,5 timmes arbete.


Ungdomar (fyller minst 16 år detta år)

 • Nattarbete?
 • Ungdomar får endast arbeta fram till och med 24. Ifall man behöver hjälp efter 24 rekommenderar vi att man tar hjälp av en myndig person (18 år eller äldre).
 • Hur många timmar får man arbeta?
 • Ungdomar får arbeta högst 8 timmar per dag och högst 40 timmar per vecka. Om det behövs med hänsyn till arbetsuppgifterna kan man göra undantag från den här regeln. Då får ungdomar istället arbeta upp till 8 timmar per dag i genomsnitt på en sjudagarsperiod. Veckoarbetstiden får då vara 40 timmar per vecka i genomsnitt under en fyraveckorsperiod. Det innebär att man till exempel kan arbeta 10 timmar en dag om man en annan dag arbetar 6 timmar.
 • För ungdomar gäller att arbetstiden inte får hindra skolgången eller möjligheten att ta till sig skolundervisningen.
 • Rast?
 • Notera att arbetsgivaren ska ordna med en sammanhängande rast om minst 30 minuter senast efter 4,5 timmes arbete.
 • (Barnvakt är dock ett undantag då man inte kan lämna arbetsplatsen, eftersom barnen oftast kräver konstant uppsikt. Istället har barnvakten lön under hela det schemalagda arbetspasset. Här är det viktigt att uppdragsgivare och uppdragstagare kommer överens om en rimlig lösning, tex 1 timmes ipad för att ge barnvakten lite "rast".)

Äldre barn
(är en 15 åring som inte fyller 16 år nuvarande kalenderår.)

 • Nattarbete?
 • Äldre barn får inte utföra arbete mellan klockan 20 och 06.
 • Hur många timmar får man arbeta?
 • Under skolveckor får äldre barn arbeta högst 2 timmar per skoldag eller 7 timmar per skolfri dag och högst 12 timmar per skolvecka.
 • Under skollov som är minst en vecka får äldre barn arbeta högst 7 timmar per dag och högst 35 timmar per vecka.
 • De ska ha minst 14 timmars sammanhängande ledighet från arbetet för nattvila (dygnsvila).
 • Rast?
 • Arbetsgivaren ska ordna med en sammanhängande rast om minst 30 minuter senast efter 4,5 timmes arbete.

Notera att det inte finns något undantag från dessa regler, till skillnad från vad som gäller för ungdomar, se ovan.

Läs mer på av.se & (Arbetsmiljöverket "Så får barn och ungdomar arbeta" PDF).