För alla

Bakgrundskontroll

För att säkerställa en trygg miljö för både våra ungdomar och kunder, måste alla som registrerar sig godkänna en löpande bakgrundskontroll.

På Yepstr är säkerheten av högsta prioritet eftersom vi arbetar med tonåringar. För att säkerställa en trygg miljö för både våra ungdomar och kunder, utför vi en löpande bakgrundskontroll på alla användare.

Hur det fungerar

När du registrerar dig på Yepstr måste du godkänna att vi får kontrollera ditt brottsregister. Då sker en initial kontroll som du måste passera för att fortsätta. Därefter, om något nytt dyker upp i ditt register i framtiden så blir ditt konto automatiskt låst.

Kontrollerna görs via företaget Verifiera och vi får aldrig tillgång till dina uppgifter.

Vanliga frågor

Vad händer om jag får en anmärkning efter att jag blivit godkänd?

Om något nytt dyker upp i ditt register efter att du blivit godkänd, låses ditt konto automatiskt.

Hur ofta kontrollerar ni mitt register?

Kontrollerna görs inte slumpmässigt. Om något dyker upp i framtiden blir ditt konto automatiskt låst.

Vilka typer av brott tillåts?

Inga brott tillåts, oavsett hur små.
Eftersom vi bygger en plattform för ungdomsjobb har vi nolltolerans mot brott och åtal. Tyvärr medför vår nolltolerans även att användare som blivit oskyldigt dömda eller åtalade drabbas. Om du tillhör denna grupp ber vi om din förståelse och hänvisar till alla andra tjänster som finns.

Kan jag registrera mig om jag har en gammal anmärkning?

Nej, tyvärr kan vi inte godkänna registreringar om det finns några anmärkningar i ditt register, oavsett hur gamla eller små de är.

Får ni tillgång till mina uppgifter i mitt brottsregister?

Bakgrundskontrollen görs av företaget Verifera, och Yepstr får aldrig tillgång till dina uppgifter.