Beställare: Ändra timpris

Kan beställare och ungdom komma överens om ett eget pris?

Självklart kan ni ändra till ett annat timpris. Enklast görs detta i chatten, klicka på de tre prickarna och välj "ändra pris".

Var noga med at vara överens om det nya priset, så undviker ni eventuella missförstånd. Att gå under det föreslagna timpriset är verkligen inget vi rekommenderar, men självklart kan det finnas undantag då ett annat pris är mer rimligt.

Lycka till!