För beställare

Beställare: Skada vid passning av husdjur?

Vad händer om min hund gör skada när ungdomen rastar? Gäller försäkringen?

Har din hund hamnat i bråk med en annan hund när Yeppen hade hand om rastningen? Då står ni nu kanske frågande kring hur det funkar med försäkringen.

Faktum är att det finns en särskild lag som heter lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Enligt 19§ gäller:

"En skada som orsakas av en hund skall ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan. Vad ägaren eller innehavaren har betalat i skadestånd har han eller hon rätt att få tillbaka av den som vållat skadan."

Således är det alltid du som hundägare som står ansvarig för den eventuella kostnad det kan innebära. Yepstrs försäkring täcker inte denna typ av händelse.