Beställare: Vad kan jag få hjälp med via Yepstr

Vilka typ av uppdrag passar, och passar inte, ungdomarna som tar jobb via Yepstr?

Yepstr finns till för att underlätta i din vardag, samt för att ge ungdomar arbetslivserfarenhet. Men det är viktigt att de uppdrag du lägger ut är lämpade för just en ungdom. De flesta är under 18, och deras säkerhet är förstås superviktig!

Uppdrag som barnvakt, läxhjälp eller trädgårdsarbete brukar vara helt perfekta uppgifter.

Unga har ju inte samma förmåga att förutse risker eller konsekvenser. Så där måste vi hjälpa till. Därför är jobb som innehåller nedanstående inte tillåtna.

  • Uppdrag med allt för tunga lyft, hög ljudnivå, kemikalier eller vibrationer.
  • Uppdrag som är psykiskt påfrestande - till exempel ta hand om ett barn som har kolik.
  • Uppdrag som fokuserar på utseende/kan spridas på internet - till exempel fotograferingar och modevisningar.
  • Uppdrag som kräver avancerad utrustning, t ex motorsåg eller liknande

Utöver det, använd sunt förnuft. Varje situation är unik, så fundera igenom ditt uppdrag extra noga så det inte finns några farliga moment.

Även om Arbetsmiljöverkets regler endast gäller för företag så tycker vi att det ger bra riktlinjer: Så får ungdomar arbeta