För företag

Företag: Krav på mig som tar företagsjobb

Vad förväntas av mig som tar företagsjobb via Yepstr?

Nu är du anställd av Yepstr, och representerar därför hela vårt varumärke.

Företagsjobb betalar mer, stärker ditt CV och kan ge dig ovärderliga ingångar och referenser. I gengäld så har vi också långt högre krav på dig som anställd.

Bryter du mot någon av punkterna nedanför kommer vi låsa ditt konto.

  • Du dyker inte alls upp på jobbet. Och du hör inte av dig. Här har vi noll-tolerans.
  • Du läser tydligt igenom arbetsinstruktionerna innan och har därför stenkoll på tid, plats och förväntningar.
  • Du tackar bara ja till jobb som du vet att du kan utföra.
  • Du avbokar inte, men om du måste så gör du det i god tid innan.
  • Du förstår att kommunikation är a och o. Därför är du aktiv i chatten.
  • Du är artig, gör ditt bästa och frågar hellre en gång för mycket än för lite.
  • Du är positiv! Det finns få saker som imponerar så mycket på en beställare som en ung person som är positiv trots att arbetsuppgiften kanske inte alltid är den roligaste.

Här kan du hitta fler tips till dig som tar företagsjobb!

Lycka till nu! Din karriär börjar här 💪 Glöm inte att kontakta oss om du har några frågor!