För ungdomar

Ungdom: Jag har Handelsbanken - appen

Hur hittar jag mitt kontonummer på Handelsbankens app?
  1. Välj 'konton'
  1. Välj kontot du vill ha in pengarna på
  1. Här kan du sett ditt kontonummer och clearingnummer. De 4 första siffrorna är clearingnumret och de nästkommande 9 är kontonumret.