För ungdomar

Ungdom: Lönekonto

Varför funkar det inte att lägga in mitt kontonummer?

Såhär lägger du till ditt lönekonto så du kan få betalt!

Vi behöver ditt kontonummer - inte ditt kortnummer!

För att kunna få din lön måste du lägga in ett kontonummer. Numret som står på ditt kort är INTE ditt kontonummer. Enklaste sättet att hitta ditt kontonummer är via din internetbank.  Fråga annars gärna din förälder om du inte hittar!

Steg 1: Välj bank

Först lägger du till vilken bank du har.

Steg 2: Skriv in clearing och kontonummer

Det vanligaste är att clearingnummer är 4 siffror och kontonummer 7 siffror, men det skiljer sig!

  • Swedbank: om clearing börjar på 8 så är clearing 5 siffror och bankkonto upp till 10 siffror
  • Handelsbanken: clearing är 4 siffror, bankkonto är 9 siffror
  • Nordea: clearing är 4 siffror, bankkonto 7 siffror
  • Nordea personkonto: clearing är 4 siffror och ditt personnummer är (oftast!) ditt kontonummer (10 siffror)
  • SEB: clearing är 4 siffror, bankkonto 7 siffror
  • Skandiabanken: clearing 4 siffror, bankkonto 7 siffror

Finns inte din bank? Använd IBAN

Hittar du inte din bank i listan så finns ett alternativ som heter ''Min bank finns inte i listan", välj det och skriv sedan in IBAN-numret, inte kontonumret. Ett IBAN-nummer består av 24 tecken och börjar alltid med SE. IBAN-numret hittar du också på din internetbank. Ring banken och fråga om du inte hittar det.

Andra frågor

Se till att det blir rätt!

Det är VÄLDIGT VIKTIGT att du är säker på att du skrivit in rätt nummer och rätt bank. Hamnar pengarna fel är det svårt och ibland omöjligt att få tillbaka pengarna. Osäker? Be en vuxen om hjälp!

Vad händer om jag inte hunnit skriva in mitt bankkonto?

Ingen fara! Vi håller dina pengar tills du skrivit in ditt konto.

Vad är Stripe?

Stripe hjälper oss att betala ut dina pengar. Stripe är en av de största plattformarna i världen och används bland annat av företag som Twitter, Shell, Lyft och Världsnaturfonden.

Lycka till nu!