background-shape

Beräkna BF

Beräkna BF för att få en uppfattning av när födseln kommer inträffa

BF är en viktig förkortning som används hela tiden när ämnet är graviditeter. Den står för beräknat förlossningsdatum. Beräkna BF gör man alltså för att ta reda på när det är troligast att bebisen kommer, statistiskt sett, om graviditeten är helt normal. Är man gravid så är det naturligt att vilja veta när förlossningen kommer att ske, så långt man nu kan bedöma det i förväg. En förlossning är ju en av de riktigt stora händelserna i livet. Om inte den allra största. Här kommer vi bland annat att titta på hur man gör för att få fram BF.

Hitta barnvakt idag

Utgå från senaste menstruationen

BF kan räknas fram på mer än ett sätt. Oftast har man den första dagen av den senaste mensen som utgångspunkt. Då har befruktningen ännu inte skett, så det kan kännas lite konstigt att börja räkna redan då. Anledningen till att man ändå säger att det är då graviditeten startar är att man inte kan veta när ett ägg blivit befruktat, och någon utgångspunkt måste man ju ha. Efter ett samlag kan det ta 1–5 dagar innan befruktningen sker. En normal graviditet pågår i 280 dagar, för de flesta kommer alltså BF att vara 40 veckor efter det att graviditeten inleddes. En barnmorska kan göra vissa korrigeringar av BF utifrån hur regelbunden mensen brukar vara och hur lång menscykel en kvinna har. Det kan ju skilja ganska mycket och påverkar BF med det här sättet att räkna.

BF är aldrig exakt

Det är faktisk inte så vanligt att en förlossning sker exakt på beräknat förlossningsdatum. Under fem procent av alla förlossningar sker på exakt den dagen. Att beräkna BF ger bara ett riktmärke. Om man däremot tar BF +/- två veckor så har man ringat in en period under vilken det är väldigt troligt att förlossningen kommer att ske. Över 90 % av alla förlossningar inträffar när graviditeten varat i 37–42 veckor. Oavsett när i det spannet som förlossningen inträffar så anses det vara fullt normalt. Har det gått 42 veckor kan det vara motiverat med en igångsättning av förlossningen. Sker det tidigare kan man behöva sätta in insatser för att hjälpa den nyfödda.

Den som vill kunna vara säker på vilken dag förlossningen kommer att ske måste föda med planerat kejsarsnitt. I Sverige brukar man inte göra det om det inte finns medicinska orsaker.

Beräkna BF med hjälp av en barnmorska så hen kan individanpassa det

Med ultraljud kan man beräkna BF mer exakt

Någon gång i vecka 17–20 gör man i Sverige en ultraljudsundersökning och den ger information som kan användas till att göra en bättre uppskattning av BF. Fram till denna undersökning är det egentligen bara statistik som ligger till grund för BF, men här tar man alltså fasta på hur graviditeten framskrider i det enskilda fallet. Man kan till exempel se om det är stor risk för en tidig förlossning.

När det inte är så lång tid kvar innan BF kan man också dra olika slutsatser utifrån hur fostret ligger i livmodern. När förlossningen verkligen är nära kan en barnmorska beräkna BF genom att mäta hur mycket livmodermunnen har öppnat sig och hur tätt värkarna kommer. Men då talar vi om graviditetens sista dagar och det handlar snarare om ungefär hur många timmar det är kvar än om hur många dagar som återstår.

Varför är det bra att ha koll på BF?

En graviditet påverkar tillvaron i väldigt hög utsträckning. För många är det viktigt att kunna planera inför förlossningen och inför den period i graviditeten då många kvinnor är så trötta att de måste tänka på sig själva och sitt mående i första hand. Det är alltså en hel del saker som behöver vara klara i ungefär vecka 36 eller helst ännu tidigare. Man ska inte känna stress om precis allt inte är klart när bebisen kommer. Men för de flesta är det skönt att ha fixat det viktigaste och göra förberedelser som i alla fall gör de allra första dagarna efter förlossningen lite lättare.

Man ska heller inte planera in viktiga möten eller resor i närheten av BF. Sen är det spännande att redan i början av graviditeten veta hur lång tid det är kvar. Det är helt enkelt mänskligt att vilja ha en del information i förväg om något som är så viktigt och omvälvande som en förlossning.

Hitta barnvakt idag

Håll koll på graviditetens viktiga avsnitt, läs vidare om hur du skriver en graviditetskalender

tag