background-shape

Lakrits gravid, en bra idé?

Äta lakrits som gravid, en bra idé?

När du blir gravid står du inför många stora förändringar i ditt liv. Inte bara när det kommer till kroppen eller känslolivet, utan när det gäller livsvanor. Något som alla gravida kvinnor behöver tänka på är att förse kroppen med näring. Du hör snart också om de livsmedel och ämnen som du bör undvika när du är gravid, som till exempel lakrits. Lakritsrot har redan under antiken påvisats ha medicinska effekter och används än idag som ett naturläkemedel. Men nyare studier visar samtidigt att det kan skada barnet att äta lakrits när du är gravid. Låt oss titta närmare på det.

Hitta barnvakt idag

Lakrits – en vanlig gravidcraving

Det är inte ovanligt att som gravid känna ett helt outhärdligt sug efter vissa sorters livsmedel. Cravings, brukar man kalla det fenomenet. Du har säkert hört historier om kvinnor som fått cravings efter ostbågar, gröna äpplen och choklad. Men det finns också många gravida som känt ett starkt sug efter de mest märkliga saker, som till exempel krita och murbruk. Det är inte helt känt vad cravings egentligen beror på, men det finns flera teorier om att det är kroppens sätt att berätta vad för näringsämnen eller till och med hormon den behöver mer av. 

Att känna ett stort sug efter just lakrits när du är gravid är faktiskt ganska vanligt. Lite märkligt, kan man tycka, när lakrits faktiskt sägs vara skadligt för en gravid kvinna. Somliga tror att det ökade lakritssuget kan handla om lågt blodtryck och/eller magnesiumbrist, men det finns egentligen inga studier som med total säkerhet styrker teorin.

Ska barn verkligen få i sig lakrits

Fakta om lakrits

Lakrits, både som sött och salt godis, är mycket populärt i våra nordiska länder. Undersökningar har visat att nordiska invånare i genomsnitt äter ca 4 gram lakrits per person och dag. Lakrits är också en mycket vanlig ingrediens i tuggummi, tobak, tandkräm och flera läkemedel. 

Växten lakritsrot har du kanske hört talas om. Den heter på latin Glycyrrhiza glabra och är en slags ärtväxt, som ska ha använts som ett naturläkemedel i över 4 000 år. Det är ur själva rötterna som lakrits utvinns. I lakrits finns ett naturligt ämne som heter glycyrrhizinsyra och det är egentligen det ämnet som kan vara skadligt för dig som är gravid. Anledningen är att glycyrrhizinsyran inte bara kan ha negativa effekter på fostret, utan också är ett ämne som i stora mängder faktiskt kan vara skadligt för de allra flesta människor.

Känslighet för glycyrrhizinsyra

Enligt Livsmedelsverket får vi i de nordiska länderna i oss ungefär 6–17 mg glycyrrhizinsyra per person och dag, i genomsnitt. Rent generellt är människan känslig för ämnet i för stora doser, men exakt hur känslig man är kan variera från person till person. Men på vilka sätt kan glycyrrhizinsyran i lakrits egentligen påverka din hälsa negativt?

Exempel på hälsorelaterade effekter är bland annat rubbad saltbalans, viktökning, hjärtproblem, kaliumbrist, huvudvärk, och ökade nivåer av stresshormonet kortisol. Men det är också väl känt att lakrits höjer blodtrycket. Därför anses du vara i riskgruppen om du är en person som redan har högt blodtryck, hjärtfel, diabetes eller njursjukdomar. Men du hör även till riskgruppen som kan ta skada av lakrits om du är gravid. 

En känslig person bör, enligt Livsmedelsverkets rekommendationer, hålla sig under 50 gram lakritsgodis per dag för att inte riskera biverkningar. Det motsvarar ungefär 100 mg glycyrrhizinsyra om dagen.

Därför bör gravida kvinnor undvika lakrits

En finsk och mycket uppmärksammad forskningsstudie menar på att stora mängder lakrits kan göra lika mycket skada för en graviditet, som en kväll med stora mängder av alkohol kan göra. Forskarna ansåg att mer är 100 gram lakrits per vecka kunde vara skadligt för gravida. Ämnet glycyrrhizinsyra kan alltså ha negativa konsekvenser för barnets utveckling, inte bara när det ligger i magen utan även på längre sikt. De finska studierna har dels visat på samband mellan lakrits och en ökad risk för förkortad graviditet, men även negativa inverkningar på moderkakan och fostrets kognitiva utveckling. 

Det finns även en studie gjord på möss, som visat att ämnet isoliquiritigenin i lakrits kan störa hormonproduktionen i äggstockarna. Den studien rapporterades i Dagens Hälsa, 2016.

Lakrits som gravid kan sänka kognitiva förmågan hos barn

Lakrits kan försämra barnets kognitiva förmåga

I studien som Institutet för hälsa och välfärd THL genomförde i Finland, jämförde forskarna 378 ungdomar i 13-års åldern. Deras mammor hade under graviditeten ätit antingen stora mängder lakrits eller mycket lite/ingen lakrits alls. Genom flera kognitiva tester där sådant som minne, språk, intelligens och slutledningsförmåga bedömdes, såg man en tydlig skillnad mellan de två olika grupperna av ungdomar. 

Man kom fram till att de ungdomar som hade exponerats för stora mängder lakrits i fosterstadiet, generellt klarade sig sämre än de andra ungdomarna. Bland annat upptäckte man att intelligensnivån generellt var lägre, känsligheten för stress högre, samt att de hade svårare att slutföra de uppgifter som testade minnets funktion. Forskarna konstaterade också ett samband mellan hög mängd lakrits under graviditeten och ADHD-relaterade problem. Dessa barn hade till exempel oftare problem med sådant som koncentrationsförmågan. Studien finns idag publicerad i den vetenskapliga tidskriften American Journal of Epidemiology. 

Hur mycket lakrits kan du äta som gravid?

De rekommendationer som finns på svenska Livsmedelsverket säger att du som gravid bör undvika lakrits eller hålla dig på maximalt 50 gram lakrits per dag. Alltså samma rekommendation som gäller för alla personer. Men det handlar främst om att inte äta stora mängder ofta eller under en längre tid. Att äta några lakritskarameller som lördagsgodis eller någon kula lakritsglass är alltså i sig inte farligt för vare sig dig som är gravid eller ditt barn. 

Det är dock så att forskningen kring lakrits när man är gravid inte ger ett exakt svar när det kommer till den rekommenderade mängden. I Finland har man ända sedan 2016 avrått gravida kvinnor helt från att äta lakrits och salmiak, annat än i mycket små och sporadiska mängder. Kontentan är dock att lakrits har påvisats ha negativa effekter under graviditeten. Så att i alla fall tänka över hur mycket godsaker av lakrits eller lakrits-te du konsumerar när du är gravid, det är nog ändå ganska klokt.

Hitta barnvakt idag

Vill du läsa mer om hur barnet påverkas av vad du konsumerar, läs vidare om effekterna av kaffe som gravid!

tag