När börjar barn gå?

20/4/2021
När börjar barn gå? Två herrar ute och går med sin dotter||När får barn tänder? stor fråga med varierande svar|||Två föräldrar hjälper sitt barn ta några steg på stranden

När ett barn börjar gå är väldigt olika. Vissa barn kanske börjar gå snabbare, medan andra utvecklar sitt tal fortare. Som vårdnadshavare till ett barn kan det kännas svårt att veta vad som är en normal utveckling, vilket i sin tur kan ge upphov till oro. Sanningen är ändå att i de allra flesta fall behöver du inte känna dig fundersam. Barn lär sig olika snabbt. Vill du veta mer om vad som påverkar när barn börjar gå och hur det kan se ut är du välkommen att fortsätta läsa den här texten för att få svar på många av de frågor du kanske har.

Att lära sig något nytt tar tid

För ett barn är hela världen ny. Tänk vad många saker de ska lära sig och alla förmågor de ska utveckla under sina liv. Det är något som är viktigt att tänka på när du funderar på om ditt barn utvecklas i en normal takt. All slags motorisk färdighet kräver träning. Därför behöver barnet få tid att träna på de olika momenten innan hen slutligen kan ställa sig upp och börja ta sig fram på sina två små fötter. I princip kan du utgå från att precis alla de framsteg ditt barn gör gällande sina motoriska färdigheter bidrar till att hen så småningom kommer kunna gå.

När man pratar om barns motorik brukar man dela upp den i två olika kategorier. Det finns dels grovmotoriken som handlar om de större kroppsrörelserna, det vill säga att sitta, stå och gå. Dels pratar man om finmotorik som handlar om mindre rörelser. Det kan exempelvis vara att lära sig pincettgreppet eller att kunna vinka med fingrarna på handen. Vad gäller att lära sig att gå vet vi att det kan vara lätt hänt att man tänker att grovmotoriken är viktigast. Visserligen är den viktig, men faktum är att barnen tränar upp sin motorik på olika sätt och att alla delar kan ha betydelse för helheten. Bli därför inte bekymrad om ditt barn verkar utveckla finmotoriken snabbare än grovmotoriken.

Runt vilken ålder brukar barn börja gå?

Ett barn kan börja gå när det är mellan 8–18 månader. Som vi tidigare poängterat kan det dock hända att det tar längre tid, eller att det går snabbare än så. Barnets utveckling är individuell.

Vilka stadier går barnet igenom innan hen börjar gå?

Innan ett barn börjar gå går det igenom flera olika stadier som alla bidrar till att de ska lära sig gå. Här nedan ska vi gå igenom de vanligaste stadierna.

Stadie ett – en medfödd gåreflex

Barn är ett av de få däggdjur som inte ställer sig upp och börjar gå direkt efter att de har blivit födda. Men reflexen till att gå finns med från det att de föds. Det kan man märka på att ett litet barn gärna sträcker ut benen neråt när man lyfter upp det.

Stadie två – reflexen försvinner tillfälligt

Under det andra stadiet försvinner gåreflexen under en period. Det kan man märka på att barnet blir avslappnat i sina ben när man lyfter upp hen och låter fötterna röra golvet.

Stadie tre – benen blir styva

Efter ett par månader kommer benen bli stela och raka när man håller barnet ovanför golvet. I det här stadiet är benen och kroppen fortfarande för svaga för att barnet ska kunna hålla sig själv stående, men det är ett tecken på att deras motoriska utveckling nått ett nytt stadie.

Stadie fyra – barnet drar sig upp

När ett barn är runt 6–9 månader brukar de börja ta sig upp till stående. Det gör de inte genom att mirakulöst ställa sig upp, utan genom att ta tag i ett bord, en stol eller någon annan möbel för att häva sig upp till stående. I det här stadiet är benen fortfarande ostadiga och ovana vid att bära upp hela kroppen och därför är det vanligt att barnet faller både en och två gånger.

Stadie fem – barnet går med hjälp av stöd

När barnet har vant sig vid att dra sig upp och börjat träna upp stabiliteten i kroppen inleds det stadie där de börjar utforska att gå med stöd. Det kan exempelvis vara att de får hålla en vuxen i fingrarna när de testar att ta sina första steg.

Stadie sex – barnet börjar gå själv

Efter en tids övning med att gå med stöd kommer barnet snart testa att ta sina första steg. De allra första stegen brukar vara stappliga och ostadiga, men det är inte mindre vackert att se sitt barn ta sina första steg för det.

Två föräldrar hjälper sitt barn ta några steg på stranden

Att hjälpa barnet att lära sig gå

Du kan naturligtvis alltid hjälpa ditt barn att lära sig gå. Du ska utgå från att alla saker du kan göra som hjälper ditt barn att utveckla motoriken är fördelaktiga. Det går bra att börja att arbeta på motoriken tidigt, men du kan självklart inte ha som mål att din tre månaders bebis ska lära sig gå på en veckas tid.

Ett barn lär sig gå när deras muskulatur är tillräckligt stark och när deras balans har tränats upp till en sådan nivå att de kan hålla sin kropp uppe. Det är inte helt ovanligt att barn som börjar hålla sitt huvud uppe sent även börjar gå senare. Det beror på att hela kroppen samverkar när den utvecklas. Därför kan du börja motivera barnet att utmana sig fysiskt redan när det är väldigt litet.

Många barn är stillasittande eller ligger i sina vagnar stora delar av dygnet. Utgå från att du ska försöka ändra på det här i ditt barns vardag som ett sätt för att hjälpa till med den motoriska utvecklingen. Det kan exempelvis handla om att du placerar barnet på mage i tidig ålder så att hen kan träna upp sin nackstyrka, eller att du aktivt ser till att barnet får en möjlighet att träna sig på att krypa när hen börjat visa tendenser till att vilja göra det.

Satsa på hinderbanor istället för gåvagnar

En sak som är viktig att veta är att om ett barn är friskt påverkas deras första steg sällan av träning. Genetik har stor påverkan även när det handlar om när barn börjar gå. Men det innebär inte att fysisk träning och aktivering är onödigt. Du hjälper ditt barn att utveckla sin motorik bland annat på de sätt vi nämnde tidigare.

För att hjälpa ett barn med motoriken är det viktigt att de själva är motiverade till att röra på sig. Deras naturliga rörelsemönster ska i sin tur bidra till att de bygger de muskler som behövs och att de tränar sin balans. Därför är ett tips att undvika att använda gåvagnar. Visserligen får barnet träna på att flytta den ena foten framför den andra på det sättet, men de kommer inte bygga en bålstabilitet eller balans när de använder en gåstol.

Istället för att använda en gåvagn kan du nyttja barnets naturliga intresse för spännande saker och lekar. Gör en rolig hinderbana med kuddar och stolar som hen får ta sig fram mellan. Det är ett mycket bättre sätt att träna hela kroppen än att placera barnet i en gåvagn.

Undvik att ställa för höga krav

Det är lätt hänt att vuxna ställer krav på barnens utveckling som inte utgår från barnet utan från den vuxnas egna oro för att utvecklingen går för långsamt. Försök i den mån du kan strunta i vad det står i tabeller kring när och hur ett barn lär sig gå, och ta vara på barnets nyfikenhet. Ett barn som känner att saker är spännande och inte pressande kommer lära sig snabbare än ett barn som känner en press och som inte får utvecklas i sin egen takt.

Vad ska jag göra om jag är orolig för mitt barns motorik?

Om du är orolig för ditt barns motorik ska du ta kontakt med barnavårdscentralen för att boka en tid. Vi vill än en gång påpeka att det i de allra flesta fall inte är något att oroa sig för om ditt barn är senare än genomsnittet på vissa områden, men din oro som vuxen kan ändå behöva tas hand om genom att du får besöka någon professionell.

Om det skulle visa sig att ditt barn har svårigheter kan BVC hjälpa dig få den hjälp du och barnet behöver. I många fall handlar det om att ni får träffa en fysioterapeut för att komma igång med det motoriska arbetet.

OM ditt barn däremot har kunnat saker och sedan inte längre kan dem ska du genast kontakta vårdpersonal. Det kan exempelvis vara om ditt barn har kunnat krypa men plötsligt inte kan det, eller om benen börjat vika sig när barnet som tidigare kunnat gå ska försöka gå. I sådana situationer ska du alltid ta kontakt med vården direkt för att få hjälp.

Med de orden sagda vill vi ännu en gång avsluta med att säga att alla barn utvecklas i olika takt och att allt ett barn lär sig är nytt och framförallt svårt för dem till en början. På samma sätt som det var svårt för dig att lära dig cykla, simma eller att göra något annat krävande går även ditt barn igenom stadier som kommer hjälpa hen lära sig något som rinnande vatten. Och när hen väl kan det, då går det också som rinnande vatten även fast det har tagit tid att komma dit.

Undrar du över fler saker relaterat till barnens utveckling? Tillexempel när tänderna kommer och om resan genom mjölktänderna, läs vidare här!

Glad mamma kramar sitt barn

Yepstr - Sveriges tryggaste app för barnpassning

Tonårig flicka planterar växter

Få hjälp i trädgården smidigt via Yepstr

Kvinna leker med två hundar

Hitta en hundvakt i ditt kvarter via Yepstr

Tonårig tjej läser läxor åt en yngre flicka

Läxhjälp tryggt och enkelt via Yepstr

Tonårig tjej serverar mat på en fest

Boka festhjälp via Yepstr

Tonårskille skakar hand med medelålders man i en trädgård

Få hjälp med måla och bygg via Yepstr

Tonårig tjej jobbar med kundservice på ett kontor

Prisvärd hjälp för företag via Yepstr

Person utforskar jobb på Yepstr-appen

Hitta extrajobb via Yepstr

Ta uppdrag från dina grannar, lås upp företagsjobb, tjäna pengar och bygg ditt CV.
Dela artikeln: