background-shape

Barnens dag

Hur firar man barnens dag?

Barnens dag är en särskild dag för att fira barn över hela världen och för att främja deras rättigheter. Detta inkluderar rätten till utbildning, lek och skydd mot våld och utnyttjande. Barnens dag är också ett arrangemang för att öka medvetenheten om de utmaningar som barn står inför, såsom fattigdom, konflikter och klimatförändringar. På senare år har Barnens dag alltmer erkänts som en viktig dag för alla människor att stå upp för barns rättigheter överallt.

Hitta barnvakt idag

Barnens dag i Sverige

Folkskollärarinnan Agnes Lagerstedts hjärta slog för fattiga barn och hon fick en idé 1884 att satsa på barnkolonier. Tanken var att fattiga stadsbarn skulle slippa stadens gator på sommaren och komma ut på landsbygden. Prinsessan Victoria av Baden som var känd för sitt intresse för välgörenhet, bildade sen Föreningen för skollovskolonier 1885.

År 1901 hölls för första gången en Barnens dag fest i Grängesberg. Man samlade in pengar och köpte ett hus på Öddö utanför Strömstad, där först 8 barn skulle kunna åka på sommarkolloni. Över Sverige spred sig denna idé att ha en Barnens dag fest– för barn och med barn som deltog – syftet var att ge barnen en rolig dag och samtidigt samla pengar för att förbättra levnadsvillkor för barn. År 1910 kom Barnens dagblad ut och nya Barnens dag – föreningar bildades i hela landet.

Barnens dags riksförbund, är en välgörenhetsorganisation som bildades 1967 och namnet är varumärkesskyddat.

Hur barnens dag uppstod

Internationella barndagen

Den 20 November 1989 antogs FN konventionen om barnets rättigheter, UNICEF. Många länder firar barnens dag just denna dag, men tidpunkten varierar också från land till land. Barnkonventionen är en av FNs 6 konventioner om Mänskliga rättigheter. Internationella konventioner är avtal som olika länder kommer överens om.

I Sverige upphöjde man barnkonventionen till svensk lag 1 januari 2020 för att den skulle bli mer effektiv att skydda barn juridiskt och se till att barnens rättigheter följs. Barnkonventionen består av grundprinciper och djupgående paragrafer. Om alla läste igenom och förstod barnkonventionen, inte bara föräldrar och pedagoger, utan alla, då skulle jorden bli en bättre plats att leva på.

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
  • Varje barn har rätt att få sina grundläggande behov uppfyllda.
  • Varje barn har rätt att få skydd mot övergrepp och utnyttjande.
  • Varje barn har rätt att få uttrycka sin mening och bli respekterat.

Barnens dag

Än i dag ordnar föreningar tillsammans med kommuner i Sverige Barnens dag med festligheter, där intäkterna går till sjuka barn, barn som lever i fattigdom och för att förbättra resurser för alla barn.

Festligheterna kan bestå av lekar och spel för barn, kultur i form av musik, teater och kreativa verkstäder. Friluftsaktiviteter anordnas med lek och tävlingar i naturområden. Pedagoger, föräldrar och barn deltar och insamlingar och biljettintäkter går till de mest behövande barnen.

Hitta barnvakt idag

Och fortfarande så delas det ut pamfletter varje år till skolbarn och deras föräldrar, med  erbjudande om att söka en plats på sommarkollo. Kollot ligger ofta vid en sjö där barnen kan bada, lära sig ro en båt eller segla. Man har lägereld med korvgrillning, sång och spökhistorier. Barnen målar, får andra kreativa uppgifter, spelar brädspel eller fotboll, leker och bygger koja tillsammans och bor med kompisarna i våningssängar, allt uppstyrt av anställda unga pedagoger som gör sitt bästa för att barnen skall få några roliga sommarveckor i naturen.

Även föräldrar har ju sina egna dagar, läs vidare om fars dag eller mors dag! Om ni vill ta ledigt från föräldraskapet en stund så kan ni boka en barnvakt i närområdet via vår app.

tag