Barnsånger och vaggvisor

Barnsånger och vaggvisor är en stor del av att växa upp. Det är alltså alltifrån interaktiva barnsånger till visor som barnen ska somna in till. En vaggvisa kan även sjungas för att lugna ned eller trösta ett barn och har ofta en väldigt lugn och fridfull ton. Barnsånger har lite mer varierande syften med lekfulla, uppfostrande eller skrämmande teman.

Kompositörer till barnsånger och vaggvisor

Det är mer vanligt att textförfattarna och kompositörerna är helt okända än att de blivit uppmärksammade för visan i fråga. Det beror delvis på den bristande definitionen av en barnvisa. Många barnsånger och vaggvisor har nämligen sitt ursprung i bondesamhällets småvisor och ramsor. Eftersom dokumentationen gällande vem som uppfunnit dessa anspråkslösa visor är obefintlig är det alltså visor som överförts muntligt genom generationer sedan dess.

Utbildande barnsånger

Sveriges skolundervisning har genom tiderna haft sång på schemat. Däremot, enligt Katarina Bengtssons examensarbete från 2008 på kungl. Musikhögskolan i Stockholm, dröjde det fram tills slutet på 1800-talet tills det började skrivas pedagogiska texter till då redan kända melodier. Några fantastiska visor som de flesta personer känner till är sången om hårda och mjuka vokaler. Även om den ser ut på olika sätt på olika ställen i Sverige så efterlever den samma syfte landet över.

Att sjunga sitt barn till sömns med vaggvisor

Att sjunga sitt barn till sömns är också något vi människor gjort genom tiderna. Dessa visors syfte är helt enkelt att lugna ned barnet så pass mycket att det kan slumra till. Ett inte helt ovanligt problem med barnnattning kan vara att barnen är aktiva. Detta behöver egentligen inte betyda att barnet inte är trött men då är en rofylld vaggvisa optimal för att få barnet att sluta ögonen för natten.